Fondacioni BH Futures, me ekipin e tij të ekspertëve dhe vullnetarëve që nga viti 2015, mbështet edukimin e të rinjve.

Dr. Edhem Eddie Çustoviq, themeluesi, Milan Kusmuk, kryetar i Bordit, Haris Arnautoviq, anëtar i Bordit përgjegjës për financat, Majda Mujanoviq Baboviq, Drejtore Ekzekutive, Melvisa Miskiq, menaxhere e programit të bursave dhe Valerija Eresh, zyrtare kryesore e marketingut, na treguan se si duken aktivitetet e përditshme të këtij fondacioni, si është zhvilluar misioni i tij dhe si e ndryshon komunitetin e tij për të mirë.

Si u krijua organizata juaj? Si u zhvillua misioni juaj me kalimin e kohës?

Ekipi i Fondacionit BH Futures: Fondacioni BH Futures është themeluar në vitin 2015 në Tuzla, vendlindja e themeluesit tonë, dr. Eddie dhe Reshad Çustoviq. Themelimi i fondacionit u nxit nga një bashkëbisedim me studentë të inxhinierisë elektrike, ku u vunë në dukje shqetësimet e tyre të mëdha dhe mungesa e theksuar e mundësive në raport me bashkëmoshatarët e tyre jashtë vendit.

"Çfarë ju nevojitet për të qenë i suksesshëm?" Eddie i pyeti studentët e pranishëm. Përgjigjet e përsëritura ishin: mundësi për praktikë, mundësi për rrjetëzim, mentorim, mundësi për të mësuar nga ekspertë të industrisë. Këto mundësi dhe dëshirat e tyre janë pikërisht ato që Fondacioni BH Futures u ofron sot të rinjve të talentuar.

Falë përvojës, lidhjeve dhe dashurisë së madhe për Bosnjë dhe Hercegovinën dhe të rinjtë, vëllezërit Çustoviq kanë krijuar një inkubator dhe akcelerator për liderët tanë të ardhshëm dhe bartësit e ndryshimeve pozitive. Në shtatë vitet e ekzistencës sonë, fondacioni ka ndryshuar dhe është rritur. Megjithatë, misioni ka mbetur i njëjtë: fuqizimi i të rinjve përmes arsimit, qasjes në teknologji dhe lidership. Dhe ky është mendimi ynë udhëzues për të gjitha aktivitetet, të cilat përmirësohen ndërsa rritemi dhe përparojmë.

Cili ishte motivimi juaj për të punuar në sektorin jofitimprurës?

Ekipi i Fondacionit BH Futures: Motivimi personal i themeluesve tanë ishte krijimi i mundësive për zhvillim personal dhe profesional të të rinjve në Bosnjë dhe Hercegovinë, të ngjashme me ato të bashkëmoshatarëve të tyre jashtë vendit. Nga përvoja e tyre, si njerëz që kanë arritur arsimin dhe karrierën e tyre në Australi për shkak të rrethanave, motivimi i tyre ishte t'u provonin të rinjve në BeH se ata nuk janë më pak të vlefshëm apo të aftë për sukses, pavarësisht se ku jetojnë.

Motivimi i studentëve dhe vullnetarëve tanë për t'u përfshirë dhe për të vazhduar të mbështesin misionin tonë është po aq frymëzues. Valerija Eresh thekson se udhëtimi i saj në Fondacionin BH Futures ishte i këndshëm, për të thënë të paktën. Ajo u bashkua me ne përmes një programi të zgjeruar mentorimi ku ndjeu mirëkuptim të jashtëzakonshëm, përkatësi dhe mbështetje për zhvillimin e saj të mëtejshëm. Ajo mori pjesë në programin Innovation Nation dhe, në të njëjtën kohë, u bë një studiuese e lartë. Falë ekspertëve në fushën e burimeve njerëzore, ndonëse studente e matematikës, ajo u fokusua në marketing, mësoi nga ekspertët më të mirë të marketingut dhe liderët e tjerë të ekipit dhe pas pak mori rolin  Shefe e Marketingut të Fondacionit. Nëpërmjet kësaj rruge mund të shihet se sa shumë fondacioni, d.m.th., njerëzit që e përbëjnë fondacionin, kanë ndërtuar një të ri. Sipas Valerijas, ajo fitoi një mundësi të madhe dhe tani mund t'ua ofrojë të tjerëve. Fondacioni BH Futures është një mundësi për të mësuar, rritur dhe takuar njerëz, vende të reja dhe më e rëndësishmja, veten. Sipas saj, ndikimi juaj tek të rinjtë dhe shoqëria është një motivim i madh. Edhe pse dëgjojmë shumë histori negative për Bosnjë dhe Hercegovinën, ajo beson se është vendi më i mirë. Megjithatë, ajo është e vetëdijshme se mund të jetë sepse ajo jeton nën një re njerëzish dhe historish të mirë, të suksesshëm, pozitivë brenda Fondacionit BH Futures.

Si financohet fondacioni BH Futures? Me çfarë kategori të ndryshme donatorësh punoni dhe në çfarë mënyre? Në çfarë mënyrash mund ta mbështesin punën e fondacionit ata që dëshirojnë ta bëjnë këtë?

Ekipi i Fondacionit BH Futures: Fondacioni BH Futures financohet nëpërmjet donacioneve nga individë që ndajnë vizionin tonë për ta transformuar Bosnjën dhe Hercegovinën në një shoqëri të begatë. Numri i përgjithshëm i donatorëve mujorë është pothuajse 1100, që vijnë nga më shumë se 35 vende. Një pjesë e vogël e portofolit tonë përfshin bashkëpunimin me partnerë në projekte ndërkombëtare në zhvillimin e kapaciteteve rinore dhe lidhjen me diasporën. Kemi edhe bursa të përbashkëta me kompani; një nga vlerat tona është partneriteti me ata që ndajnë vizionin tonë. Përveç donatorëve, mentorët, ambasadorët, vullnetarët dhe partnerët tanë kontribuojnë shumë në aktivitetet e fondacionit.

Varësisht nga ju dhe interesat tuaja, ju mund t'i bashkoheni Fondacionit në disa mënyra, secila prej të cilave përshkruhet në linkun e mëposhtëm.

Në çfarë mënyrash e përfshini komunitetin në punën tuaj dhe çfarë ju sjell kjo?

Ekipi i Fondacionit BH Futures: Nga njëra anë, ne përfshijmë dhe mbështesim drejtpërdrejt të rinjtë e talentuar, studentë në fushën e shkencave natyrore dhe teknike, për t'u zhvilluar personalisht dhe profesionalisht duke ofruar mbështetje për bashkëmoshatarët e tyre. Një shembull i aktiviteteve të tilla është programi i Kujdestarisë në të cilin bursistët tanë japin mësim falas për nxënësit e shkollave të mesme dhe që nga viti 2020 më shumë se 500 nxënës të shkollave të mesme kanë ndjekur këtë program.

Nga ana tjetër, ne jemi krenarë për rrjetin tonë prej 200+ profesionistësh shumë të respektuar në vend dhe diasporë (4 kontinente, 40 shtete), të cilët në mënyrë aktive mentorojnë studentët dhe i ndihmojnë ata të kuptojnë tregun e punës dhe pozicionin e tyre në të. Përveç kësaj, ata janë lektorët tanë në uebinarë, podkaste, konferenca dhe leksione të drejtpërdrejta. Më shumë se 1000 donatorë aktivë individualë (⅓ në vend; ⅔ në diasporë) mbështesin synimin tonë për të ndihmuar talentet e rinj të STEM dhe IT, duke përfituar në të njëjtën kohë nga angazhimi aktiv ekonomik i diasporës dhe transferimi i njohurive.

Nëpërmjet bashkëpunimit me komunitetin akademik dhe sektorin real, ne kemi krijuar mundësi të shumta për të gjithë pjesëmarrësit. Duke përfshirë komunitetin e gjerë në aktivitetet e fondacionit, ne krijojmë kushte që të njihemi më mirë, të kuptojmë njëri-tjetrin dhe më pas së bashku, por secili në mënyrën e tij autentike, ndihmojmë të rinjtë në BeH.

Më shumë informacion mund të gjeni në linqet:

Në cilat aktivitete jeni aktualisht më të fokusuar? Cilat janë planet dhe synimet më të rëndësishme që planifikoni të realizoni në të ardhmen?

Ekipi i Fondacionit BH Futures: Synimi afatgjatë i Fondacionit është një komunitet prej 10,000 ndryshimebërësish - bartës të ndryshimit deri në vitin 2030 në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Individët e talentuar që bëhen pjesë e historisë së fondacionit BH Futures sjellin gjithmonë idetë dhe perspektivat e tyre, përmirësojnë fondacionin dhe arrijnë qëllimet e tyre personale. Kontaktet e bëra në fondacion krijojnë gjithmonë miqësi të mrekullueshme, shpesh partneritete biznesi. Ish-bursistët tanë sot janë ambasadorë, mentorë dhe donatorë të fondacionit. Nëpërmjet një rrethi të artë në të cilin ju merrni mundësinë dhe, me kalimin e kohës, bëheni ata që ju japin mundësinë, ne besojmë se qëllimi ynë për 10,000 bartës të ndryshimeve do të arrihet para vitit 2030.

Deri në fund të vitit 2022, një nga qëllimet kryesore është publikimi i një thirrjeje publike për të gjithë studentët e STEM dhe IT dhe nxënësit e shkollave të mesme të viteve të treta dhe të katërta për t'iu bashkuar programeve dhe aktiviteteve tona. Ne do të përpiqemi të përfshijmë të rinjtë nga komunitetet më të vogla në BeH dhe t'i fuqizojmë ata të fitojnë aftësi dhe njohuri nëpërmjet mundësive të ndryshme arsimore që do të plotësojnë arsimimin e tyre formal dhe do t'i ndihmojnë ata të përgatiten për ndryshime në tregun global të punës.

Menjëherë pas thirrjes për një bursë, ne jemi të ndjekur nga Innovation Nation - një program për të rinjtë për të zhvilluar një ide për një startup të suksesshëm. Dhe ne do të kërkojmë studentë të shkencave natyrore dhe teknike në BeH, Vera Schneider-in e re në shoqërinë tonë, të cilës do t'i jepet çmimi me të njëjtin emër dhe do t'i ofrojë asaj një përvojë ndërkombëtare të modeluar nga Vera Schneider, një matematikante e famshme dhe dekane e parë në ish Jugosllavinë.

Si mendoni se fondacioni BH Futures kontribuon në zhvillimin e filantropisë në komunitetin tuaj?

Ekipi i Fondacionit BH Futures: Filantropia është dashuri për njeriun dhe fondacioni BH Futures ia tregon atë secilit prej miqve, partnerëve dhe donatorëve të tij, përmes një përpjekjeje për t'i siguruar dhe kërkuar ata në mënyrë të barabartë në këmbim të komunitetit. Aktivitetet tona bazohen në punën vullnetare; përmes aktiviteteve tona të rinjtë mësojnë filantropinë dhe e praktikojnë atë çdo ditë. Shpesh thuhet se është edhe ndjenja më e bukur në botë.

Fondacioni BH Futures ka zhvilluar një marrëdhënie krejtësisht të ndryshme me diasporën tonë, sepse ne kemi zhvilluar programe përmes të cilave ata mund të kontribuojnë me njohuritë, paratë dhe lidhjet e tyre. Kjo bëri që shumë njerëz të mendojnë në mënyrë të ngjashme. Bashkëpunëtorët tanë mësojnë nga njerëz të zgjuar që japin kohën e tyre për t'i ndihmuar ata dhe, përmes projekteve ekipore, ndihmojnë komunitetin e tyre lokal, përhapin filantropinë përmes fjalëve dhe më e rëndësishmja, përmes veprave.

A jeni përfshirë në punën e Forumit Filantropik të BeH dhe në çfarë mënyre?

Ekipi i Fondacionit BH Futures: Aktualisht nuk jemi të përfshirë në mënyrë aktive në punën e Forumit Filantropik në BeH, duke pasur parasysh se fokusi aktual i Forumit është në fushat në të cilat fondacioni BH Futures nuk ka ekspertizë.

Cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballeni në punën tuaj?

Ekipi i Fondacionit BH Futures: Ne po rritemi shumë shpejt dhe rritja sjell sfida. Është e rëndësishme të qëndroni të fokusuar në misionin, vizionin dhe qëllimet dhe të mendoni në mënyrë strategjike.

Për shembull, fondacioni BH Futures është i fokusuar kryesisht tek studentët e shkencave natyrore dhe teknike (STEM). Megjithatë, një numër në rritje i studentëve jo-STEM duan të bëhen pjesë e fondacionit dhe të kenë qasje në mundësi të ngjashme. Megjithatë, ne nuk jemi ende në gjendje të pranojmë më shumë studentë jo-STEM, megjithëse po punojmë me zell për këtë përmes projekteve të tilla si 3MT, Innovation Nation dhe programeve vullnetare në ekipet operacionale brenda fondacionit BH Futures.

Për më tepër, një nga sfidat më të mëdha që kemi pasur kohët e fundit ka qenë situata ku portofoli ynë i aktiviteteve, në segmente të caktuara, ka tejkaluar angazhimin vullnetar ku mbështetemi me synimin për të mësuar përmes punës për miqtë tanë. Më pas u bë veçanërisht e rëndësishme të përforcojmë ata njerëz që besojnë dhe jetojnë në misionin dhe vizionin tonë, pra të fillojmë punësimin dhe ruajtjen e zyrës si një shtyllë e zhvillimit të mëtejshëm afatgjatë.

Cilat janë sukseset më të mëdha që fondacioni BH Futures ka arritur në punën e tij dhe çfarë dëshironi të arrini në vijim?

Ekipi i Fondacionit BH Futures: Sukseset tona më të mëdha janë padyshim miqtë tanë dhe sukseset e tyre. Ata shpesh ia atribuojnë suksesin fondacionit, por në fakt janë ata që kanë gjithçka që u nevojitet në vetvete dhe ne vetëm i kemi inkurajuar dhe drejtuar për të arritur qëllimet e tyre.

Historia e secilit individ është e veçantë dhe e mahnitshme në mënyrën e vet dhe kur ata janë të lumtur dhe të përmbushur, ne e dimë se jemi në rrugën e duhur. Të gjitha aktivitetet tona janë krijuar për t'i ndihmuar ata dhe komuniteti që ndërtojmë vazhdon të përhapë mbështetje, mundësi dhe gjithçka është e mirë për t'i ndihmuar këta të rinj që nga fillimi për të ndihmuar dikë nesër.

Suksesi i dytë më i madh është animimi i profesionistëve të Bosnjë dhe Hercegovinës dhe diasporës sonë për të investuar kohën dhe burimet e tyre për të ndikuar pozitivisht në zhvillimin e liderëve të ardhshëm në BeH. Ne përpiqemi për këtë dhe sa më i madh komuniteti i bartësve të ndryshimeve, aq më i madh është suksesi ynë. Bursistët tanë vendosin me iniciativën e tyre për të kontribuar për gjeneratat e reja dhe kjo është mënyra se si ne po e transformojmë BeH-në tonë të bukur.