Shoqata “Dora në zemër” që nga viti 2011 ka ndihmuar qytetarët me status më të rrezikuar social dhe ekonomik. Komuniteti është i përfshirë në punën e tyre çdo ditë, sepse, falë donacioneve nga mbështetësit, ndihma arrin tek ata që kanë nevojë.

Vullnetarizmi është një nga parimet bazë të funksionimit të kësaj organizate, kështu që vetëm në vitet e fundit në punën e saj kanë kontribuar mbi 500 vullnetarë.

Elma Adanaliq, Enisa Tiro, Hana Hoxhiq dhe Faris Gurda, anëtarë të Bordit, na treguan se si duken aktivitetet e përditshme të shoqatës, cilat janë sukseset e tyre më të mëdha dhe se si ata përmirësojnë jetën e përfituesve të tyre dhe si sjellin buzëqeshje në fytyrat e shumë fëmijëve.

Si u krijua organizata juaj? Çfarë ka ndryshuar nga fillimi e deri më sot?

Elma: Besoj se çdo njeri ka një dhunti dhe se kjo dhunti duhet të kontribuojë në përmbushjen e qëllimit dhe misionit të tij. Ideja për themelimin e shoqatës lindi kur kuptova se misioni im në këtë botë është të ndihmoj të tjerët, prandaj kam edhe dhuntinë e jashtëzakonshme të ndjeshmërisë. Së bashku me miqtë e mi, të cilët ndanin të njëjtin vizion dhe dëshirë për të ofruar ndihmë dhe mbështetje për kategoritë e rrezikuara të shoqërisë, themelova Shoqatën " Dora në zemër" në vitin 2011. Rrugët tona të jetës kanë ndryshuar që atëherë e deri më sot, por të gjithë prej nesh që ende ndajmë të njëjtin synim është ende këtu sepse besojmë se po e bëjmë botën një vend më të mirë me hapa të vegjël por të sigurt.

Elma

Cili ishte motivimi juaj për të punuar në sektorin jofitimprurës?

Enisa: Në shkollën e mesme, po kërkoja një organizatë në të cilën mund të përfshihesha dhe të kontribuoja për t'ia bërë jetën më të lehtë dikujt. Fakti që jam prej 11 vitesh në Shoqatën “Dora në zemër” vërteton se arrita të gjeja atë që doja atëherë. Përveç kësaj, kam marrë një dhuratë tjetër, dhe ajo është miqtë e përjetshëm.

Enisa

Hana: Së pari, do të thoja se është buzëqeshja e një fëmije, pastaj progresi personal përmes të cilit ne ndërtojmë veten në mënyra të ndryshme. Nëpërmjet vullnetarizmit në shoqata të ndryshme gjatë pesë viteve të fundit, kam fituar shumë aftësi që më kanë ndihmuar të ndërtoj veten. Gjithmonë theksoj se Shoqata “Dora në Zemër” më ka formuar si person në mënyrë unike, madje kam arritur të përballoj një nga sfidat e mia më të mëdha – si t’ia transferoj dikujt me sukses njohuritë. Projektet edukative të shoqatës më dhanë mundësinë dhe kontribuuan në përmirësimin e aftësive të mia në këtë drejtim duke mbajtur orë mësimore nga matematika dhe lëndët përkatëse, të cilat janë të destinuara për fëmijët e familjeve me të ardhura të ulëta.

Hana  

Faris: Në ditët e para të vullnetarizmit (në përgjithësi), kur isha gjimnazist dhe student, më dukej si një tjetër aktivitet i ri përmes të cilit mund të mbushja kohën, të takoja njerëz të rinj, ndoshta të fitoja aftësi specifike dhe në të njëjtën kohë të bëja diçka të  vlefshme dhe të përshtatshme për njerëzit rreth meje. Si një 30-vjeçare, kënaqësia personale që arrij pasi kam kontribuar në realizimin e projekteve humanitare dhe të dobishme shoqërore apo ndërmjetësimit në dhënien e llojeve të ndryshme të ndihmave për bashkëqytetarët tanë në nevojë është bërë pjesë e paçmuar dhe e domosdoshme e jetës sime. Një ndjenjë e tillë e vetë-përmbushjes është sfiduese për t'u arritur brenda punëve të zakonshme, duke kryer aktivitete "normale" të biznesit.

Faris

Si ndikoi kriza e KOVID-19 në punën e organizatës? Sa ka ndryshuar mënyra e funksionimit tuaj? Në cilat aktivitete keni qenë më të fokusuar në dy vitet e fundit?

A ka ndikuar pandemia edhe në mënyrën e financimit të shoqatës, a ka ndryshuar forma e financimit dhe marrjes së donacioneve dhe në çfarë mënyre?

Enisa: Jashtëzakonisht shumë familje kanë mbetur pa të ardhura dhe kështu është shtuar shumë numri i kërkesave për lloje të ndryshme ndihme, të cilat mbërrijnë pothuajse çdo ditë në adresën e shoqatës. Krahas mbështetjes së vazhdueshme që ofrojmë në kuadër të projektit tonë “10 produkte ushqimore”, pas një pushimi (gjatë periudhës së izolimit), ne vazhduam të ftojmë familjet me të ardhura të ulëta në Qendrën “Dora në Zemër”, ku çdo javë mund të zgjedh veshje dhe këpucë përdorura, por  të ruajtura.

Elma: Pandemia pati shumë pasoja negative për shoqërinë, por ne si entuziastë të përjetshëm arritëm të nxjerrim edhe diçka pozitive nga një situatë e tillë - mundësi për projekte të reja dhe forma të aksioneve humanitare. Kurset e gjuhëve të huaja për fëmijët nga familjet me të ardhura të ulëta u shndërruan nga një klasë, me 15 nxënës në atë kohë, në 18 grupe online të kurseve bisedore të gjuhës angleze dhe gjermane për fëmijë në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën. Rreth 200 fëmijë marrin pjesë në kurse dhe të gjitha kurset drejtohen nga vullnetarë të shoqatës me banim në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në shumë adresa anembanë botës.

Gjithashtu, në vend që të pajisim fëmijët me mjete shkollore dhe çanta, siç bëjmë çdo vit, organizuam një aksion të rëndësishëm të grumbullimit të pajisjeve kompjuterike gjatë pandemisë. Qytetarët dhe kompanitë ishin sërish në krye të detyrës. Me thirrjen tonë, ata dhuruan pajisje kompjuterike të reja dhe të përdorura, tabletë dhe laptopë, të cilat ekipi ynë i vullnetarëve i testoi. Nëse ishte e nevojshme, ato riparoheshin dhe përmirësoheshin për t'u mundësuar që të punonin siç duhet. Falë gjithë këtyre përpjekjeve, ne kemi ndihmuar dhjetëra nxënës të shkollave fillore dhe të mesme të ndjekin mësimet online dhe kurset tona të gjuhës dhe të përmbushin me sukses detyrimet e tyre shkollore.

Faris: Pas shpalljes së pandemisë në Bosnjë dhe Hercegovinë, ne i kushtuam një fokus të rëndësishëm grumbullimit të ushqimeve bazë dhe artikujve higjienikë. Pavarësisht pasigurisë së madhe dhe pasigurisë ekonomike që mbizotëronte në muajt e parë, ndjeshmëria e qytetarëve ishte ende në nivele të larta. Edhe një herë rezultoi se njerëzit tregojnë anën e tyre më të mirë në kohë të vështira dhe ne patëm një reagim mjaft të mirë, si nga individë ashtu edhe nga kompanitë vendase që na mbështetën në mënyra të ndryshme. Dorëzimi falas i paketave me ushqime dhe mjete higjienike në adresat e familjeve në të gjithë vendin rezultoi të ishte një nga llojet kryesore të mbështetjes jo materiale që na jepej nga një kompani transporti vendase në atë kohë.

Duke pasur parasysh se për shkak të gjithë situatës, sfida kritike u bë se si t'u mundësojmë qytetarëve që të mbështesin punën dhe projektet tona në mënyrën më të lehtë, kemi prezantuar një risi në formën e regjistrimit të numrit humanitar të shoqatës. Falë kësaj, kushdo që dëshironte të bëhej pjesë e historisë sonë humane në një periudhë lëvizjeje të kufizuar, mund ta bënte këtë pa mundim dhe në mënyrë të sigurtë. Kjo lëvizje rezultoi një sukses i plotë dhe ndihmoi ndjeshëm në realizimin e projektit "10 Ushqime".

Ne vazhduam realizimin e zakonshëm të të gjitha projekteve tona të përhershme gjatë vitit të kaluar. Megjithatë, ndryshimi më i madh u ndje në projektin tonë më domethënës, dhe shumë do të thonë projekti më i bukur - "Të mos mbetet fëmijë pa pako." Si pjesë e projektit të lartpërmendur, vullnetarët tanë, përveç përgatitjes dhe shpërndarjes së pakove të Vitit të Ri, çdo vit drejtonin dhe realizonin një shfaqje të Vitit të Ri me shumë personazhe nga përrallat dhe dizajnonin punëtori kreative për më të vegjlit. Manifestimi përfundimtar i projektit më parë, në një vend, mblodhi deri në 800 fëmijë nga familje me gjendje më të dobët financiare. Fatkeqësisht, për shkak të të gjitha kufizimeve që ishin në fuqi, nuk kemi arritur ta kurorëzojmë projektin ashtu siç do të donim gjatë dy viteve të fundit. Në vitin 2020 dhe 2021, ne u fokusuam vetëm në rolin e baba dimrit dhe shpërndarjen e pakove të Vitit të Ri, të cilat i realizuam në grupe të vogla gjatë disa fundjavave, prandaj vetë procesi zgjati pak më shumë se zakonisht - deri në mes të janarit.

Si financohet organizata juaj? Me cilat kategori donatorësh punoni më shumë dhe si? Si mund ta mbështesë dikush punën tuaj?

Enisa: Të gjitha donacionet që marrim vijnë nga qytetarët, kompanitë, madje edhe nga vullnetarët e shoqatës sonë. Përveç dhurimit të kohës së tyre, anëtarët tanë shpesh i mbështesin personalisht projektet që ne zbatojmë me donacione monetare. Gjithashtu, shoqata aplikon herë pas here me projekt propozimet e saj në thirrjet publike të niveleve vendore të qeverisjes apo kompanive. Përveç kësaj, ne përpiqemi të krijojmë dhe mbajmë bashkëpunim afatgjatë me kompani, shoqata dhe ekipe sportive të caktuara. Përmes këtyre llojeve të mbështetjes ne financojmë dhe mundësojmë realizimin e projekteve tona me karakter edukativo-sportive (si "Sporti për një jetë më të mirë", "Rinia dhe kalimi nga shkolla fillore në të mesme", "Matematika e lumtur" dhe konkurse në matematikë dhe kurse online të gjuhëve të huaja).

Faris: Aktivitetet e shoqatës mund të mbështeten me lloje të ndryshme donacionesh monetare, materiale dhe jo materiale.

Donacionet në para mund të paguhen në llogarinë bankare ose në llogarinë devizore të Shoqatës (të dhënat e pagesës gjenden në linkun).

Dhurimet materiale në veshje të përdorura, këpucë, artikuj ushqimorë, produkte higjienike, mjete shkollore, apo lodra për më të vegjlit mund të dorëzohen çdo të shtunë në qendrën tonë "Dora në zemër". Përveç kësaj, ne shpesh kontaktohemi nga donatorë të cilët, p.sh. dëshirojnë të ofrojmë bursa për fëmijët e moshës shkollore ose ndonjë student nga një familje me status më të dobët financiar, të dhurojnë mobilje, etj. Ne i zgjidhim këto çështje me marrëveshje dhe zakonisht vendosemi si ndërmjetës midis donatorëve dhe familjeve të regjistruara në bazën tonë të të dhënave të përfituesve të shoqatës.

Ndonjëherë na duhet “vetëm” hapësirë për paketim, transport për fëmijë, transport donacionesh, apo sallë për të realizuar aktivitete specifike edukative. Gjithashtu, mundësimi fëmijëve të vizitojnë kinemanë dhe teatrin falas, që është një luks për shumë prej tyre, është vetëm disa nga llojet e asistencës jo materiale që mund të na sjellë shumë dobi.

Meqenëse jemi njohur si shoqatë e besuar, shuma e donacioneve të destinuara që marrim për projektet tona të rregullta dhe kontributet e pa caktuara për aktivitetet e përgjithshme është në të njëjtin nivel ose pak në rritje çdo vit. Besojmë se një vazhdimësi të tillë e arrijmë në radhë të parë falë një ekipi të madh të rinjsh të sinqertë dhe të përkushtuar nga qarqe të ndryshme të shoqërisë, të cilët janë imazhi i shoqatës sonë dhe si të tillë na përfaqësojnë çdo ditë në mënyrën më të mirë të mundshme. Gjithashtu, mënyra jonë shumë transparente e punës, të cilën e ruajmë përmes bashkëpunimit miqësor me median dhe komunikimit të drejtpërdrejtë me publikun përmes profilit të shoqatës në të gjitha rrjetet kryesore sociale, sigurisht që kontribuon në imazhin e shëndoshë që kemi dhe ruajmë me kujdes.

Në cilat aktivitete jeni më të fokusuar për momentin? Cilat janë planet dhe qëllimet më të rëndësishme që planifikoni të realizoni në të ardhmen?

Hana: Shoqata aktualisht është duke u fokusuar kryesisht në edukimin dhe përfshirjen e fëmijëve nga familjet me të ardhura të ulëta në aktivitete sportive. Që nga fillimi ynë, vullnetarët kanë mbajtur vazhdimisht orë mësimore në të gjitha lëndët shkollore për fëmijët që ndjekin shkollën fillore dhe të mesme. Tashmë i kemi përmendur edhe kurset bisedore për gjuhë të huaja (anglisht dhe gjermanisht). Ne gjithashtu i konsiderojmë aktivitetet sportive thelbësore për zhvillimin psiko-fizik të çdo fëmije. Me këtë mendim, në bashkëpunim me shumë klube sportive nga kantoni i Sarajevës, ne u fokusuam që t'u japim fëmijëve mundësinë të provojnë dhe të stërviten falas për sporte të ndryshme, si atletikë, taekwondo, not dhe water polo, basketboll, futboll, futboll amerikan dhe volejboll.

Faris: Ne e konsiderojmë arsimin si të vetmen mënyrë me të cilën mund të ofrojmë mundësi të barabarta për fëmijët nga familjet me të ardhura të ulëta për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Të udhëhequr nga kjo ide, prej vitesh ne jemi përpjekur ta zhvendosim gradualisht fokusin nga format e njëhershme të ndihmës në aktivitete që mund të arrijnë efekte pozitive afatgjata. Të udhëhequr nga kjo ide, në periudhën e ardhshme planifikojmë të nisim disa projekte të reja në fushën e arsimit dhe sportit dhe të përfshijmë sa më shumë fëmijë dhe vullnetarë në to. Ne besojmë se përmes moduleve të tilla të veprimit, të cilat shkojnë përtej kornizës humanitare dhe nxisin zhvillimin e aftësive dhe ndërgjegjësimit të fëmijëve, ne do të zbukurojmë dhe përmirësojmë cilësinë e jetës së tyre të përditshme.

A e përfshini komunitetin në punën tuaj, në çfarë mënyrash dhe çfarë përfitoni nga kjo?

Enisa: Ne besojmë fuqimisht se çdo ndryshim për mirë fillon në vend, nga vetja jonë. Kjo është më e dukshme në periudhën kur ne realizojmë projektin tonë. "Të mos mbetet fëmijë pa pako". Më pas, në përgjithësi, reagimi i qytetarëve, por edhe e kompanive është më i lartë. Shumë individë shpesh fillojnë të mbledhin donacione me iniciativën e tyre në shkolla, kolegje, klube sportive ose në punë dhe kontribuojnë ndjeshëm në shpërndarjen e informacionit rreth projekteve tona. Ndonjëherë donatorët na bashkohen edhe në aktivitetet e paketimit dhe vijnë me kolegë dhe miq për të ndihmuar në përgatitjen e pakove të Vitit të Ri për më të vegjlit.

Faris: Ne përpiqemi të mbajmë komunikim të hapur dhe të drejtpërdrejtë me njerëzit në komunitetin lokal. Kjo është arsyeja pse ne jemi gjithmonë në dispozicion për ide, propozime dhe forma të reja bashkëpunimi. Vitet e fundit, ne kontaktohemi shpesh me iniciativën tonë nga kompani që i kushtojnë vëmendje biznesit të përgjegjshëm shoqëror. Përveç mbështetjes së drejtpërdrejtë, kompanitë kërkojnë gjithnjë e më shumë të përfshijnë punonjësit e tyre në aktivitete të caktuara humanitare ose shoqërore. Me të vërtetë, ne jemi të lumtur t'u përgjigjemi kërkesave të tilla. Së bashku me ta, ne përpiqemi të gjejmë mënyrën më të mirë për t'i lidhur, referuar apo përcjellë ndihmën e tyre tek kategoritë e ndryshme të rrezikuara të shoqërisë.

Së fundi, shumë gjimnazistë kanë filluar të përfshihen në projekte të ndryshme të shoqatës. Një arsye e rëndësishme për këtë është padyshim fakti se shumë shkolla kanë vendosur një fond të caktuar të detyrueshëm të orëve, të cilat nxënësit duhet t'i shpenzojnë si vullnetar gjatë vitit. Na vjen mirë që nxënësit dhe përfaqësuesit e shkollave na njohin si adresë ku mund ta bëjnë këtë dhe dyert e shoqatës janë gjithmonë të hapura. Udhëheqja jonë është e përditësuar në lëshimin e certifikatave të nevojshme. Falë kësaj, ne marrim gjithnjë e më shumë forca të reja në mesin e anëtarëve tanë, duke pasur parasysh se disa shprehin dëshirën e tyre për vullnetarizëm afatgjatë në shoqatën.

Bashkëqytetarët tanë marrin pjesë drejtpërdrejt në disa aktivitete të veçanta të shoqatës, siç janë aksionet e dhurimit vullnetar të gjakut, të cilat i realizojmë në bashkëpunim me Institutin e Transfuziologjisë. Sigurisht, është thelbësore të përmenden klubet e shumta sportive të cilat në mënyrë të pavarur iu përgjigjën thirrjes sonë publike dhe ofruan trajnime falas për fëmijët e familjeve në regjistrat tanë.

Një marrëdhënie e drejtpërdrejtë dhe e hapur me njerëzit nga komuniteti ynë na lejon të realizojmë pa pengesa idetë tona të shumta. Edhe pse vullnetarët tanë janë ata që marrin përsipër pjesën më të madhe të punës dhe përgjegjësive, realizimi i qëllimeve specifike padyshim do të ishte shumë më i vështirë për t'u arritur pa format e ndryshme të mbështetjes dhe pjesëmarrjes aktive të bashkëqytetarëve tanë të të gjitha moshave.

Thirrja juaj për vullnetarë është vazhdimisht aktive. Si i afroheni vullnetarëve dhe sa të rëndësishëm janë ata për aktivitetet e shoqatës? Sa kontribuon vullnetarizmi për komunitetin? Si kontribuon shoqata juaj në rritjen e ndërgjegjësimit për rëndësinë e vullnetarizmit?

Enisa: "Dora në zemër" është një shoqatë ekskluzivisht vullnetare. Prandaj, veprimi ynë i plotë varet nga vullneti i mirë i të gjithë njerëzve të mirë - anëtarëve tanë, të cilët veprojnë të lidhur nga një dëshirë e përbashkët për të kontribuar në realizimin e një qëllimi më të madh dhe për të lehtësuar jetën e përditshme për njerëzit në nevojë ose dikë krejtësisht të panjohur.

Hana: Mësova për shoqatën "Dora në zemër" përmes JobFAIR, të organizuar nga shoqata studentore EESTEC LC Sarajevo. Pas panairit të përmendur të punës të mbajtur në fakultetin tim, u bashkova në "Dora në zemër". Vullnetarët zakonisht dëgjojnë për "Dora në zemër" përmes miqve, kolegëve, shoqatave të tjera studentore ose mediave. Vullnetarizmi individual në shoqata të ndryshme kontribuon shumë në zhvillimin e të gjithë komunitetit. Nëse fokusohemi në vullnetarizmin humanitar, ai u mundëson njerëzve të zhvillojnë ndjeshmëri. Duke parë prapa në të gjithë situatën me Kovid-19, mendoj se njerëzit në përgjithësi janë distancuar nga njëri-tjetri dhe se ky lloj vullnetarizmi kontribuon në rilidhjen dhe afrimin e tyre me njerëzit në komunitet.

Elma: Nga fillimi e deri më sot, mbi 800 të rinj nga Sarajeva, shumë qytete të tjera të Bosnjë dhe Hercegovinës, madje edhe nga rajoni më i gjerë kanë qenë vullnetarë në shoqatën "Dora në zemër". Promovimi më i mirë i vetë shoqatës janë projektet dhe rezultatet që arrijmë në komunitetin lokal. Historitë pozitive që krijojmë së bashku përhapin frymën dhe energjinë pozitive në komunitet përmes një reaksioni zinxhir. Vullnetarët tanë janë burimi dhe forca më e pabesueshme e shoqatës, pa të cilën asnjë nga projektet e imagjinuara nuk do të ishte e mundur të realizohej.

A bashkëpunoni me organizata jofitimprurëse, shoqata dhe fondacione të tjera, cilat dhe si?

Faris: Gjatë viteve, shoqata ka krijuar kontakte të shumta me organizata jofitimprurëse dhe joqeveritare nga Bosnja dhe Hercegovina. Përpiqemi të ndihmojmë shoqata specifike me disa nga projektet tona dhe u dërgojmë të mbrojturve të tyre pako për Vitin e Ri, pako me mjete shkollore, dhurata për 8 Marsin etj. Gjithashtu, në koordinim me shoqatat dhe organizatat e tjera humanitare, ne përpiqemi herë pas here të zbatojmë projekte specifike së bashku ose të shkëmbejmë informacione, ide, përvoja dhe praktika më të mira. Në të vërtetë, kur rrethanat e kërkojnë këtë, për shkak të kapaciteteve tona të kufizuara, ne jemi të lirë të kërkojmë nga miqtë tanë nga organizata të tjera një lloj të veçantë mbështetjeje, si p.sh. shpërndarja e pakove të Vitit të Ri në zona të caktuara jashtë Sarajevës.

Si kontribuon shoqata "Dora në zemër" në zhvillimin e filantropisë në BeH?

Enisa: Në aksionet tona, ne gjithmonë udhëhiqemi nga mendimi se sa shumë domethënie mund të ketë diçka e vogël nga ne për dikë. Duke rritur ndërgjegjësimin e të rinjve dhe duke u kujtuar atyre pak më të mëdhenjve se çfarë është me të vërtetë e rëndësishme, ne tërheqim vëmendjen tek njerëzit në nevojë dhe inkurajojmë zhvillimin e ndjeshmërisë ndaj kategorive të rrezikuara të shoqërisë. Empatia është shtytësi kryesor i veprimit dhe ajo që i motivon të rinjtë të investojnë kohën e lirë dhe burimet e tyre për të ndihmuar të tjerët.

Elma: Tek fëmijët, me të cilët ne punojmë, zhvillojmë një dëshirë dhe dashuri për të ndihmuar dhe mbështetur të tjerët. Gjatë këtyre 11 viteve të funksionimit, disa fëmijë që ishin përfitues të ndihmës së shoqatës “Dora në Zemër” sot janë bërë edhe vullnetarët tanë sepse tani duan t'i kthejnë diçka komunitetit të tyre.

Faris: Mund të themi se e gjithë veprimtaria e shoqatës “Dora në zemër” është filantropike. Çdo përpjekje, aktivitet dhe projekt i yni synon të ndihmojë njerëzit që janë në një situatë të vështirë financiare dhe shpesh jetësore. Fillimisht, ky kujdes për të tjerët u reflektua më së shumti në ofrimin e disa llojeve bazë, të ndihmës të njëhershme. Megjithatë, falë maturimit të vullnetarëve që janë pjesë e kësaj historie prej 10-11 vitesh dhe anëtarëve të rinj dhe energjisë dhe ideve që sollën me vete, vetë shoqata ka evoluar si një organizëm i gjallë. Kështu, me kalimin e kohës, ne kemi ardhur me një koncept veprimi të bazuar në fuqizimin afatgjatë të potencialit të bashkëqytetarëve tanë të të gjitha moshave. Kjo pasqyron projektet e ndryshme mbi të cilat ne kemi vënë theks në rritje gjatë 4-5 viteve të fundit. Këto janë projekte që kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës së njerëzve,

Mendoj se mund të themi lirisht se vullnetarët tanë janë filantropë të vërtetë, të cilët çdo ditë mbrojnë dhe promovojnë kujdesin ndaj të tjerëve në shoqërinë e Bosnjë dhe Hercegovinës. Një sjellje e tillë nuk kalon pa u vënë re dhe inkurajon të tjerët të mendojnë dhe të veprojnë në të njëjtin drejtim. Konfirmim janë aktivitetet e shumta të realizuara me sukses me përfaqësues të kompanive të ndryshme, klube sportive, shkolla, fakultete etj. Në mbështetje të asaj që theksova më lartë, dua të shtoj edhe raportimet spontane më të shpeshta të bashkëqytetarëve tanë të moshave të ndryshme, të cilët mësuan për aktivitetet e shoqatës dhe janë në dispozicion për të kontribuar në qëllimet tona humanitare. Këta njerëz ndonjëherë bëhen vullnetarët tanë, por ndonjëherë “thjesht” mbeten në rolin e miqve të shoqatës, të cilët shpeshherë marrin përsipër pjesën e “barrës” që ne mbajmë kur kemi më shumë nevojë.

Cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballeni në punën tuaj?

Hana: Shumë familje nuk mund tu sigurojnë fëmijëve të tyre një pako për Vitin e Ri dhe, në shumë raste, një vakt të mirë, dhe mendoj se sfida më e madhe është se si t'u sigurohet të gjitha familjeve ndihma që u nevojitet. Është e vështirë kur, me burime të kufizuara, duhet të vendosësh se si do ta ndihmosh një familje.

Elma: Motivimi i vullnetarëve për të qëndruar konsistent në mbështetjen e një projekti të caktuar deri në fund të zbatimit të tij, pavarësisht mungesës së vazhdueshme të kohës së lirë me të cilën përballemi të gjithë sot.

Faris: Ajo që është më e vështirë për të gjithë vullnetarët që janë në komunikim të drejtpërdrejtë me familjet me status më të ulët financiar është pamundësia për të ndihmuar të gjithë ata që na kontaktojnë me kërkesa të tilla. Fatkeqësisht, me çdo thirrje publike të publikuar për një projekt të caktuar kryesisht për donatorët, shoqata pranon një numër të madh kërkesash për ndihmë. Format materiale të ndihmës janë gjithmonë të kufizuara, ndaj është e pamundur të plotësohen nevojat e të gjithëve. Prandaj, ekipi ynë i vlefshëm që mban të dhënat e familjeve nga baza jonë e të dhënave dhe nevojat e tyre, përpiqet të kënaqë një grup të ndryshëm njerëzish brenda secilit projekt, në mënyrë që gjatë vitit, të gjithë të marrin një lloj të caktuar mbështetjeje dhe një sasi të barabartë ndihme direkte.

Cilat janë sukseset më të mëdha që shoqata ka arritur në punën e deritanishme dhe çfarë dëshironi të arrini akoma?

Faris: Ndër sukseset më të mëdha, padyshim që do të numëronim vazhdimësinë e veprimtarisë së shoqatës gjatë këtyre 11 viteve. Më pas, janë gati 3,000 pako të Vitit të Ri të përgatitura dhe të shpërndara në vitin 2019 në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën. Ne jemi gjithashtu jashtëzakonisht krenarë për projektin tonë aktual të kurseve bisedore online në gjuhë të huaja, në të cilin 120 fëmijë nga 8 qytete në Bosnjë dhe Hercegovinë po marrin pjesë aktualisht në 18 grupe pune.

Në të ardhmen, ne duam të ngremë nivelin e aktiviteteve tona në një nivel të ri në drejtim të sigurimit të burimeve të qëndrueshme të financimit që do të mundësojnë zbatimin e vazhdueshëm të projekteve të veçanta. Ndërgjegjësimin e komunitetit lokal për rëndësinë e vullnetarizmit dhe ofrimin e ndihmës për ata që kanë më shumë nevojë e konsiderojmë një proces të vazhdueshëm, me të cilin sigurisht do të vazhdojmë të merremi edhe në periudhën e ardhshme. Së fundi, ne dëshirojmë të rinovojmë ekipin tonë, duke qenë se një numër i konsiderueshëm i anëtarëve aktualë, të cilët kanë qenë këtu që nga fillimi i shoqatës, tani janë rreth të tridhjetave. Edhe pse vetë mosha nuk është pengesë për vullnetarizmin, një numër në rritje i angazhimeve të biznesit dhe private reflektohen në mungesën e kohës së lirë në dispozicion për të punuar në shoqatë.

Do ta mbyllnim këtë intervistë me sloganin tonë jozyrtar, një lloj ideje udhërrëfyese e vullnetarëve tanë gjatë gjithë këtyre viteve: “Ne e dimë se nuk mund ta ndryshojmë botën, por ndonjëherë mjafton pak për ta bërë botën e dikujt më të bukur”.