Çdo vit, një kompani maqedonase që prodhon ushqim të shëndetshëm - Vitalia, u jep sasi të mëdha ushqimi të shëndetshëm atyre që janë në nevojë përmes Kryqit të Kuq. Këtë vit, ata dhuruan 4 ton.

Përfaqësuesit e Kryqit të Kuq thonë se ata janë me të vërtetë mirënjohës për ushqimin e dhuruar, të mjaftueshme për 10,000 racione për të ushqyer ata në nevojë.

"Jemi të lumtur të themi se kompania jonë punon në përmirësimin e jetës në të gjithë komunitetin. Ne kemi dhuruar një sasi të madhe ushqimi, por ne planifikojmë për të dhuruar edhe më shumë vitin e ardhshëm. Ne gjithashtu shpresojmë që të tjerët që mund të dhurojnë dhe ndihmojnë do ta bëjnë këtë, sepse ne jemi të gjithë të njëjtë dhe ne duhet të ndihmojmë njëri-tjetrin ", tha Iskra Vetadžokosna Mucunska, menaxhere dhe bashkëpronare e Vitalia.

Vitalia shpreson të shohë ndryshime të mëdha në praktikën e ndërmarrësisë dhe të frymëzojë kompani të tjera për të bërë atë që munden për ata në nevojë.