Veprimtaria Vullnetarët e Kroacisë u zhvillua në të gjithë vendin për herë të 8-të. Organizuar nga Qendra Kroate për Zhvillimin e Vullnetarizmit, ajo mirëpriti më shumë se 150 organizata nga më shumë se 70 qytete me 307 aktivitete vullnetare dhe më shumë se 4 mijë vullnetarë. Motoja e këtij viti ishte Ne vullnetarët = së bashku, ne po ndërtojmë një komunitet më të mirë dhe më të fortë.

Gjatë gjashtë ditëve, nga data 21 maj deri më 26 maj, njerëz nga të gjitha moshat dhe profesionet nga e gjithë Kroacia kishin mundësi për të marrë pjesë në këtë projekt dhe për të kontribuar në komunitet. Aktivitetet e përbashkëta vullnetare kishin për qëllim lidhjen e korporatave me organizata nga sektori jofitimprurës dhe publik. Të punosh së bashku për komunitetin është një rikujtim i mirë për rolin e rëndësishëm që çdo anëtar ka në krijimin e një shoqërie të lidhur mirë dhe njerëzore.

Rinovimi i klasave, lojërave, ndihma në studimin, vizatimi i grafiteve për të dekoruar oborret e shkollave, rinovimi i oborreve të shkollave, kurset e gatimit, ditët e informimit për të drejtat e njeriut dhe pastrimi i brigjeve të lumenjve janë vetëm disa prej 307 aktiviteteve të ofruara dhe të organizuara nga më shumë se 150 organizatat dhe shoqatat që ofrojnë punë vullnetare. Të gjithë ata ishin të përkushtuar për krijimin e kushteve më të mira dhe promovimin e rëndësisë së punës vullnetare.

Përveç dhënies së orëve të tyre vullnetare për komunitetin dhe mjedisin e tyre, pjesëmarrësit gjithashtu mund të marrin pjesë në një ekspozitë bamirësie - ankand në Split. Të gjitha fondet e ngritura gjatë ankandit do të dhurohen në shoqatën Dyxy, për pajisjet neurofeedback që ndihmon njerëzit me disleksi dhe diskrafi.