Instituti është pjesë e spitalit të fëmijëve në Shkup dhe paratë do të përdoren për të përmirësuar departamentin e kujdesit intensiv me pajisje të reja për trajtimin e pacientëve me dysplasia pulmonare dhe fibrozë cistike.

Dhurata bujare erdhi drejtpërdrejt nga kompania, por edhe nëpërmjet një ngjarjeje të posaçme për mbledhjen e fondeve. Një pjesë e parave u ngrit në ahengun e ditëlindjes së Olga Kostovskës, e cila është kryetare e bordit mbikëqyrës në Eurolink. Në vend të dhuratave, mysafirëve të zonjës Kostovska iu kërkua të dhurojnë dhe në këmbim morën vizatime nga fëmijët që trajtohen në spital. Veprimtaria solli një total prej 10,000 EUR, ndërsa 20,000 EUR shtesë erdhi nga kompania.

Paratë janë të destinuara për blerjen e pajisjeve shumë të nevojshme: respiratorët, inkubatorët, pompat e shiringave dhe pajisjet e tjera të nevojshme për ta bërë departamentin e kujdesit intensiv plotësisht funksional:

"Për fat të keq, kujdesi intensiv në këtë moment është vetëm gjysmë intensiv, pasi nuk ka pajisjet e nevojshme. Me blerjen e këtyre pajisjeve ne do të jemi në gjendje të kemi të paktën dy shtretër të pajisur plotësisht ", tha Dr Andonovski, drejtor i spitalit.

Eurolink është një kompani e njohur në Shkup për ndikimin e tyre social. Iniciativat e mëparshme përfshinin ofrimin e bursave për studentët e jurisprudencës, duke dhuruar fonde për Muzeun e Artit Bashkëkohor dhe një konvikt studentor. Këtë herë, një ngjarje e madhe për mbledhjen e fondeve ndihmoi programin e tyre të përgjegjësisë sociale të korporatave të shkojnë edhe më tej në bërjen e një ndryshimi pozitiv në shoqëri.