Gara e transmetimit më 21 tetor u organizua nga shoqata Wilson Macedonia me mbështetjen e kompanisë Octa, me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit dhe mbështetjes së njerëzve që kanë sëmundje Wilson.

Garat nuk janë një mënyrë e pazakontë për të mbledhur fonde për një arsye të mirë, sidomos për shëndetin. Sidoqoftë sëmundjet e rralla si sëmundja Wilson nuk janë subjekt i iniciativave të tilla shumë shpesh.

Kjo është arsyeja përse iniciativat siç është gara e organizuar nga Wilson Maqedonia, sidomos me qellim të ngritjes së vetëdijes publike. Fondet janë mbledhur përmes regjistrimeve për garën, të cilat kushtojnë 2.45 EUR (150 MKD) për person, ndërsa fëmijët deri në moshën 12 vjeç mund të marrin pjesë falas në garën e fëmijëve. Të gjitha procedurat ishin të destinuara për shoqatën dhe 2 iniciativat e saj specifike për mbështetjen e njerëzve që kanë sëmundjen e Wilsonit. Këto po organizojnë konferencën e dytë rajonale mbi sëmundjen e Wilsonit, si dhe nisjen e karvanit të Wilsonit - që do të fillonte nga Shkupi dhe do të vizitonte disa qytete të tjera në Maqedoni, duke u dhënë informacion familjeve dhe mjekëve të familjes rreth simptomave të mundshme dhe metodave të zbulimit të hershëm.

Shoqata ka mbështetur njerëzit me këtë sëmundje që nga viti 2015 dhe në vitin 2016 kanë organizuar konferencën e parë rajonale që mblodhi së bashku mjekë dhe pacientë nga Maqedonia, Serbia, Bullgaria dhe Austria. Në vitin 2017 ata bënë përparim të dukshëm në drejtim të përmirësimit të kuadrit ligjor për njohjen dhe rregullimin e sëmundjeve të rralla në Maqedoni.