Së bashku me kompaninë Frutex, fondacioni filloi një fushatë më 13 tetor për të mbledhur fonde për bursat. Duke shpërndarë 5 cent nga çdo lëng frutash Relax, Frutex pret të mbledhë gjithsej 72,000 EUR.

Fondacioni është pjesë e Frutex, një kompani që prodhon pije joalkoolike (duke përfshirë pijen e energjisë Golden Eagle dhe Relax lëngje frutash). Kjo është hera e dytë që bursat do të dhurohen, pasi fushata e mëparshme e këtij lloji i ndihmoi studentët në vitin akademik 2015/2016. Gjatë një fushate dy-mujore, Frutex ngriti gjithsej 90,000 EUR dhe dha 100 bursa për studentët nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe Lugina e Preshevës në Serbi.

Këtë herë, studentët nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia, nga universitetet private dhe publike kanë të drejtë të aplikojnë. Studentët do të marrin një bursë mujore prej 80 EUR. Afati i fundit për aplikim është 20 nëntor, dhe formulari i aplikimit mund të gjendet këtu.

Siç theksoi Lendrit Palushi, një anëtar themelues i fondacionit, përparësi do t'u jepet nxënësve me aftësi të kufizuara, atyre që vijnë nga kushte të vështira ekonomike dhe studentëve pa prindër.