Mbushësi elektrik i makinave ndodhet në qendër të Kërçovës dhe lejon dy automjete të rimbushen në të njëjtën kohë. Dhurimi është gjithashtu një mënyrë për ngritjen e vetëdijes për mbrojtjen e mjedisit.

Aktualisht mbushësi do të përdoret kryesisht për motoçikletat me rrota dhe karriget me rrota elektrike, por shpresa është se ky donacion do të ndihmojë gjithashtu në ngritjen e vetëdijes për përfitimet mjedisore të përdorimit të makinave elektrike.

EVN është një kompani elektrike e cila më parë ka ndihmuar në zhvillimin e komunitetit duke mbështetur hapjen e një qendre për kujdes ditor për të moshuarit në Shkup dhe punonjësit e saj vullnetarë në qendrën e kujdesit për personat me aftësi të kufizuara në Kumanovë.

"Aktualisht ka disa motoçikleta me rrota, karriget me rrota dhe disa makina të cilat furnizohen me energji elektrike në Kërçovë, por me kalimin e kohës, siç njihen dobitë dhe përfitimet ekonomike të këtyre makinave, sigurisht që do të ketë shumë më tepër. Nëse do të vendosen më shumë stacione furnizuese në të ardhmen, do të ishte e këshillueshme që ato të vendoseshin në vende të tjera, si në periferi të qytetit, pasi kjo do t'i kursejë përdoruesit kohë të konsiderueshme udhëtimi. Me sa di unë, me një furnizim prej 30 minutash, makinat elektrike mund të udhëtojnë rreth 50 km, që është përafërsisht distanca mes Kërçovës dhe Ohrit ", tha Tino Aleksov, një inxhinier elektrik dhe këshilltar në komunën e Kërçovës.

Koha e këtij dhurimi është gjithashtu shumë e përshtatshme, pasi fillimi i sezonit të ngrohjes në mënyrë të pashmangshme sjell ndotje më të madhe, duke bërë një nxitje si kjo, e cila inkurajon njerëzit që të ruajnë mjedisin edhe më të rëndësishëm.