Shkolla fillore "Sanica" nga fshati Sanica në Bosnje dhe Herzegovinë mori një donacion anonim për ekskursion, me një kusht - ai duhej të ishte një ekskursion edukativ në Sarajevë dhe donatori duhej të mbetej anonim.

Kryetarët e shkollës thanë se ishin të befasuar me këtë gjest të ngrohtë: "Paratë nga donacioni ishin të mjaftueshme për të paguar transportin, bileta për Muzeun Kombëtar të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe para xhepi për të gjithë fëmijët. Donatori insistoi të qëndrojë anonim, kështu që ai madje angazhoi një lajmëtar për të zgjidhur gjithçka."

Fëmijët dhe mësuesit vendosën së bashku se çfarë do të vizitojnë. Përveç Muzeut Kombëtar, ata gjithashtu vizituan Ndërtesën e Çështjeve të Përbashkëta të Institucioneve të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Qytetin e Vjetër.

"Mendojmë se është dikush që është i mirënjohur dhe i vetëdijshëm për situatën në fshatin dhe shkollën tonë ku shumë prindër nuk mund të përballojnë ekskursione për fëmijët e tyre", thanë drejtuesit e shkollës.

Donatori anonim tha se ata mund të presin dhurime të ngjashme në të ardhmen dhe drejtuesit e shkollave shpresojnë për njerëzit e tjerë që mund të ndihmojnë dhe mbështesin të rinjtë dhe arsimin në këtë mënyrë, për ta bërë këtë.