Na Kosovu, put ka rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena obeležen je izazovima i dostignućima. Bez obzira na različite inicijative, još uvek postoji potreba da se uradi više, a podrška bi trebalo da se povećava iz godine u godinu. Stoga, ovaj spisak nastoji da istakne značaj filantropskih napora kao alata za ostvarivanje rodne ravnopravnosti na Kosovu.

Uvid u podatke o donacijama

Podaci pokazuju da su od 2019. do 2023. godine žene bile ciljne korisnice 20 dobrotvornih akcija u ukupnom iznosu od 61.751 evra. Godišnji pregled podataka pokazuje da je u 2019. godini zabeležen najveći iznos donacija (38.459 evra), dok je 2020. i 2022. zabeležen najveći broj akcija (po 5).

Najveći doprinos su dali građani kroz masovna davanja, koji su donirali 56.362 evra, što čini 91% od ukupnog iznosa. Nakon toga idu neprofitne organizacije sa 4.389 evra i korporativni sektor sa 1.000 evra. S druge strane, neprofitne organizacije su bile glavni korisnici koji su primili iznos od 53.362 evra, a slede pojedinci ili porodice koji su primili 8.389 evra.

Od svih 20 dobrotvornih akcija, 15 su bile kratkoročna podrška (kao što su: humanitarna pomoć, individualno stanovanje, lečenje itd.), dok su samo tri bile dugoročne podrške (kao što su kapitalna ulaganja, oprema, itd. ili stipendije). Osim toga, za dve druge dobrotvorne akcije koje su ulagale u osnaživanje žena, ostaje nepoznato da li se odnose na kratkoročnu ili dugoročnu podršku.

Inspirativne priče o davanju

Tokom poslednjih pet godina, bilo je različitih priča koje naglašavaju važnost davanja za podizanje jednakosti i služe kao inspiracija pojedincima i organizacijama da slede.

Jedna od inspirativnih priča dolazi iz NVO „Sakuntala“. Pre dve godine, 2022. godine, ova nevladina organizacija prikupila je 850 evra kroz platformu za prikupljanje sredstava „KOSOVA Ideas“ za osnaživanje Romkinja i devojčica. Sredstva su iskorišćena za stručno osposobljavanje Romkinja i devojaka iz romske zajednice u opštini Prizren, starosti od 18-50 godina. Ova petomesečna obuka, koju je organizovao Institut Yunus Emre u Prizrenu, imala je za cilj da doprinese unapređenju njihovih veština kroz stručno osposobljavanje za zanatske delatnosti, i unapredi socio-ekonomski razvoj, promovišući tradicionalno stvaralaštvo i jačanje saradnje sa privatnim tržištem, ženskim NVO, kulturne i lokalne institucije.

Romkinje i devojke tokom zanatske aktivnosti
Izvor fotografije: Zvanični „Fejsbuk” nalog NVO „Sakuntala”.

Dijaspora i dalje pruža važan doprinos filantropskom okruženju na Kosovu. „Vaji i burrave është kënga” (Pesma je muška tužbalica) bio je moto humanitarne priredbe koju je 17. februara 2019. godine u Njujorku, povodom Dana nezavisnosti Kosova, organizovao biznismen albanskog porekla Ramiz Kukaj. Ovo veče je bilo posvećeno Udruženju „Thirrjet e Nenave“ (Majčin poziv) iz Đakovice, nevladine organizacije koja se bavi pronalaskom nestalih lica iz vremena rata na Kosovu i izdržavanjem njihovih porodica. Za udruženje je prikupljeno i donirano 45.000 dolara, kao doprinos njihovoj podršci za dobrobiti žena.

Zaista, kampanje koje se sprovode preko crowdfunding platformi nude efikasne načine za prikupljanje sredstava za važne ciljeve. S tim u vezi, sa ciljem da prikupi 4.000 evra, Vjollca Kuki, liderka Sportsko-zdravstvenog udruženja “VITA”, pokrenula je kampanju na platformi “KOSOVA Ideas” sa ciljem da revitalizuje ženski fizioterapijski klub. Ova inicijativa uspešno je prikupila 3.053 evra za popravku i nadogradnju postojećih objekata, obezbeđujući svoj kontinuirani doprinos poboljšanju zdravstvenih uslova za žene različitog uzrasta, posebno za žene srednjih godina i penzionerke.

Pored toga, žene obolele od raka dojke dobile su podršku od "Meridian Express", incijative koja pokazuje korporativnu društvenu odgovornost. Pomoć od 500 evra dodeljena je Udruženju za borbu protiv raka dojke "Renesansa".

Na kraju, ali ne i manje važno, pod motom „T'u Dhane Pak, Bon Shume“ (Malim davanjem, radimo mnogo), društveno-kulturni centar „Termokis“ u Prištini otvorio je svoje prostorije za buvlju pijacu sa ciljem da prikupljaju sredstva za osnovne resurse za podršku ženama i deci koji žive u skloništima na Kosovu. Na manifestaciji, tokom koje su građani mogli da prodaju robu, uglavnom ručne zanate, prikupljeno je 570 evra doniranih Centru za sklonište u Mitrovici za osnovnu podršku kao što su prehrambeni proizvodi, proizvodi za higijenu i ogrevno drvo.

Buvlja pijaca „T’u Dhane Pak, Bon Shume“ (Malim davanjem, radimo mnogo)
Izvor fotografije: Koha.net

If you want to read more such inspirational stories, you can find them in the listicle: “Kosovo's Philanthropic Support to Women's Rights and Wellbeing.”   

Ako želite da pročitate slične inspirativne priče, možete ih pronaći na linku: Filantropska podrška za prava i dobrobit žena na Kosovu.

Zaključak

Ističući širok spektar ljudi koji doprinose ciljevima unapređenja rodne ravnopravnosti, ovaj tekst otkriva da, i pored postignutog napretka tokom godina, još uvek postoje praznine koje zahtevaju hitnu pažnju. Zbog toga je neophodno da se neprekidno podržavaju inicijative koje jačaju žensku emancipaciju. Osim što institucije treba da budu uključene u rešavanje ovih izazova, izgradnja inkluzivnog društva zahteva zajedničke napore svih nas.

Za detaljnije informacije o filantropiji i donacijama na Kosovu, istražite naš obuhvatni izveštaj - Kosovo daruje 2022.

Cover design: Uran Krasniqi 

Ovaj članak je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).