Tokom aprila, uoči Svetskog dana autizma koji se obeležava 2. u mesecu, zajednice se udružuju kako bi skrenule pažnju na izazove osoba sa autizmom, pritom naglašavajući potrebu za prilagođenom podrškom i zagovaranjem za ovu temu. Potreba za inicijativama usmerenim ka autizmu postoji i na Kosovu, a pojedinci i organizacije su ti koji obezbeđuju ključne resurse i sisteme podrške koji direktno poboljšavaju kvalitet života osoba sa poremećajem autističnog spektra (ASD) i njihovim porodicama.

Stoga smo analizirali podatke u vezi sa kosovskim inicijativama koje podržavaju ovaj cilj, istovremeno skrećući pažnju na priče o filantropskim naporima usmerenim ka negovanju okruženja koje prihvata i osnažuje pojedince sa ASD.

Filantropske donacije za podršku autizmu

U poslednje tri godine (2021-2023), izveštaji „Kosovo daruje" beleže sumu od 19.684 evra doniranih pojedincima sa ASD na Kosovu. Poslovni sektor se pozicionirao kao primarni dobrotvor, jer je kroz društveno odgovorne akcije doprineo sa 16.666 evra u 2023. U međuvremenu, 2021. i 2022. pojedinci su takođe igrali važnu ulogu u podršci osobama sa autizmom, dajući 3.018 evra.

Kolektivni uticaj ovih doprinosa je dodatno naglašen alokacijom sredstava za jednokratne akcije i strateške inicijative. Jednokratne akcije, u ukupnom iznosu od 3.018 evra, odražavaju pojedinačne akte velikodušnosti i podrške, od kojih svaki doprinosi širem nastojanju da se unapredi svest o autizmu i podrška na Kosovu. Nasuprot tome, strateške donacije, u iznosu od 16.666 evra, ističu korporativne donacije koje se bave sistemskim izazovima i stvaraju održivih rešenja za pojedince sa ASD.

Priče o davanju za osobe sa autizmom

Davanje inicijativama za autizam direktno se pretvara u opipljiva poboljšanja u životu pojedinaca sa ASD-om. Ovakve akcije nude veće mogućnosti za rast, razvoj i njihovo uključivanje u društvo.

Najveća donacija u poslednje tri godine dolazi od NLB banke na Kosovu. Od 100.000 evra koje je NLB banka donirala u dobrotvorne svrhe, 16.666 evra dato je nevladinoj organizaciji „Autizam govori“ (Autism Speaks), čime se podstiču napori ka širenju svesti i podršci osobama koje su suočene sa ovim izazovom.

Što se tiče individualnog doprinosa, novinar i pesnik Arber Selmani podržao je borbu sa autizmom kroz prihode od prodaje svojih knjiga 2021. i 2022. godine, donirajući ukupno 3.018 evra. U aprilu 2021. godine, prvi deo zarade od njegove knjige „Kosovo u 14 kulturnih priča - 2” iznosio je 1.033 evra, nakon čega je usledila naknadna donacija od 1.285 evra u decembru 2021. i 700 evra doniranih u oktobru 2022. porodicama sa decom iz spektra autizma.

Treća donacija Arbera Selmanija Udruženju „Autizmi“ od prodaje njegove knjige
“Kosovo u 14 kulturnih priča - 2”
Izvor fotografije: Zvanični „Fejsbuk” nalog Arbera Selmanija

Podrška autizmu na Kosovu nije izostala ni u dijaspori. Donacija od 1.850 evra došla je od strane Arberta Lubeknkija, koji živi u Nemačkoj. Dana 13. maja krenuo je na 1.850 km biciklističkog putovanja od Kasela u Nemačkoj do Opštine Istok na Kosovu, koje je trajalo 15 dana u 2023. Lubeknki je obećao 1,00 evro za svaki pređeni kilometar kao podršku inicijativama usmerenim ka osobama sa autizmom, što je kulminiralo gorenavedenim donacijama.

Zaključak

Dosadašnji doprinosi su vredni pažnje i trebalo bi da posluže kao uzori za druge. Uticaj davanja ide dalje od novčane vrednosti; označava posvećenost negovanju okruženja prihvatanja, uključivanja i osnaživanja. Bilo kroz donacije, zalaganje ili negovanje razumevanja u našim zajednicama, svako od nas ima moć da napravi značajnu razliku u životima onih koji su pogođeni autizmom.

Ovaj članak je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).