Novembar 25. je izabran je kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama na prvom sastanku feministkinja Latinske Amerike i Kariba (Feministički susret) održanom u Bogoti 1981. godine, u sećanje na sestre Mirabel (Patria, Minerva i Maria Teresa) koje je diktator Rafael Trujillo brutalno usmrtio u Dominikanskoj Republici 1960. godine.

Od 1999. godine, ovaj datum zvanično je postavljen kao dan kada aktivistkinje za prava žena i organizacije zahtevaju od svoje vlade i drugih institucija odgovornost u vezi sa nasiljem koje se vrši nad ženama i devojkama. Pod temom "UJEDINITE SE! Investirajte u prevenciju nasilja nad ženama i devojkama", 25. novembar takođe označava početak kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, u kojoj učestvuje više od 1.700 organizacija u preko 100 zemalja.

U vezi sa tim, u nastavku istražujemo kako filantropija na Kosovu podržava žene i organizacije koje neumorno rade za njihovu dobrobit.

Unapređenje dobrobiti žena: Filantropske inicijative Kosova tokom poslednje tri godine

Prema preliminarnim podacima sa platforme za filantropiju "Kosovo daruje", od 1. januara 2020. do 31. oktobra 2023. građani i kompanije donirali su više od 15 miliona evra kroz 2.817 dobrotvornih akcija posvećenih opštem dobru na Kosovu. Od ukupne sume, samo 42.892 evra (manje od 1%) donirano je za prava žena u poslednje tri godine. Prema izveštaju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) iz 2019. godine "Pomoć u podršci rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena", samo jedan procenat pomoći države usmerava se ka organizacijama koje rade na zaštiti i podršci ženama. Međutim, prema analizi UN ŽENE iz 2023. godine "UJEDINITE SE! Investirajte u prevenciju nasilja nad ženama i devojkama", finansiranje inicijativa usmerenih ka ženama globalno nije poboljšano, uprkos povećanim i jasnim dokazima za potrebno rešavanje tog pitanja. Ovo pokazuje da ne samo na Kosovu, već i globalno, niska investicija, uključujući donacije, u pitanjima koja se bave pravima žena, treba da se poveća.

Međutim, sa pomenutom sumom doniranom za prava žena na Kosovu, najviše podržavane svrhe uključivale su zdravstvo, sezonsko davanje (što uključuje donacije davanje na nacionalnim i/ili verskim praznicima) i društveno preduzetništvo.

Donatori koji su najviše podržavali žene tokom ovog perioda dolazili su iz korporativnog sektora sa 15,4%, NPO sa 23,1%, poznatih pojedinaca sa 23,1% i masovnih pojedinaca (kolektivno prikupljanje sredstava gde pojedinci nisu identifikovani) sa 38,5%. Primaoci koji su primili donacije za podršku ženama i srodnim uzrocima bile su NPO (53,8%), pojedinci i porodice (30,8%) i javne institucije (15,4%).

Najviše podržani primaoci koji su primili donacije za dobrobit žena i druge vrste podrške uključivali su:

Center for the Protection of Women and Children           

  • Centar za zaštitu žena i dece
  • Centar za promociju prava žena
  • Ginekološka klinika Univerzitetskog kliničkog centra Kosova
  • Centar za rehabilitaciju žrtava torture na Kosovu (KRCT)
  • NVO "Imaj nade"
  • Udruženje za borbu protiv raka dojke "Renesansa"
  • NVO "Sakuntala" iz Prizrena, fokusirana na podršku ranjivim grupama
  • Kompanija za tradicionalnu kuhinju "Te Anna", koju vode žene
  • Klub za fizioterapiju žena "VITA"

U daljem tekstu, možete pročitati inspirativne priče o tome kako su građani i kompanije Kosova podržali devojčice i žene i njihovu dobrobit.

1. Podrška ženama tokom pandemije COVID-19 i ženama koje se suočavaju sa zdravstvenim problemima (rak dojke i leukemija)

U 2020. godini, Raiffeisen Banka na Kosovu, putem Fondacije Akcija za majke i decu (AMC), donirala je 32 vrste medicinske opreme i lekova u vrednosti od 20.000 evra Ginekološkoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra Kosova. Ova donacija je investirana s namerom da se završi operaciona sala za trudnice zaražene COVID-19.

Donacija Raiffeisen banke Ginekološkoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra Kosova / Izvor: Zvanična veb stranica AMC

U 2021. godini, NLB Banka podržala je žene koje se bore sa rakom dojke. Nakon završetka oktobra, "Meseca podizanja svesti o raku dojke", i godišnje međunarodne kampanje za širenje informacija i obrazovanje ljudi o važnosti ženskog zdravlja, NLB Banka donirala je epitafe, grudnjake i perike ženama pogođenim rakom dojke. Donacija je predana NVO "Imaj nade", osnovanoj 2020. godine, koju vodi Arnisa Osmani, koja je pobedila u borbi protiv raka dojke.

U 2022. godini, tokom oktobra, Fondacija Akcija za majke i decu (AMC) donirala je 100 paketa osnovnih proizvoda ženama dijagnostikovanim rakom dojke NVO "Renesansa", organizaciji pacijenata sa rakom dojke na Kosovu.

U 2023. godini, "Golden Eagle", kompanija koja proizvodi različite napitke i sokove, omogućila je kupovinu 150 profesionalnih proteza za dojke kao donaciju ženama pogođenim rakom dojke. Ukupan iznos od 12.000 evra prikupljen je tokom njihove kampanje prodaje sokova "Natural100%" kompanije.

Takođe, Fondacija "Golden Eagle" neprekidno pruža podršku ljudima kojima je potrebna medicinska pomoć. Fondacija je izdvojila 10.000 evra za E., dvanaestogodišnju devojčicu iz Albanije, koja boluje od akutne leukemije.

2. Podrška žrtvama seksualnog nasilja

U 2020. godini, Vasfije Krasniqi-Goodman, koja je preživela seksualno nasilje tokom rata i koja živi i radi u SAD-u, putem svoje fondacije je podelila pakete hrane preživelima seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Ovo je bila prva donacija Fondacije "Vasfije Inicijativa". Brat Vasfije, Nafi Krasniqi, saopštio je da je ukupna vrednost bila 5 hiljada dolara i dostavljena je putem mnogih institucija u nekim opštinama.

Još jedna podrška bila je 2022. godine, kada je Humanitarno udruženje "Bereqeti", ogranak u Gjakovi, doniralo 30 paketa hrane preživelima seksualnog nasilja.

3. Utočište nade: Podrška osobama koje su preživele nasilje u porodici

U 2020. godini, kampanja "Daj ljubav, ne nasilje!", koju je organizovala TLP Alumni asocijacija, prikupila je sredstva za osam skloništa za žrtve porodičnog nasilja na Kosovu. Skloništa su koristila prikupljena sredstva kako bi pružila emocionalnu podršku i savetovanje ženama i deci smeštenim u skloništima. Tokom ove kampanje, prikupljeno je 4.000 evra od 85 donatora.

U 2021. godini, "Centar za zaštitu žena i dece", koji radi na eliminisanju svih oblika nasilja i diskriminacije prema ženama i deci podržavajući ove dve ranjive grupe putem skloništa, savetovanja i drugih usluga, posetila je dizajnerka Merita Harxhi Koci, koja im je organizovala iznenađenje za kraj godine tako što im je poklonila lepe haljine i druge odeće za prazničnu sezonu, s nadom da im pruži praznične uspomene.

4. Umetnost za opšte dobro

Sa ciljem podizanja svesti o opasnom, ali postojećem fenomenu trgovine ljudima, u martu 2023. godine organizovan je gala koncert pod nazivom "Umetnice za zajednicu" u Klan Areni. Osim podizanja svesti, namera gala koncerta bila je prikupljanje sredstava u podršku "Centru za zaštitu žrtava i sprečavanje trgovine ljudima (PVPT)". Kroz ovaj događaj, donatori su omogućili nastavak rada PVPT-a pružanjem sigurnog, toplog i udobnog skloništa, kao i zdravog i produktivnog životnog okruženja za međunarodne i lokalne žene pogođene trgovinom ljudima.

Nastup na gala koncertu pod nazivom „Žene umetnice za zajednicu“ / Izvor: zvanična Fejsbuk strana Predsedništva Republike Kosovo

Takođe, u septembru 2023. godine, otvorena je izložba sa više od 30 radova slikarstva, skulpture i grafike u Prištini u čast dela Majke Tereze, koju je organizovala Elona Ndrecaj. Kupovinom tih umetničkih dela više od 20 umetnika koji su učestvovali u ovoj izložbi posvećenoj Majci Terezi, među kojima su bili Kadrush Ramaj, Sabri Behramaj, Genc Ibrahimi, Anton Krasniqi, Esat Vella i mnogi drugi, kupci su direktno doprineli pružanju podrške marginalizovanim ženama.

Zaključak

Podrška ženama u društvu je ključna za negovanje sveta koji napreduje na jednakosti, pravdi i saosećanju. Žene, koje čine polovinu globalne populacije, imaju integralne uloge u različitim aspektima života, ali se često suočavaju sa sistemskim izazovima i rodno zasnovanim nasiljem koji ometaju njihovo puno učešće i potencijal. Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja služi kao snažan podsetnik na sveprisutna pitanja sa kojima se žene susreću i hitnu potrebu za kolektivnim delovanjem.

Nadamo se da smo vas kroz podatke i priče inspirisali da preduzmete akciju i podržite svoju lokalnu ili globalnu zajednicu aktivista, organizacija i lidera u traženju rodne ravnopravnosti i pružanju podrške onima koji su pogođeni nepravdama zasnovanim na rodnom nasilju.

Ako želite da saznate više o filantropskom ekosistemu na Kosovu, možete pristupiti bazi podataka Kosovo daruje i sami analizirati podatke.

Želite da saznate više o filantropiji i donacijama na Kosovu? Pogledajte naš izveštaj o stanju filantropije – Kosovo daruje 2022.

Ovaj članak je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).

Naslovna fotografija: Nacionalna univerzitetska biblioteka Kosova „Pjeter Bogdani“ u narandžastoj boji, obeležavanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja / Izvor fotografije: Arben Llapashtica