Udruženje kuvara BIH počinje obuku volontera i zaposlenih u okviru udruženja Pomozi.ba, kako bi hrana koja se odatle obezbeđuje za socijalno ugrožene građane bila u skaldu sa HACCP standardima bezbednosti hrane.

Puno ljudi voli da kuva, a ima i amatera koji znaju da spreme prave specijalitete. Na sreću, postoje i organizacije u kojima se kuva kako ne bi bilo gladnih. Međutim, samo profesionalni kuvari imaju potpuno znanje o bezbednosti i zdravstvenim rizicima, što je posebno značajno kada se hrana priprema za veliki broj ljudi.

Upravo zato su članovi Udruženja kuvara BiH odlučili da prenesu svoja znanja o HACCP sistemu. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda.

Pomozi.ba je udruženje iz Sarajeva, čiji cilj je podrška svim socijalno ugroženim grupama u BiH, uključujući samohrane roditelje, porodice bez stalnih primanja, decu bez roditeljskog staranja, osobe sa invaliditetom i ljude teškog zdravstvenog stanja.

U njihove aktivnosti spada i projekat pod nazivom Obrok za sve. Putem ove inicijative, udruženje obezbeđuje po 1 obrok dnevno za preko 300 socijalno ugroženih ljudi iz  Sarajeva, Ilijaša, Breze, Vareša, Kaknja, Visokog i Mostara. Obrok im se doprema na kućnu adresu, s obzirom na to da se radi o starim licima i osobama sa invaliditetom koje nisu u mogućnosti da dođu do sistema klasičnih javnih kuhinja. Uz to, udruženje obezbeđuje obroke i tražiocima azila koji se privremeno ili stalno nalaze na prostoru BiH.

Kako broj potrebnih obroka sve više raste, a Pomozi.ba ne posustaje u pružanju ove vrste podrške, izuzetno je značajno i širenje svesti i povećanje kompetentnost zaposlenih i volontera kada su u pitanju rizici i bezbednost hrane.

Dva udruženja nedavno su sarađivala i u akciji pripremanja palačniki za socijalno ugrožene, koja je bila deo obarajna Ginisovog rekorda u pravljenju palačinki u okviru Sarajevskog festivala turizma.