Trku je 21. oktobra organizovalo udruženje Vilson Makedonija, uz podršku kompanije Okta, u cilju podizanja svesti i pružanja podrške ljudima koji imaju Vilsonovu bolest. 

Trke su uobičajen način da se prikupe sredstva za neki dobar cilj, posebno one vezane za zdravlje. Ipak, retke bolesti kao što je Vilsonova bolest nisu često predmet takvih inicijativa. 

Upravo zbog toga je inicijativa kao što je trka u organizaciji Vilson Makedonija važna, posebno u smislu širenja svesti. Novac je prikupljen putem registracije za trku, koja je koštala 2,45 EUR (150 MKD) po osobi, adok su deca do 12 godina mogla besplatno da učestvuju u dečijoj trci. Sav novac namenjen je za dva projketa udruženja. Prvi je organizacija 2. regionalne konferencije sa temom Vilsonove bolesti, a drugi lansiranje Vilsonovog karavana - koji će započeti u Skoplju, a potom obići nekoliko hgradova u Makedoniji i pružati informacije porodicama i porodičnim lekarima o mogućim simptomima i metodama rane detekcije. 

Udruženje postoji od 2015. godine, a u 2016. je organizovalo 1. regionalnu konferenciju, koja je okupila doktore i ljude sa Vilsonovom bolešću iz Makedonije, Srbije, Bugarske i Austrije. U 2017. oni su podstakli značajan napredak u smislu poboljšanja zakonskog okvira za prepoznavanje i regulisanje retkih bolesti u Makedoniji.