Skoro 5.000 EUR (300.000 MKD) prikupljeno je na aukciji čokolade, a novac će biti iskorišćen za otvaranje posebnog regionalnog Centra za autizam. 

Četvrti događaj ove vrste organizovalo je Udruženje građna Positivo (Здружението на граѓани Позитиво) u saradnji sa STEM Akademijom

Ovakvi događaji su prethodno održani 2009, 2010 i 2012. godine a na njima su sredstva prikupljena za Institut za plućne bolesti Kozle (Институтот за белодробни заболувања Козле), Institut za fizičku medicinu i rehabilitaciju (Заводот за физикална медицина и рехабилитација) i  Državnu školu za rehabilitaciju dece i mladih sa oštećenim vidom Dimitar Vlahov (Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид  “Димитар Влахов).

Naravno, kada se u ponudi nađu predmeti koji su ujedno i lepi i ukusni, nema razloga da aukcija ne uspe. Ove godine događaj je posetilo preko 300 posetilaca, koji su se nadmetali za skulpture napravljene u potpunosti od čokolade. Uz podršku komapnija kao što su Alkaloid, Avicean, Kariera.mk, Makedonija osiguranje, Choclart, Rukometni klub Vardar i Paster, ukupno 4.850 EUR (300.000 MKD) je prikupljeno, što je znači da će centar moći da bude otvoren već početkom 2019. 

Ovaj centar biće jedinstven u Makedoniji, a takođe i na prostoru regiona, s obzirom da će u okviru njega biti ponuđen specijalni standardizovani program za decu sa autizmom, takozvana Lego terapija (Lego based therapy). Putem ovog programa razvijaju se sposobnosti za učenje i komunikaciju kroz pravljenje modela od Lego kocki. Specijalista iz Londona obučiće ljude koji će raditi u centru.

Osim ovog posebnog programa, centar će takođe biti mesto gde će ljudi i deca sa autizmom moći da dobiju i drugu vrstu psihološke podrške.