Crnogorska komercijalna banka (CKB)  i njeni zaposleni donirali su EUR 10.500 Kliničkom centru za nabavku novog modernog inkubatora za potrebe Centra za neonatologiju Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

“Polovina sredstava je donirala banka, a drugu polovinu su obezbedili zaposleni ličnim učešćem i participacijom, što smatramo kao zajednički doprinos i građenje društveno odgovornog poslovanja banke i zaposlenih u sredini u kojoj živimo i radimo” - ističe direktor Crnogorske komercijalne banke, Palo Kovač.

Prošle godine, CKB je donirala prvi kardio-respiratorni monitor sa mogućnošću snimanja akutnog EEG-a u Crnoj Gori.