Kampanja prikupljanja kose za izradu perika za decu i mlade koji žive sa rakom, Moja kosa tvoja kosa traje od februara 2017. a najskorija u nizu akcija organizovana je 29. septembra u Mostaru.

Udruženje Srce za djecu obolelu od raka postoji od 2003. godine i od tada vodi različite programe za podršku deci i omladini koja žive sa rakom i njhovim porodicama. Jedan oblik podrške jeste i izrada perika koje su često veoma važne za samopouzdanje dece, nakon gubitka kose usled terapije. Ovo nije od malog značaja i s obzirom na to da Zavod za zdravstveno osiguranje u BiH ne pokriva troškove perike kao medicinskog pomagala.

Zbog toga je prva javna akcija prikupljanja kose organizovana u Sarajevu, 15. februara 2017. na Svetski dan dece žive sa rakom. Krajem iste godine pokrenute su i radionice za izradu perika i obuka vlasuljara, koju vodi Jasmina Hadžić Ajanović, glavna vlasuljarka Kamernog Teatra 55. Obuka je završena 28. septembra ove godine, a 12 ljudi je završilo kurs i savladalo veštinu izrade perika.

Do sada je putem inicijative Moja kosa tvoja kosa uručeno i izrađeno 23 perike. Perike su dostupne potpuno besplatno, svakom detetu koje ima privremeni ili trajni gubitak kose.

Od početka ove godine, akcija Moja kosa tvoja kosa već je posetila nekoliko gradova u BiH: Tuzlu, Bihać, Vitez, Tešanj, Zenicu, Banja Luku i konačno Mostar, u kome je prikupljeno čak 77 donacija. Za kraj godine, planirana je kampanja prikupljanja kose u Sarajevu.