Kada slavimo rođendane, sa nama budu drugari, porodica i najbliži našem srcu.