Kosovo daruje 2021 je godišnji izveštaj o stanju filantropije na Kosovu koji objavljuje Catalyst Balkans na osnovu analize medija monitoringa ključnih reči u vezi sa lokalnom filantropijom u periodu od januara do decembra 2021.