Osnovana u oktobru 2012. godine kao novi koncept komšijskih prodavnica, kompanija "Meridian Express" je uključena u veliki broj filantropskih inicijativa, kako kao donator, tako i kao inicijator ideja. Donacija zajednici je jedan od glavnih fokusa i obaveza ove kompanije. Kontinuirani doprinos "SOS Dečijim selima Kosovo" kroz kampanju "Zaokruži račun", podrška studentima različitih univerziteta putem stipendija, samo su dve od mnogobrojnih oblasti koje ova kompanija podržava. Agon Gashi, izvršni direktor "Meridian Express"-a, u intervjuu je govorio o njihovoj posvećenosti dobrobiti zajednice.

Kada je "Meridian Express" osnovan i kako funkcioniše?

Agon Gashi: "Meridian Express", koji je takođe deo korporacije "Meridian", osnovan je u oktobru 2012. godine. Pre osnivanja iste, sve radnje ovog tipa (male i srednje) bile su usmerene na velike prostore, gde su ljudi morali imati dovoljno vremena da idu i dobiju neophodne usluge. Upravo je taj faktor naterao nas da razmišljamo da će se to u skorijoj budućnosti promeniti i da će ljudi želeti imati neke od najosnovnijih usluga blizu svoje kuće, u njihovim susedstvima. Danas "Meridian Express" ima 43 lokacije sa malim i srednjim marketima širom Kosova i skoro 500 zaposlenih.

Jedan od najvećih izazova s kojim se suočavamo, a verujem da nismo jedini, je radna snaga. Međutim, za nas je važno ulagati u osoblje koje imamo. U tom smislu, 2015. godine kompanija je sprovela praktičnu strategiju poznatu širom sveta pod nazivom "Chartered Management Program - CMP", koja našim menadžerima pruža mogućnost daljeg razvoja njihovih znanja kroz obuku.

Među glavnim pitanjima je i činjenica da se naša kompanija razvila i kao lider Korporativne društvene odgovornosti (CSR) na Kosovu. Član sam odbora "Kosovo CSR Network" od njegovog osnivanja i konstantno smo pokušavali podići fokus i na donacije i na projekte s dugoročnim, održivijim efektima.

Kako ste uključili filantropiju u svoje poslovanje?

Agon Gashi: To su pre svega porodične vrednosti, a zatim i korporativne, što nas vodi šta treba da radimo za zajednicu i za prosperitet društva. Za nas kao kompaniju, filantropija je jednostavno poverenje i obaveza. Mi generišemo prihod, stvaramo profit iz ove zemlje, iz ove zajednice, stoga, deo toga mora biti vraćen zajednici na različite načine, a filantropija je jedan od njih. Ako doniramo zajednici, okolina u kojoj poslujemo postaje bolja, a sama akcija postaje uspešnija.

Od samog početka naših donatorskih aktivnosti, kao kompanija smo imali mnogo zahteva za podršku različitim oblastima. Imali smo zahteve da pomognemo deci, da pomognemo ženama, da podržimo oblast muzike, oblast sporta, i druge zahteve, ali bilo je nemoguće sve ih realizovati. Njihov veliki broj naterao nas je da napravimo strategiju, na osnovu koje već radimo u dugoročnim periodima. Lično, smatram da je ključ uspeha za kompaniju koja želi donirati zajednici ili je podržati na različite načine doslednost i planiranje.

Deseta godišnjica osnivanja "Meridian Express": Donacija kompanije od 10 hiljada evra "SOS Dečijim selima Kosovo", tokom ceremonije obeležavanja 10. godišnjice njihovog prijateljstva.
Izvor fotografije: Zvanična Facebook stranica "Meridian Express"

Koje kategorije društva podržava "Meridian Express" i koji su neki od vaših najvećih projekata?

Agon Gashi: Glavni fokus za našu kompaniju su deca. Svaka oblast koja je povezana sa njima je primarna za nas da je razmotrimo i podržimo. Baš iz tog razloga smo uspostavili saradnje s različitim organizacijama poput "Down Syndrome Kosovo", "AutizmiFlet (Autism Speaks)", "SOS Dečija sela Kosovo", i mnoge druge. Čak imamo dugoročnu saradnju i s poslednjom, koju smo započeli pre 10 godina. Kampanja "Zaokruži račun" je kampanja kojom, uz pomoć naših kupaca, prikupljamo sredstva koja šaljemo "SOS Dečijim selima Kosovo" i koja funkcioniše na sledeći način: Idite do bilo koje radnje "Meridian Express" i dok plaćate proizvode, možete donirati preostale cente na računu. Na primer, ako je vaš račun 4 evra i 75 centi, možete ga zaokružiti na 5 evra, gde se 25 centi automatski prikupljaju u fondu za ovu fondaciju. Transparentnost je ta da se na fiskalnom vaučeru koji dobijate, vaš doprinos beleži kao prodaja predmeta za koji plaćamo odgovarajuće poreze. Ovo je navelo potrošače da se osećaju lagodnije i da veruju u naše iskrene namere. Zatim, čim se prikupi značajna suma, odmah je doniramo "SOS Dečijim selima". Blizu 15 hiljada evra je iznos koji smo uspeli donirati kroz kampanju "Zaokruži račun".

Takođe, obrazovanje je polje kojem pridajemo veliki značaj, stoga smo stalno podržavali studente različitih univerziteta. Do sada je iznos doniran u vidu stipendija studentima Američkog univerziteta na Kosovu (AUK) premašio 20 hiljada evra, dok je za studente Američke škole (ASK) donirano 5 hiljada evra, od čega 2 hiljade preko Rotary Clubu Gjakova, i druge stipendije u manjim iznosima. Nedavno je potpisan Memorandum o razumevanju s Kosovskim američkim obrazovnim fondom (KAEF), s kojim smo obećali finansijsku podršku u iznosu od 25.000 evra tokom narednih pet godina.

Još jedna oblast koju podržavamo je osnaživanje žena i kao kompanija smo takođe jedan od retkih potpisnika Principa osnaživanja žena (WEPs). Unutar kompanije, trudimo se da obezbedimo obuku, napredovanje i promociju za žene koje rade za nas. Zapravo, paralelno radimo na veoma važnom projektu, nazvanom "40+", koji ima za cilj pomoći ženama starijim od 40 godina da uđu na tržište rada. Razlog je vrlo jednostavan, većina njih, pre 23 godine kada se dogodio rat, imala je između 20 i 30 godina i njihov fokus bio je na porodici, zbog čega nisu imale mnogo prilika za dalje obrazovanje ili pristup tržištu rada. Sada, nekoliko godina kasnije, upravo su te žene uplašene od ulaska na tržište rada, bez iskustva. To je razlog zašto smo kao kompanija kreirali obuke i prilike za sve njih i to se takođe može videti kao doprinos zajednici (stvaranje poslova za ranjivu grupu društva, a zatim i omogućavanje prisustva različitim obukama i promocijama).

Ideja ovog projekta potekla je nakon posete koju sam imao jednom od naših punktova 2022. godine, kada me zaustavila koleginica starija od 40 godina i rekla: "Moram ti se zahvaljivati dan i noć. Ne radi se više samo o plati, hvala na plati, ali to nije to. Ono što je važno, zbog čega želim da ti se zahvalim, jeste da sam stekla prijatelje, mlađe kolege me zovu na kafu, unapređena sam, imam svoj novac." U tom trenutku sam shvatio da kao kompanija trebamo i imamo mogućnost da uradimo nešto više, zbog čega smo odmah sastali sa timovima za ljudske resurse i marketing i kreirali projekat "40+".

Dalje, osim našeg članstva u raznim udruženjima gde takođe pokušavamo dati svoj doprinos, takođe smo članovi Američke privredne komore na Kosovu. Kao što znate, Dobrotvorna gala večera već je tradicija i prošle godine, 2022., insistirao sam da 20% prikupljenog iznosa ide "Linja e Jetës", koja je telefonski centar za prevenciju pokušaja samoubistva i kao projekat sam ga smatrao vrlo atraktivnim. Naravno, "Meridian Express" takođe povremeno pomaže porodicama u nevolji, posebno tokom različitih praznika kampanjama poput: "Dhuro edhe ti për Fitër Bajram (Doniraj i ti za Bajram)" ili "Gëzoje për festa, dhuro edhe ti (Radujmo se praznicima, daruj i ti)". Na kraju, spominjem i akciju koja je za nas kao kompaniju najvažnija. 2020. godine preminuo je naš kolega Astrit Heta. Nakon dve godine, proslavili smo desetu godišnjicu osnivanja kompanije i uz dozvolu porodice, stvorili smo nagradu "Astrit Heta", koja se dodeljuje svake godine za menadžera jedne lokacije, koji predstavlja vrednosti pravičnosti, timskog rada i pozitivnih rezultata. Kada sam prvi put uručivao ovu nagradu 2022. godine, to je bio jedan od najemotivnijih trenutaka koje sam doživeo kao lider ove kompanije. Pored nagrade, "Meridian Express" svake godine takođe finansijski pokriva deo obrazovanja njegove kćerke, kao znak zahvalnosti i poštovanja za doprinos koji je Astrit dao tokom godina koje je proveo u kompaniji.

Druga runda stipendija od strane "Meridian Express": Ceremonija proglašenja 18 dobitnika za školsku godinu 2017/18 na Američkom univerzitetu na Kosovu (A.U.K.). Izvor fotografije: “Meridian Express"

Šta mislite da su najveći izazovi u oblasti filantropije, ili s kojima se vi kao kompanija suočavate?

Agon Gashi: Govoreći uopšteno: jačanje trougla "država-civilno društvo-biznis". Mislim da je to najveći izazov i posao. Postoji mnogo projekata, ali mi smo mala zemlja i većina juri za istim projektom. Ono što nam treba je platforma na kojoj će biti postavljeni prioriteti za svaku instituciju, svaku organizaciju, svaki biznis. Platforma na kojoj je poznato ko je najveći podržavalac mladih, žena, i tako dalje, jer ne možemo podržati sve oblasti čak i ako želimo. Ali s druge strane, trebamo se proširiti što je više moguće kako bi podrška različitim kategorijama bila što veća. Da postoji adresa za one koji žele pomoći za određenu oblast, gde da idu i kako ponuditi tu podršku. Još jedna važna stvar je ne meriti uspeh doprinosa u ovoj oblasti finansijskim aspektom, kao što mi to ne merimo. Uspeh bi trebalo meriti uticajem koji je vaša podrška imala. I poslednje, ali ne manje važno, transparentnost. Svi koji doniraju zajednici trebalo bi da postave transparentnost kao ključnu tačku u svojim akcijama.

Razmišljate li o drugačijem pristupu budućim filantropskim poduhvatima?

Agon Gashi: Zbog rasta kompanije i ljudi uključenih u filantropiju, mislim da je došlo vreme da uključimo eksterne zainteresovane strane u naše odlučivanje. Kao kompanija, takođe radimo na osnivanju fondacije, sa glavnim fokusom na dugoročni uticaj. Takva stvar će takođe pomoći olakšanju mogućnosti saradnje s drugim organizacijama i biznisima, za zajednički cilj, u korist zajednice.

Radimo na planiranju svega na pravi način, jer je planiranje umetnost menadžmenta. Dalje, deo našeg fokusa je obrazovanje ljudi o tome šta je filantropija i podizanje svesti da vraćanje zajednici predstavlja vrstu odgovornosti za svakoga ko ima tu priliku.

Ovaj intervju je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).


Naslovna fotografija: Intervju sa direktorom kompanije "Meridian Express," Agonom Gashi
Fotografije: Arbër Gjoni