Tokom aprila, meseca u kome slavimo Dan dobrih dela, obeležava se pomenuti godišnji svetski dan još od 2007. godine. Ovaj dan služi kao podsetnik na uticaj koji pojedinci i organizacije mogu da ostvare kroz dobra dela. Na Kosovu, duh davanja napreduje sa lokalnim neprofitnim organizacijama, dijasporom i velikodušnim donatorima, uz neumorni rad na poboljšanju različitih aspekata naših zajednica.

Prema podacima izveštaja „Kosovo daruje“, u periodu od 2019. do 2023. godine, Kosovo je svedočilo inspirativnom prikazu filantropije, sa 1.294 dobrotvorne akcije davanja ka neprofitnim organizacijama, u ukupnom iznosu od 12.838.043 evra. Značajni trendovi podrazumevaju vrhunac u 2022. sa 493 donacije i najveći novčani doprinos u 2023. godini, u ukupnom iznosu od 5.219.183 evra kroz 291 donaciju.

Grafikon 1: Donirani iznosi u evrima - davanje neprofitnim organizacijama na Kosovu u periodu 2019 - 2023 

Građani su se istakli kao najveći donatori, dajući 7.075.099 evra kroz 489 humanitarnih akcija tokom pet godina. Kompanije su donirale 1.721.034 evra u 269 dobrotvornih akcija. Pojedinačni i mešoviti donatori su takođe dali značajne iznose od 695.619 evra i 3.250.268 evra.

Grafikon 2: Broj humanitarnih akcija usmeren ka neprofitnim organizacijama na Kosovu u periodu 2019 - 2023 

S druge strane, Balkansko udruženje siročadi je dobilo podršku od 8.671.833 evra kroz 651 dobrotvornu akciju. Primarni donatori udruženja su građani kroz masovno davanje (5.037.302 evra kroz 274 dobrotvorne akcije) i pojedinci (529.684 evra kroz 269 akcija).

Drugi značajni primaoci filantropije na Kosovu su Akcija za majke i decu (prikupljeno 346.684 evra kroz 19 donacija), Humanitarno udruženje „Berećeti” (prikupljeno 266.702 evra kroz 213 donacija), SOS Dečija sela Kosovo (prikupljeno 218.142 evra) i Daun sindrom Kosova (sakupljeno 183.112 evra kroz 47 donacija).

Inspirativne priče o filantropiji kosovske dijaspore

Često su priče drugih ono što nas inspiriše i podstiče da se uključimo ili barem promovišemo filantropske inicijative, za dobrobit zajednice. I u mnogim slučajevima te priče dolaze iz dijaspore. Jedan od takvih je iz 2022. godine, kada je Udruženje „Peć” u Njujorku sarađivalo sa lokalnom podružnicom Humanitarnog udruženja „Berećeti” i podelilo 350 paketa hrane i brašna porodicama u ekonomskoj potrebi u Peći. To su omogućili velikodušni doprinosi albanske zajednice u Sjedinjenim Državama, koji su zajedno donirali 15.350 evra za tu svrhu.

Slično tome, Arti Kelaj, rodom sa Kosova koji živi u Švajcarskoj, dao je značajne donacije za podršku terapeutskim uslugama koje nudi Daun sindrom Kosova, demonstrirajući značajan uticaj filantropa-pojedinaca. On je 2021. godine donirao 15.000 evra, a godinu dana ranije, 2020. godine, donirao je 7.000 evra za usluge podrške u dva programa ove organizacije: Program rane intervencije i obrazovanja kao i Program autonomije i stručnog osposobljavanja.

Dana 10. oktobra 2019., Akcija za majke i decu (AMC) prikupila je preko 70.000 dolara tokom svoje pete dobrotvorne večeri u Sjedinjenim Državama, „Meet Us Halfway” Gala u Yale Clubu u Njujorku. Sa ovim sredstvima prikupljenim od prodaje ulaznica i doprinosa i donacija prikupljenih tokom tog dvosatnog prijema, AMC je tokom 2020. godine nastavio da obezbeđuje osnovne lekove za spasavanje života prevremeno rođenih beba; obezbeđuje ženama prenatalne vitamine, antibiotike i kontraceptive; edukuje roditelje o planiranju porodice, ranoj trudnoći, porođaju i postporođajnom periodu; i pomaže ženama da dijagnostikuju rak grlića materice putem besplatnog Papa testa.

Gala „Meet Us Halfway” u klubu Yale u Njujorku
Izvor fotografije: Zvanični „Fejsbuk” nalog AMC-a

Ali nije samo dijaspora ta koja doprinosi zajednici na Kosovu. Mnoge donacije dolaze iz zemlje, kao što je bio slučaj 2023. godine, kada se rođendanska zabava devojčice iz SOS Dečijih sela Kosovo pretvorila u dvostruku proslavu sa donacijom od 50.000 evra „Alekander Chapman Recruitment“ u korist ugrožene dece.

Donacija od 50.000 evra “Alexander Chapman Recruitment” SOS Dečijim selima Kosovo
Izvor fotografije: Zvanični „Fejsbuk” nalog SOS Dečijih sela Kosovo
Zaključak 

Za kraj, dela ljubaznosti, velika i mala, osnažuju zajednice i čine opipljivu razliku u životima onih kojima je potrebna pomoć na Kosovu. Uticajni rada lokalnih neprofitnih organizacija, dijaspore i raznih donatora nastavlja da širi nadu i stvara pozitivne promene.

Ovaj članak je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).