Kosovo daruje neprofitnom sektoru 2022 | Giving Balkans

Kosovo daruje neprofitnom sektoru 2022

Kosovo daruje neprofitnom sektoru 2022

Divider text here
Od 2013. godine, Catalyst Balkans prati stanje filantropije na Kosovu i Zapadnom Balkanu. Izveštaj Kosovo daruje neprofitnom sektoru 2022 objavljen je u saradnji sa Kosovskom fondacijom za civilno društvo (KCSF), kao deo Programa građanskog angažovanja na Kosovu koji finansira Agencija Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj izveštaj pruža specifičan i jedinstven pregled filantropskih davanja neprofitnim organizacijama1 na Kosovu. Detaljno istražuje podatke o podršci neprofitnom sektoru i sažetak je iz izveštaja Kosovo daruje 2022: Izveštaj o stanju filantropije.
Izraz neprofitne organizacije na Zapadnom Balkanu obuhvata udruženja koja mogu biti domaća, iz dijaspore ili predstavništva stranih udruženja, fondacija (privatnih i korporativnih) i neformalnih grupa.


UKUPNA ZABELEŽENA DAVANJA NEPROFITNOM SEKTORU

2,311,000 EUR

Zabeležena suma

493

# instanci

Obim i učestalost podrške neprofitnim organizacijama na Kosovu dostigli su najviši nivo u 2022. godini, kada su neprofitne organizacije prikupile više od 2,3 miliona evra kroz 493 dobrotvorne akcije.
Od 2019. godine, broj filantropskih akcija usmerenih prema neprofitnim organizacijama ima pozitivnu putanju, prateći trend rasta ukupnog filantropskog davanja na Kosovu, i dostižući vrhunac u učestalosti 2022. godine. Više od polovine svih dobrotvornih akcija u 2022. godini usmereno je kroz napore neprofitnih organizacija koje su prikupile više od 65% ukupnog zabeleženog iznosa - približno 2,3 miliona evra. Ova podrška je uglavnom bila usmerena na borbu protiv siromaštva, kao odgovor na trenutnu socio-ekonomsku situaciju u zemlji. Iako je globalna ekonomska kriza možda generalno ograničila resurse podrške donatora, građani su kroz masovna individualna davanja i dalje bili najveći donatori neprofitnim organizacijama, posebno u rešavanju hitnih potreba zajednica.


TRENDOVI DAVANJA

U 2022. godini, učešće neprofitnih organizacija u ukupnom broju filantropskih akcija na Kosovu je veće nego u prethodne četiri godine, pošto je više od polovine svih dobrotvornih akcija usmereno ka organizacijama civilnog društva. Ukupno je zabeleženo 493 dobrotvorne akcije za OCD, i to predstavlja porast od 67% u odnosu na 2021. godinu. Ovo je najveći broj zabeleženih dobrotvornih akcija usmerenih prema neprofitnim organizacijama od početka praćenja filantropije na Kosovu od strane Catalyst Balkans 2013. godine.

Kada se posmatraju darovane sume, u poređenju sa drugim tipovima primalaca na Kosovu u 2022. godini, neprofitne organizacije su takođe najviše rangirane, a darovana suma usmerena prema neprofitnim organizacijama je najveća zabeležena od 2019. godine. Tokom 2022. godine, na Kosovu je na opštem nivou ukupno donirano više od 3,4 miliona evra. Oko 2/3 tog iznosa (2,3 miliona evra) usmereno je na organizacije civilnog društva. U poređenju sa 2021. godinom, to predstavlja rast od 26%.

Podaci ukazuju na to da je ovaj rast, kako u broju dobrotvornih akcija, tako i ukupnoj monetarnoj vrednosti donacija, rezultat povećanog broja kampanja koje su organizovale neprofitne organizacije, posebno humanitarno udruženje Balkans' Orphans (Jetimat e Ballkanit) i Humanitarno udruženje Bereketi, kako bi pružile podršku ekonomski ugroženim građanima. Ove kampanje su omogućile tim organizacijama da prikupe značajno veće sume novca u odnosu na 2021. godinu.
Podaci za 2022. godinu pokazuju da su, osim neprofitnih organizacija, pojedinci ili porodice, ustanove i vlasti prepoznate kao ključni tipovi primalaca donacija. Što se tiče učestalosti donacija, pojedinci i porodice su na drugom mestu, dok su vlasti bile na drugom mestu po zabeleženoj vrednosti podrške. Tačnije, 362 dobrotvorne akcije usmerene su prema pojedincima i porodicama, 33 prema vlastima, dok je 29 usmereno prema ustanovama. Ako posmatramo zabeležene sume donacija, oko 880.000 evra usmereno je prema vlastima, približno 232.000 evra prema pojedincima i porodicama, i oko 31.000 evra prema ustanovama.

Neprofitne organizacije su većinom prikupljale sredstva i podršku putem kampanja i apela koje su pokretale - oko 85% svih akcija i vrednosti donacija je prikupljeno na taj način. Takođe je značajno napomenuti da je većina podrške donirana u gotovom novcu, pri čemu je samo mali procenat darovane sume i neznatan broj dobrotvornih akcija evidentiran kao podrška u robi.


OBLASTI


Kao što je bio slučaj sa ukupnim davanjima na Kosovu 2022. godine, podrška organizacijama civilnog društva je u više od polovine dobrotvornih akcija bila usmerena na smanjenje siromaštva, što predstavlja porast u odnosu na 2021. godinu (43,7%). Sezonska davanja su druga po učestalosti, sa blagim povećanjem broja dobrotvornih akcija, dok je podrška marginalizovanim grupama opala za 10% u odnosu na 2021. Zdravstvo i obrazovanje zadržali su sličan nivo.
Kada se posmatraju darovane sume, kroz neprofitne organizacije je 65,5% zabeležene sume bilo usmereno ka smanjenju siromaštva.
SAZNAJ VIŠE


DONATORI


Dok su 2021. godine najaktivniji donatori bili pojedinci, ove godine su neprofitne organizacije najčešće primale donacije od građana kroz masovna davanja2. Procenat dobrotvornih akcija zabeleženih kod individualnih donatora je opao za 24%. Građani su se još više istakli u zabeleženim sumama, sa udelom od 84,2% od ukupne vrednosti usmerene na neprofitne organizacije.
Vrednost donacija iz korporativnog sektora značajno je opala sa 60,6% u 2021. godini na 5,4% u 2022. godini.
Kategorija donatora Građani (masovno davanje) odnosi se na grupu građana koji ne mogu biti identifikovani po imenu, dok kategorija Pojedinci predstavlja donatore koji se mogu pojedinačno identifikovati.

SAZNAJ VIŠE


KRAJNJI KORISNICI


Ekonomski ugroženi građani i dalje su korisnička grupa koja je najviše podržavana kroz rad organizacija civilnog društva na Kosovu - ove godine ta podrška je 20% učestalija u poređenju sa 2021. godinom.
Kod osoba sa zdravstvenim problemima i osoba sa invaliditetom je primećen manji pad u učestalosti podrške.
Važno je napomenuti da, što se tiče vrednosti donacija, ekonomski ugroženi građani su generisali preko 65% svih donacija zabeleženih za neprofitne organizacije.
SAZNAJ VIŠE


NAMERAVANI EFEKTI DAVANJA


Davanje sa kratkoročnim nameravanim efektom i dalje dominira u podršci organizacijama civilnog društva na Kosovu. U 2022. godini, 89% svih dobrotvornih akcija imalo je nameravane kratkoročne efekte, pretežno usmerene ka ekonomski ugroženim građanima u vidu hrane, odeće, humanitarne pomoći i drugih potrepština. Davanje sa dugoročnim nameravanim efektima, kao što su oprema, stipendije, usluge i kapitalna ulaganja, činilo je 7,9% svih dobrotvornih akcija ka neprofitnim organizacijama.
Kada se radi o darovanoj sumi, donacije sa kratkoročnim efektima činile su 88,2% ukupne zabeležene sume usmerene na OCD.

SAZNAJ VIŠE

GEOGRAFSKA RASPODELA DAVANJA

Većina podrške različitim grupama korisnika na Kosovu zapravo je usmerena kroz rad nekoliko najaktivnijih neprofitnih organizacija. Ove organizacije deluju kroz svoje ogranke u raznim opštinama širom zemlje, što omogućava distribuciju pomoći i široku podršku mnogim lokalnim zajednicama. Zabeleženi podaci prikazuju kako se donacije za neprofitne organizacije raspoređuju na osnovu regiona u kojima se organizacije i njihovi ogranci nalaze. U 2022. godini, većina dobrotvornih akcija usmerena je ka Prizrenu (46,4%), zatim sledi Mitrovica (31,6%), dok je najmanji procenat dobrotvornih akcija usmeren ka Đakovici i Gnjilanu.
Pojam organizacije civilnog društva / neprofitne organizacije obuhvata sve oblike organizacija uključujući domaća udruženja, strana udruženja, udruženja dijaspore, privatne fondacije i korporativne fondacije. Imajući to u vidu, u prethodnih pet godina je zabeleženo dobročinstvo u neprofitnom sektoru na Kosovu obuhvatalo samo davanje domaćim udruženjima i privatnim fondacijama, jer davanje drugim vrstama neprofitnih primalaca nije evidentirano. Najverovatnije se radi o tome da deo davanja nije medijski propraćen i nije transparentan na neki drugi način, te zbog toga ostaje nezabeležen. U 2022. godini preovladala je podrška domaćim udruženjima, sa značajnim udelom i u dobrotvornim akcijama, i u doniranoj sumi.
Preuzmite infografik da biste videli podatke o davanju neprofitnim organizacijama na Kosovu 2022.

Saznajte više o našoj metodologiji ovde.

Ovaj izveštaj je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).

usaid logo

catalyst logo