Deca bez roditeljskog staranja, osobe sa smetnjama u razvoju i zavisnici/e od narkotika ili alkohola, tri su kategorije društva kojima će sada biti pružena veća podrška. Osnovana 2014. godine, kosovska građevinska kompanija "Pro Real Estate" pokrenula je Fondaciju "Trust Circle" (Krug poverenja), inicijativu koja namerava da promoviše kulturu empatije, dobrote i solidarnosti, inspirišući druge da doprinesu blagostanju svojih sugrađana.

Želja menadžera i zaposlenih u kompaniji "Pro Real Estate" da pomognu zajednici, dovela je do toga da 1% plate svakog od njih i 1% profita kompanije postanu prva sredstva prikupljena za fondaciju, što je postala praksa, jer se ovaj procenat donira na mesečnom nivou.

Krenar Batusha, izvršni direktor kompanije "Pro Real Estate", ispričao nam je sa kojom idejom je osnovana fondacija i kroz koje faze očekuje da prođu kako bi se realizovali dugoročne projekti, čiji je osnovni cilj blagostanje zajednice.

Kako je osnovana Fondacija "Trust Circle"?

Krenar Batusha: Moja porodica je oduvek želela da pomogne zajednici koliko god je to moguće. Takva volja za pomoć, na sreću, prevladava i u našoj kompaniji "Pro Real Estate". Pokušali smo da podržimo inicijative, posebno one koje su imale decu kao glavni fokus, ali do sada su ovi donacije uglavnom bile kratkoročnog tipa, pružajući privremena rešenja. Donirali smo povodom raznih praznika, povodom izgradnje kuća za ljude kojima je potrebna pomoć i za potrebe medicinskih tretmana. Podržali smo Organizaciju za decu bez roditeljskog staranja (OFAP), SOS Dečija sela Kosovo, organizaciju Autism Speaks (Autizam govori), itd. Međutim, uprkos toj podršci, u većini slučajeva nisam video dugoročno rešenje.

Na osnovu toga, dugo smo razmišljali kako da pronađemo formulu koja će raditi, kako bismo osnovali fondaciju koja je drugačija, fondaciju koja će pružati dugoročna rešenja. Mnogo smo istraživali da bismo videli kako rade druge fondacije, takođe smo se sastajali sa različitim nevladinim organizacijama kako bismo bolje razumeli probleme društva. Tokom naših sastanaka primetili smo da je jedan od najvećih problema fondacija ili čak humanitarnih organizacija novac. Videli smo da oni koji imaju novca doniraju, kao što sam spomenuo kratkoročno, pružajući samo trenutna rešenja. Nema dugoročnih ulaganja. I tu nastupa Fondacija "Trust Circle".

Nazvali smo je "Trust Circle" (Krug poverenja) jer smatramo da bi država trebalo da se razvija tako što će postati krug poverenja, krug u kome gajimo poverenje jedni u druge i radimo za zajednički interes, razvoj naše zajednice. S obzirom da smo sa kompanijom "Pro Real Estate" već poznati u poslovnom svetu, ne samo u našoj zemlji već i u dijaspori, želeo sam direktno povezati fondaciju sa ovom kompanijom i pronaći formulu koja prvo dobija podršku tima, da bismo zatim mogli tražiti podršku i od drugih. Jedno je sigurno, da bi se velike ideje poput ove ostvarile, mora postojati doslednost i izuzetan tim, uz koji dolazi i poverenje zajednice.

Koje kategorije društva će pomagati Fondacija "Trust Circle"?

Krenar Batusha: Postoje tri kategorije društva koje smo odlučili prvo pomoći: deca bez roditeljskog staranja, deca sa smetnjama u razvoju i zavisnici/e od narkotika ili alkohola.

Ono što smo videli u našem društvu je da se vrlo često ljudi ne približavaju onima kojima je pomoć najpotrebnija. Prvo, deca koja su najnevinija bića na svetu nisu kriva za to kako su rođena ili kako odrastaju, i prema mnogim informacijama koje smo dobili, čini se da veliki procenat dece odrasta uz fizičko i psihološko nasilje. Ako im ne pomognemo i ne sprečimo probleme, oni se gomilaju još od detinjstva, zbog čega, zloupotrebom narkotika ili alkohola, mogu završiti u trećoj kategoriji kojoj želimo da pomognemo. Nažalost, naša zemlja ne nudi obrazovna i kulturološka rešenja za ove kategorije društva. Ne nude se konkretna rešenja.

Da biste pomogli detetu i mladoj osobi da se razvija, moramo imati društvo koje pruža savete i državu koja im pruža osnovne uslove za život. Imamo sopstveni slučaj u kompaniji kada smo učinili da pojedinci koji su zloupotrebljavali narkotičke supstance ili alkohol postanu deo tima i pomogli im da 100% promene svoj život na bolje. Dali smo im volju, pokazali smo im da su dobri ljudi i da imaju priliku da se promene, razvijaju i imaju bolji, zdraviji život.

Kako ćete obezbediti prihod za fondaciju?

Krenar Batusha: Fondacija već ima prva sredstva prikupljena. Već na samom početku osnivanja, razmišljali smo da bi deo prihoda trebalo da obezbedi kompanija unutar koje je fondacija osnovana. Zato smo odlučili da 1% profita kompanije "Pro Real Estate", na mesečnom nivou,  bude preneseno na budžet fondacije. Sada je tih 1% postalo jedan od najvažnijih izvora prihoda fondacije, kada je reč o prikupljanju sredstava. To kažem zbog toga što smo podelili ideju sa timom "Pro Real Estate" i svako od njih je izrazio želju da doprinese sa 1% svoje plate, na mesečnoj osnovi. To je činjenica koja nas je izuzetno obradovala, jer njihova podrška ponovo dokazuje da zajedno možemo postići velike stvari. Naravno, postignut je dogovor sa svima i sve se radi na dobrovoljnoj osnovi. Dakle, prvi deo prikupljanja sredstava je već počeo pre nekoliko meseci i ide veoma dobro.

U međuvremenu, drugi deo odnosi se na donacije od strane preduzeća, različitih kompanija i pojedinaca koji žele da postanu deo naše misije. Trenutno radimo na udruživanju snaga sa različitim organizacijama i kompanijama, i već smo dobili obećanja o podršci od nekih sa kojima smo se sastali. Sa istima nameravamo da prikupimo velike sume, sa kojima ćemo zatim početi raditi na rešenjima za osnovne probleme, kao što su: pružanje uslova za školovanje, podrška psihologa i psihijatara, porodična briga za decu bez roditeljskog staranja; pružanje osnovnih uslova za školovanje i kretanje u gradu (školske klupe, liftovi, itd.) za decu sa smetnjama u razvoju; pružanje odgovarajućih tretmana pojedincima koji su zloupotrebili narkotičke supstance ili alkohol.

Naravno, radimo na tome da dobijemo velike investicije od banaka ili drugih dobrotvornih institucija koje su globalne, sa kojima ćemo zatim kreirati odgovarajuće centre za ove kategorije društva i bolji život za njih.

Ovo je ideja za promene, da se Albanci udruže, da preduzeća udruže snage, da podele procenat za bolju zemlju i zajednicu. "1%" je najbolja polazna tačka, način na koji svako može doprineti bez izuzetaka, donirajući iznos koji za njih nije veliki, ali će biti veoma važan za "Trust Circle".

Fotografija: Pro Real Estate

Kroz koje faze očekujete da prođete kako biste ostvarili svoj cilj kao fondacija?

Krenar Batusha: Fondacija "Krug Poverenja" ima za cilj prikupljanje velikih suma, sa kojima ćemo zatim kreirati nove centre ili operacionalizovati već postojeće za ove tri kategorije.

Prva faza će biti stvaranje centra za decu, centra sa obrazovnim i sportskim karakterom, u kojem će ta deca moći da se obrazuju i napreduju, pripreme se za bolji život. Druga faza će biti izgradnja centra za decu sa smetnjama u razvoju, za njihov razvoj i pružanje osnovnih prilika koje zaslužuju, kao što se nude u evropskim zemljama. U međuvremenu, treća faza će biti izgradnja centra za rehabilitacij, i u kojem će se nuditi mogućnost zapošljavanja osobama koje se tamo leče od bolesti zavisnosti. Ovo će im pomoći da zarade novac, ali sa druge strane i da minimiziraju svoje probleme, kao i da se oslobode zavisnosti. Kada se reši pitanje centra za rehabilitaciju, rešava se i pitanje na čemu te osobe mogu raditi. Oslobađanje od zavisnosti od narkotičkih supstanci ili alkohola automatski znači da te osobe moraju biti spremne za tržište rada i moraju biti deo svih tih preduzeća i organizacija koje doprinose ovoj fondaciji. Baš ta kategorija društva ima veliki potencijal i nakon onoga kroz šta prolaze, znaju još više o vrednosti rada, stoga su skloni da budu uspešniji.

S kakvim izazovima se suočavate?

Krenar Balusha: Nismo zaista suočeni sa velikim izazovima, jer takođe intenzivno sarađujemo sa stručnjacima u ovoj oblasti kako bi fondacija funkcionisala onako kako mi to zamišljamo. Želimo biti pouzdani, pa radimo sa 100% transparentnosti, jer je reč o nečemu veoma osetljivom, radi se o uzimanju tuđeg novca.

Možda kao teškoću mogu spomenuti napore koje ulažemo da postignemo sporazume sa bankama, tako da se transfer novca onih koji žele da doprinesu na mesečnoj osnovi obavlja automatski. Tako im nije potrebno da ih nešto podseća, jer znamo da se takve stvari zaborave.

Ono što vam mogu obećati je da će sve biti otvoreno i transparentno. Želimo zajedno da ostvarimo svoju misiju, za bolju, zdraviju zajednicu.

 

Ovaj intervju je omogućen velikodušnom podrškom američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Catalyst Balkans i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Država.

Program građanskog angažovanja na Kosovu je petogodišnja inicijativa koju sprovodi Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID).

Fotografije: Arbër Gjoni