Filantropska davanja u Hrvatskoj značajno su porasla u 2019. godini. Jedan od ključnih podataka iz godišnjeg izvještaja „Hrvatska daruje“, koji je pripremila Fondacija Catalyst Balkans, jeste da procijenjena vrijednost donacija iznosi 20,2 miliona evra, što je povećanje od 125% u odnosu na 2018. godinu.

Od svih donacija, 82,9% usmjereno je prema četiri ključna donacijska područja (zdravstvo, ublažavanje siromaštva, podrška marginalizovanim grupama i obrazovanje). Takođe, došlo je i do porasta donatorske aktivnosti od 10% u odnosu na 2018. godinu, pa je zabilježeno 2.887 pojedinačnih davanja.

Ovo su neki od podataka predstavljenih na vebinaru Hrvatska daruje 2019, održanom 26. novembra. Učesnici vebinara – predstavnici Fondacije Catalyst Balkans, Zaklade Solidarna, Zaklade Slagalica, Centra za razvoj neprofitnih organizacija i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj – govorili su o stanju filantropije u Hrvatskoj u 2019. godini, sa osvrtom na davanja tokom COVID-19 krize i predviđanjima za 2021. godinu.

Prof. Gojko Bežovan, sa Pravnog fakulteta i iz Centra za razvoj neprofitnih organizacija – CERANEO, osvrnuo se na filantropiju u Hrvatskoj nakon zemljotresa u Zagrebu i tokom COVID-19 krize.

Prema podacima istraživanja koje je sproveo Catalyst Balkans, u Hrvatskoj je od početka krize do sada u humanitarne svrhe donirano 15.325.490 miliona evra. Davanja poslovnog sektora predstavljaju 55,3% ukupne sume, dok su 29,5% donacije fizičkih lica. Državne i javne ustanove, prvenstveno bolnice, primile su 93,9% donacija.

Daria Mateljak iz Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj govorila je o motivaciji kompanija za izbor tema prilikom doniranja. Izrazila je zabrinutost povodom činjenice da mnoge korporacije u Hrvatskoj doniraju uglavnom kako bi poboljšale korporativni imidž. Dodala je da bi bilo bolje kada bi kompanije birale teme na osnovu svojih korporativnih vrijednosti i istakla da je značajan vid podrške i prenos znanja. Pored toga, Mateljak je naglasila i važnost transparentnosti kod doniranja, rekavši da je potrebno da na njenom razvoju rade i donatori i primaoci donacija.

Prema podacima istraživanja „Hrvatska daruje 2019“, tokom prethodne godine primijećen je značajan napredak po pitanju transparentnosti. U 2019. godini, 49,8% svih donacija označeno je kao transparentno, što je porast od 19,6% u odnosu na 2018.

Branka Kaselj iz Zaklade Slagalica ukazala je na to da je potrebno više raditi na razvoju i očuvanju povjerenja između lokalnih neprofitnih organizacija i poslovnog sektora, dok je Nejtan Koešal, direktor Fondacije Catalyst Balkans, ocijenio da se razvoj filantropije u Hrvatskoj kreće u pozitivnom smjeru.

U slučaju da ste propustili vebinar, a željeli biste da saznate više o filantropiji i davanjima u Hrvatskoj u 2019. godini i za vrijeme COVID-19 krize, možete ga pogledati na YouTube-u, dok cjelokupne nalaze istraživanja možete pronaći u našem godišnjem izvještaju.

 

 

Vebinar Hrvatska daruje 2019. organizovali su Solidarna - Zaklada za ljudska prava i solidarnost, Zaklada Slagalica, Hrvatsko novinarsko društvo i Fondacija Catalyst Balkans.