Popuni anketu o upotrebi tehnoloških rješenja u radu neprofitnih organizacija i nezavisnih medija i pomozi nam da saznamo kakvo je trenutno stanje, kao i kakve su potrebe neprofitnih organizacija i nezavisnih medija da bi uz korišćenje tehnoloških rješenja unapredile svoj rad.  


Rezultati ankete će nam pomoći da bolje razumijemo barijere sa kojima se susrećete u korišćenju tehnoloških rješenja i da ih na najbolji način predstavimo donatorima koji bi mogli pomoći da se neki od izazova prevaziđu. Zato su nam svi odgovori od izuzetnog značaja i jako nam je važno da odgovoriš na što više ponuđenih opcija u pitanjima.  

Vrijeme koje je potrebno za popunjavanje ovog upitnika je manje od 10 minuta. Popuni pitnik najkasnije do 30. aprila.  
 
Ukoliko se sjećaš učešća u sličnom istraživanju, to je zato što je u pitanju drugi talas istraživanja koje je rađeno prije dvije godine, kada smo na osnovu prikupljenih podataka dobili uvid u tehnološke potrebe neprofitnih organizacija širom regiona. Sada želimo da vidimo u kojoj mjeri se situacija promijenila i na koji način možemo pomoći neprofitnim organizacijama i nezavisnim medijima da na trenutne potrebe odgovore.