COVID-19 je preko noći promjenio život i način funkcioniranja cijelog društva. Od početka krize do 30. septembra 2021. smo obradili podatke o 1.264 dobrotvorne akcije. Ovako građani, kompanije i neprofitne organizacije solidarno reagiraju na krizu.