Region | Page 2 | Giving Balkans

Highlights

U prethodnih nekoliko dana kompanije, organizacije i građani organizovali su različite akcije kako bi podržali najmlađe članice i članove svojih zajednice, koji se trenutno nalaze u teškim životnim okolnostima. 

Read More

COVID-19 je i dalje jedna od najdominantnijih tema kada su u pitanju davanja za opšte dobro.

Read More

Podrška u borbi protiv COVID-19 i dalje je najdominantnija tema kada su filantropija i donacije u pitanju.

Read More

Još jedna nedjelja ispunjena filantropskim akcijama i dobrim djelima je iza nas. Najveći broj dobročinstava još jednom je bio namijenjen podršci u borbi protiv štetnih posljedica COVID-19 pandemije.

Read More

U ponedeljak je obeležen još jedan Međunarodni dan žena. Međutim, kao ni prethodnih godina, u Srbiji se, kao ni u regionu položaj žena u društvu nije promenio niti poboljšao u odnosu na  prethodne godine.  

Read More

U posljednjih godinu dana najzastupljenija tema, kada su filantropija i donacije u pitanju, bila je borba protiv COVID-19.

Read More

Širom regiona kompanije, organizacije i građani pokreću različite akcije, kako bi podržali svoje zajednice i pomogli onima kojima je podrška najpotrebnija. 

Read More

Građani, kompanije i neprofitne organizacije na Zapadnom Balkanu su od početka COVID-19 krize do 31. januara 2021. godine donirali ukupno 67.361.175 EUR za borbu protiv štetnih posljedica COVID-19.

Read More

Borba protiv COVID-19 se nastavlja, a različiti akteri u filantropskim zajednicama širom regiona podržavaju je na različite načine.
 

Read More

U prethodnim danima kompanije, neprofitne organizacije i građani organizovali su brojne akcije za podršku najugroženijim grupama u svojim zajednicama.

Read More