Fond za aktivno građanstvo, u partnerstvu sa Upravom za dijasporu i Privrednom komorom Crne Gore, a uz podršku Evropske komisije i Fonda braće Rokfeler, otvara konkurs za Nagradu za filantropiju Iskra.

Konkurs je otvoren za pojedince, privredna društva, medije, nevladine organizacije, institucije i iseljenička udruženja, koji su na najdjelotvorniji način podržali neprofitne akcije za opšte dobro i izgradnju građanskog društva.

Rok za prijem nominacija je 30. novembar 2020.

Cilj konkursa je da prepozna i javno istakne privredna društva, pojedince, medije, institucije, nevladine organizacije i iseljenička udruženja, koji svojom materijalnom i finansijskom podrškom daju primjer drugima i postavljaju standarde kojima bi trebalo težiti kada je u pitanju ulaganje u opšte dobro i izgradnja građanskog društva.

Istovremeno, cilj nagrade je da podstakne oživljavanje i razvoj vrijednosti kao što su solidarnost, humanost i filantropija.

Nagrada ISKRA se dodjeljuje u sljedećim kategorijama:

 • za doprinos na nacionalnom nivou
 • za doprinos lokalnoj zajednici
 • za doprinos dijaspore
 • za individualni doprinos.

Pored glavnih nagrada, konkurs je otvoren i za nekoliko specijalnih priznanja:

 • specijalno priznanje za medijski doprinos
 • specijalno priznanje za građanski doprinos opštem dobru.

Pravo učešća imaju privredna društva i mediji koji posluju u Crnoj Gori, pojedinci iz Crne Gore i dijaspore, udruženja iseljenika i državne institucije (zavisno od kategorije).

KO PODNOSI NOMINACIJE:

Svi zainteresovani građani/ke – pojedinci/ke, privredna društva, nevladine organizacije, mediji, institucije.

Mogućnost samokandidovanja imaju: privredna društva, mediji i iseljenička udruženja.

 • Za kategoriju doprinos na nacionalnom nivou mogu se nominovati privredna društva koja posluju u Crnoj Gori, koja imaju razvijenu strategiju korporativnog davanja, odnosno koja podržavaju projekte od opšteg interesa na nacionalnom nivou, čije su filantropske aktivnosti promišljene i usmjerene na potrebe društva.
 • Za kategoriju doprinos lokalnoj zajednici mogu se nominovati privredna društva koja posluju u Crnoj Gori, koja su svojim ulaganjem (materijalnim i/ili nematerijalnim) podržala razvoj lokalne zajednice.
 • Za kategoriju doprinos dijaspore mogu se nominovati iseljenička udruženja koja su svojim ulaganjem (materijalnim i/ili nematerijalnim) podržala razvoj lokalnih zajednica u Crnoj Gori, ili organizovala filantropske aktivnosti na nivou države.
 • Za kategoriju individualni doprinos može se nominovati pojedinac iz Crne Gore i dijaspore koji je ličnim angažmanom (dobrotvorne aktivnosti, materijalne donacije, besplatne profesionalne usluge, volonterizam i sl), bilo na nivou lokalne zajednice ili društva, doprinio rješavanju problema i unapređenju života u zajednici.
 • Za kategoriju specijalno priznanje za medijski doprinos mogu se nominovati novinari/urednici, medijski timovi i sami mediji, koji su organizacijom filantropskih aktivnosti i/ili promocijom istih, doprinijeli razvoju i promociji solidarnosti, humanosti i filantropije u zemlji.
 • Za kategoriju specijalno priznanje za građanski doprinos opštem dobru mogu se nominovati nevladine organizacije, grupe građana/ki, institucije i pojedinci koji su pokrenuli akciju(e) od opšteg dobra, koja je podstakla uključivanje velikog broja građana/ki.

NAČIN PRIJAVE/NOMINOVANJA:

Prijavni formulari su linkovani u nazivu kategorija, a možete ih preuzeti i na linku. Za više informacija možete se obratiti kancelariji fAKT-a putem e-mail adresa: filantropija@faktcg.org i fond@faktcg.org, ili telefona 020/665 600.

DODJELA NAGRADA:

ISKRA se tradicionalno dodjeljuje u Kraljevskom pozorištu “Zetski dom” na Cetinju. Ovog puta, nažalost, nijesmo sigurni da li će  epidemiološka situacija dozvoliti da svečana dodjela bude upriličena u „Iskrinom domu“. U nadi da će se situacija popraviti, svečanost će se umjesto u decembru, organizovati početkom naredne godine, najkasnije u februaru.

Informacija o mjestu, datumu i načinu dodjele će biti objavljena do 15. januara.