Propulsion, agencija specijalizovana za komunikacije sa društvenim uticajem, udružila se sa Američkom privrednom komorom u BiH (AmCham BiH) kako bi osnovala telo koje će pomoći preduzećima da razviju jasnije strategije i dugoročne ciljeve za davanje društvu u ovoj zemlji.

Savet je osnovan 18. septembra a članovi osnivači su predstavnici sledećih kompanija: Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina, UniCredit Bank Bosna i Hercegovina, Addiko Bank BiH i Molson Coors BiH. Darko Soković, partner u Propulsionu izabran je za čelnika Saveta sa dvogodišnjim mandatom.

Savet će raditi sa direktorima preduzeća kako bi se skoro 2.500.000 KM (oko 1.276.709 EUR) donacija od strane kompanije pametnije ulagalo i napravio veći uticaj u društvu. Ovo je posebno značajno ako uzmemo u obzir obećavajuće podatke o donacijama iz poslovnog sektora koje smo u Catalyst Balkans sakupili u prethodnim godinama.

Dramatičan porast primera korporativnog davanja je primećen prošle godine - 34,9% u poređenju sa 16,9% u 2016. Procenat zabeležene sume davanja je takođe porastao - 38,3% u poređenju sa 35,3% u 2016. (Catalyst će potpuni izveštaj sa ovim informacijama objaviti u narednom periodu).

Možda još značajniji je porast od 10,2% u sveukupnom davanju za dugoročne ciljeve u 2017. godini, u poređenju sa prethodnom. Poslovni sektor, kao najveći pružalac dugoročne podrške, povećao je svoje učešće u ovom smislu sa 40,7% u 2016. na 48,2% u 2017. Ova vrsta podrške uglavnom je podrazumevala donaciju opreme, novčane investicije i stipendije, a tri oblasti koje su dobile najviše podrške iz poslovnog sektora su zdravstvo, podrška marginalizovanim grupama i obrazovanje.

Značajni primeri kompanija koje su prošle godine pokrenule kampanje sa dugoročnom strateškom orijentacijom ukljčuju Mitel a.d, Hemofarm Banja Luka i AVON.

Pa ipak, podaci od prošle godine ukazuju da je preko 54% od ukupnog broja donacija u BiH usmeren na jednokratnu pomoć, što znači da je postojanje tela kao što je novoosnovani Savet izuzetno važno kako bi se preduzećima pomoglo da usvoje dugoročni pristup društvenom davanju. Uz to, ako uzmemo u obzir koliko su oblasti kojima kompanije najviše daju bitne za čitavo društvo, jasno je da bi strateški pristup ove vrste mogao da doprinese značajnom razvoju društva.