Javne nabavke | Giving Balkans

Javne nabavkePoziv za dostavljanje ponuda

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za produkciju video materijala za promociju crowdfunding platforme Donacije.rs 

Fondacija Katalist (Catalyst Balkans) kao deo Koalicije za dobročinstvo učestvuje u realizaciji Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a vodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Koaliciju za dobročinstvo dodatno čine Trag fondacija, Smart kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije. 

Cilj Projekta za unapređenje okvira za davanje je razvoj filantropske infrastrukture u Srbiji, unapređenje fiskalnog i zakonodavnog okvira za doniranje, promocija dobročinstva i razvoj kulture davanja. Catalyst Balkans, u okviru projektnih aktivnosti, između ostalog, promoviše upotrebu platforme Donacije.rs. 

Donacije.rs je jedina domaća donacijska crowdfunding platforma namenjena neprofitnim organizacijama, koja uspešno postoji od 9. marta 2018. godine. Putem Donacije.rs neprofitne organizacije lansiraju kampanje koje za cilj imaju online prikupljanje sredstava (od građana i kompanija) za sprovođenje projekata od opšteg dobra. 

Za potrebe promocije platforme Donacije.rs potrebno je izraditi: 

• Jedan promotivni video spot u trajanju od tri minuta, namenjen opštoj javnosti i potencijalnim podržavaocima/donatorima, koji će predstaviti najbolje primere kampanja koje su u prethodne dve godine vođene na Donacije.rs. 
• Pet edukativnih video spotova u trajanju od po pet minuta, namenjenih neprofitnim organizacijama potencijalnim korisnicima platforme, koji će predstaviti osnovne koncepte i principe sprovođenja crowdfunding kampanja. 

Catalyst Balkans poziva produkcijske i/ili marketinške agencije da dostave svoje ponude za sledeći angažman: 

• Snimanje na terenu, montaža i produkcija jednog promotivnog video spota (napomena: snimanja će se obaviti u Beogradu, Zrenjaninu, Nišu i Prijepolju). 
• Snimanje u studiju ili kancelariji, montaža i produkcija pet edukativnih video spotova (napomena: snimanje će se obaviti u Beogradu). 

Okviran raspored aktivnosti: 

• Raspisivanje poziva:    30. mart 2020. godine 
• Zatvaranje poziva:       3. april 2020. godine 
• Selekcija agencije:       7. april 2020. godine 
• Pripremne aktivnosti: april – maj 2020. godine 
• Snimanje:                      jun 2020. godine 
• Produkcija:                    jul 2020. godine 

Ponuda treba da sadrži: 

• Finansijsku ponudu 
• Portfolio agencije/konzorcijuma 
• Spisak članova tima 

Ponude poslati najkasnije do petka, 3. aprila 2020. godine elektronskim putem na office@catalystbalkans.org, uz naslov: PONUDA ZA VIDEO PRODUKCIJU.