Makednoska farmaceutska kompanija Alkaloid organizovala je piknik za svoje zasposlena i prikupila oko 17.000 EUR (1.050.000 MKD) za udruženje za retke bolesti Život sa izazovima.

Piknici ove vrste održavaju se jednom godišnje, već 8 godina, i služe da okupe zaposlene Alkaloida, njihove porodice i prijatelje kako bi se prikupila sredstava za izvestan značajan cilj.

Ove godine, odlučeno je da će piknik podržati Život sa izazovima (Живот со предизвици), udruženje građana za retke bolesti. Udruženje je osnovano 2009. i oko sebe okuplja roditelje dece i odrasle koji žive sa retkim bolestima. Oko 3.000 ljudi je prisustvovalo pikniku ove godine.

Vesna Aleksovska, predsednica Života sa izazovima rekla je da će donacija pomoći udruženju da unapredi svoje delovanje u cilju podrške nekih 120,000 ljudi u Makedoniji koji žive sa retkom bolešću, putem inicijative Linija za pomoć (Линија за помош), koja na neformalnoj osnovi funkcioniše već tri godine. Po ugledu na primere evropskih zemalja, kao i suseda Srbije i Hrvatske, udruženje će iskoristiti donaciju Alkaloida da napravi formalniji pristup svojoj inicijativi:

“Planiramo da napravimo organizovaniji pristum Liniji za pomoć kako bismo pomogli ljudima sa retkim bolestima u svojoj zemlji. Ovo najpre znači pružanje blagovremenih, tačnih i korisnih informacija, a potom i pomoganje ljudima da te informacije iskoriste kako bi ostvarili svoja socijalna i prava zdravstvene zaštite. Svako od nas zaslužuje da bude deo društva, a ne samo pacijent. Kada nam zajednica pomaže, to čini naš posao lakšim.”, rekla je gospođa Aleksovska.

Osim prethodnih uspeha na sličnim piknicima, zaposleni Alkaloida su pokazali i izuzetnu solidarnost kada su 2016. sakupili 20.000 EUR za lečenje sina njihovog kolege.