Tokom 2021. godine, Catalyst Balkans pratio je objave u medijima o domaćoj, individualnoj i korporativnoj filantropiji i filantropiji dijaspore u Bosni i Hercegovini.

U ovoj brošuri daje se pregled ključnih statističkih podataka o rezultatima istraživanja.