Crna Gora daruje 2020 je godišnji izveštaj o stanju filantropije u Crnoj Gori koji objavljuje Catalyst Balkans na osnovu analize medija monitoringa ključnih reči u vezi sa lokalnom filantropijom u periodu od januara do decembra 2020. Ceo izveštaj možete preuzeti ovde.