Од 30 март 2020 до 31 јули 2021 беа донирани вкупно EUR 74.097.787 за да се отстранат штетните ефекти на коронавирусот во Западен Балкан.