КOВИД-19 го смени животот и начинот на кој функционира општеството преку ноќ. Од почетокот на кризата до 31 јули 2021, обработивме податоци за 6.057 добротворни акцииво Западниот Балкан и ја регистриравме вкупната сума на донации од EUR 74.097.787.