Во сите земји од Западен Балкан, најголем дел од донациите се за набавка на потрошувачки производи, како што се маски, ракавици и средства за дезинфекција.