| Page 2 | Giving Balkans
Sezonska davanja na Kosovu 2018 - 2022
Kako Kosovo podržava marginalizovane grupe?
Kako Kosovo podržava zdravstvo?
Kako Kosovo podržava obrazovanje?
Kosovo daruje 2022: izveštaj o stanju filantropije
Koji su efekti davanja?
Ko ima koristi od podrške?
Ko dobija podršku?
Ko najviše daje?
Za koje namene građani i kompanije na Kosovu daju podršku?