Godinu iza nas u cijelom svijetu obilježila je kriza uzrokovana koronvirusom, no unatoč tome došlo je do skoka u davanjima u cijeloj regiji kako bi se smanjile posljedice krize. Pandemija je potaknula rast donacija, kao i solidarnost među ljudima u svim zemljama Zapadnog Balkana.

Od početka krize do 31. maja 2021.  obradili smo podatke o 5.993 dobrotvorne akcije usmjerene na otklanjanje posljedica koronavirusa na Zapadnom Balkanu, vrijednosti 71.803.845 EUR.

Iznos donacija

U svim zemljama Zapadnog Balkana najveći donator je poslovni sektor, osim u Albaniji, gdje su građani najviše donirali. Kompanije i neprofitne organizacije su nesebično priskočile u pomoć i pokazale solidarnost u vrijeme kada nikome od nas nije bilo lako. Najveću ulogu u nabavci potrebne medicinske oprem imao je poslovni sektor,  neprofitne organizacije su i u najtežim uvjetima izlazile na teren, dok su građani  darivali i volonterski pomagali svojim komšijama i zajednicama.

 

Upotreba donacija

Kao što je i očekivano, najveći broj davanja vezanih za pandemiju bio je usmjeren na zdravstvenu zaštitu. U svim zemljama Zapadnog Balkana bilježimo podatak da se najviše doniralo za potrošnu robu, poput maski, rukavica i dezinfekcijskih sredstava.  Za potrošna dobra izdvojena je praktično polovina iznosa, a na Kosovu i u Sjevernoj Makedoniji i preko 60 %. Nabavka medicinske opreme također je bila istaknuti cilj.

 

Primatelji donacija

U Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji najveći postotak doniranih iznosa namijenjen je za lokalne i nacionalne vlasti, dok su u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini najviše podržane institucije.

Podsjećamo da i sami možete podržati svoje zajednice u borbi protiv koronavirusa online donacijom na covid19.donacije.rs, ili slanjem SMS-a na broj 7300.

Neprofitne organizacije iz Srbije koje imaju ideju kako pomoći najugroženijim od pandemije COVID-a 19  podsjećamo da u svakom trenutku mogu pokrenuti svoje crowdfunding kampanje na Donacije.rs.