Mreža lokalnih fondacija jugoistočne Evrope SIGN (SouthEast European Indigenous Grantmakers Network SIGN), proslavila je 10 godina postojanja organizacijom događaja pod nazivom SIGNs of CHANGE, koji je održan u Kući filantropije (Philanthropy House) u Briselu.

Mreža SIGN je osnovana 2009. godine, kao regionalna mreža koja je okupila fondacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Kosova, sa ciljem unapređenja i razvoja filantropije, međusektorske saradnje i stvaranja dugoročno održivog civilnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. U 2019, SIGN mreža proslavlja jubilej i predstavlja najvažnija dostignuća i uspehe koji su obeležili proteklih 10 godina.

Tokom događaja čiji je domaćin Evropski centar za fondacije (European Foundation Centre - EFC) i njegov CEO Gerard Salole, učesnici su imali priliku da diskutuju o kontekstu za razvoj filantropije na Zapadnom Balkanu. Predstavnici Trag Fondacije iz Srbije, Fonda za aktivno građanstvo iz Crne Gore, Mozaik Fondacije iz BiH, Foruma za građanske inicijative sa Kosova, HORUS-a iz Severne Makedonije i Fondacije Catalyst iz Srbije razgovarali su o tome na koji način oni pružaju podršku neprofitnim organizacijama da mobilišu građane, izgrade poverenje u zajednicu i generišu društvene promene u svojim zemljama.

„Veoma je značajno što više od 50% građana Srbije pokazuje da razumeju ulogu koju oni sami imaju u stvaranju promena za opšte dobro. Takođe, više od 65% učesnika našeg istraživanja u Srbiji bi želelo veći nivo transparentnosti, kada su u pitanju davanja za opšte dobro – svest o povezanosti transparentnosti i poverenja je izuzetno prisutna. Ovo je ključno za održavanje visokog nivoa učešća građana Srbije u davanjima za opšte dobro (66%), sa tendecijom rasta, u skladu sa samim razvojem i unapređenjem okvira za davanje“, istakao je Nathan Coeshall, direktor Catalyst Fondacije.

Tokom događaja, SIGN Mreža je otvorila i izložbu, na kojoj su prikazana najvažnija postignuća iz prethodnih 10 godina. Izložba je besplatna i otvorena za javnost, svakog radnog dana od 9.00 do 17.30, do 30. novembra 2019. godine.

Događaj i izložba SIGNs of CHANGE su deo projekta "SIGN Up for Impact: Philanthropy Development for Stronger Civil Society“, koji sprovodi SIGN Mreža uz finansijsku podršku Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy).