Koronavirus je imao (i još uvijek ima) ogroman uticaj na svakoga od nas; a svako živo biće ima različite mehanizme za suočavanje s tim. Isti je slučaj i s neprofitnim organizacijama, od kojih svaka ima jedinstveno iskustvo u prevladavanju prepreka i prilagodbi na nove okolnosti pandemije.

Zato smo izdvojili još četiri primjera neprofitnih organizacija i udruženja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, koji su nam dali uvid u to kako je novonastala kriza uticala na njihov rad u posljednje dvije godine i kako su promijenio način funkcioniranja njihovih kolektiva.

Organizacija Stariji brat, starija sestra  iz Bosne i Hercegovine kroz svoj je primjer omogućila uvid u njihove aktivnosti tokom pandemije, o čemu ćete detaljnije saznati iz odgovora Nerme Daut Bajramović, stručne saradnice za razvoj kvaliteta.

Nerma: Sam program Stariji brat, starija sestra je u ovim pandemijskim vremenima pokazao još jedan od svojih kvaliteta, a to je fleksibilnost. Naime, u periodu kada su djeci bili uskraćeni mnogi sadržaji zbog poštivanja epidemioloških mjera i fizičke distance, individualni kontakt sa volonterima je ponekada bio njihov jedini sadržaj izvan porodičnog okruženja na koje su bili „primorani”. 

Nerma Daut Bajramović, stručna saradnica za razvoj kvaliteta

Čak i u periodima kada je u BiH vladala potpuna zabrana kretanja za maloljetna lica, volonteri i mi kao osoblje Fondacije, pronalazili smo različite načine kako da održimo kontakt sa djecom i međusobno korištenjem različitih online alata. Kao produkt tog adaptivnog procesa nastale su smjernice i priručnik za provođenje online mentorstva koje će vjerujemo umnogome olakšati rad na ovom programu u budućnosti, jer nude alate kojima se prevazilaze neke od poteškoća na koje smo nailazili u dosadašnjem radu.

 Organizacija SOS Dječja sela iz Albanije također je podijelila svoje iskustvo, a odgovor nam je dala Blerina Blaca, koja je nadležna za korporativno prikupljanje sredstava u SOS Dječjim selima Albanija.

Blerina: U ovim neviđenim vremenima kada se pandemija COVID-a 19 nastavlja širiti i uticati na gotovo svakog pojedinca i organizaciju diljem svijeta, i mi smo direktno i indirektno pogođeni. Unatoč poteškoćama, SOS Dječja sela Albanija dobro su organizirana i brzo su reagirala kako bi održali sigurnost osoblja i zajednica u kojima rade. Nastavili smo ispunjavati našu misiju pružanja toplog porodičnog i sigurnog okruženja za djecu bez roditeljskog staranja, kao i izgradnje održivih zajednica. U svojim aktivnostima razmišljali smo i o strogim mjerama i posljedicama pandemije, kako bismo se što bolje pripremili za svaki slučaj. S druge strane, ovo izazovno vrijeme također je odlična prilika za učenje i razvoj zajedno kao neprofitni profesionalci. Zaposlenici u SOS Dječjim selima diljem svijeta razmjenjuju ideje, uče isprobavati nove stvari, dijele iskustva i lekcije.

Na pitanje o aktivnostima na koje su najviše fokusirani u trenutku intervjua, Blerina je rekla da je situacija koju je stvorio COVID-19 pomjerila fokus organizacije na davanje prioriteta projektima koji odgovaraju na pandemiju, jer su i potrebe naših korisnika značajno porasle.

Blerina: Među glavnim aktuelnim prioritetima koji se fokusiraju na djecu iz SOS sela, neposredno osoblje, kao i porodice zajednica u kojima djelujemo, možemo pomenuti i preventivnu zdravstvenu podršku za COVID-19 kroz kupovinu maski, vitamina i dezinficijensa, te podršku u obrazovanju kroz kupovinu školskih paketa i informatičke opreme za osiguranje online obrazovanja za djecu.

Tu je i podrška za poljoprivredu i stočarstvo kroz nabavku poljoprivrednih sadnica i sjemena, kao i manji broj grla, kako bismo osigurali dobrobit porodica na područjima u kojima poslujemo.

To je period tokom kojeg smo tražili i nastavljamo tražiti sredstva kako bismo pomogli u smanjenju uticaja ove pandemije i odgovorili na njene brojne učinke na zajednice u kojima djelujemo.

NVO Djeca Crne Gore je udruženje prepoznato u cijeloj Crnoj Gori po doprinosu zajednici.  

Predsjednica ove organizacije Sabra Dečević i njen dvodecenijski humanitarni i neprofitni angažman nagrađeni su 2021. godine Specijalnim priznanjem za građanski doprinos općem dobru koje joj je uručeno na dodjeli nagrada za filantropiju  „ISKRA” Fonda za aktivno građanstvo u Podgorici. Sabra je u našem intervjuu objasnila njihov način prilagodbe novonastaloj situaciji.

Sabra: Kriza pod nazivom COVID-19 uticala je na rad udruženja jer svaku aktivnost moramo izmjeriti i pokušati prilagoditi trenutnoj situaciji i mjerama koje su na snazi. Bili smo jedno vrijeme zatvoreni, ali smo uspjeli sve aktivnosti provesti online. To su uglavnom bili treninzi za nastavnike i učenike, a mislimo da bi sve bolje funkcioniralo da je bilo uživo, jer se te dvije stvari ne mogu usporediti.

Od septembra 2020. godine radimo na pripremama za realizaciju obuka za nastavnike i učenike četiri srednje škole iz Podgorice i Sarajeva, pritom sve vrijeme misleći da ćemo ići u Sarajevo. Nažalost, i opet, srećom što smo s obzirom na situaciju uspjeli išta realizirati, organizirana su dva dvodnevna treninga za nastavnike i dva dvodnevna za studente.

Ovo je o regionalni projekt koji provodimo u partnerstvu sa Udruženjem pedagoga Crne Gore i Mrežom za izgradnju mira iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o projektu “Interkulturalnost u obrazovanju” koji se provodi u okviru Zajedničkog regionalnog programa “Dijalog za budućnost: Unaprjeđenje dijaloga i društvene kohezije u i između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Ovo nije jedini projekt koji smo morali prilagoditi, ali je bio možda najteži za implementaciju s obzirom na cilj projekta, a to je izgradnja kapaciteta mladih i razvoj interkulturalnih vještina koje doprinose duhu solidarnosti i saradnje među mladima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini… jer je učinkovitije kada sretnete osobu, onda imate više za reći.

Intervju sa Ženskim centrom Milica  omogućio nam je da saznamo kako je kriza uzrokovana COVID-om 19 uticala na rad ove organizacije koja već više od 10 godina radi na unaprjeđenju položaja i kvaliteta života i zdravlja žena. Detalje ćete doznati od predsjednice ovog udruženja Vesne Bondžić.

Vesna: Vjerujemo da su udruženja pacijenata formirana upravo iz razloga da budu pomoć i podrška u teškim trenucima i situacijama. Proglašenjem pandemije radili smo više nego inače jer je sve stalo i mnoga vrata su se zatvorila za pacijente. Niko nije razmišljao o tome kako će pacijent nastaviti s liječenjem ako otkažete prijevoz, zatvorite vrata dijagnostici i slično. Tada smo koordinirali između pacijenata i zdravstvenih ustanova, pomagali tamo gdje je bilo najpotrebnije, povezivali pacijentice i slali im redovne obavijesti, od važnih telefona do promjena u načinu rada ustanova.

Zahvaljujući Fondu B92 porodicama smo osigurali dezinfekcijska sredstva, putem društvenih mreža alarmirali za pomoć u maskama i rukavicama za pacijentice koje smo vozili na terapije. Zahvaljujući Trag Fondaciji i kompanijama Roche i Novartis, osigurali smo tromjesečnu psihološku podršku i prijevoz pacijenata na terapiju u Radiološki centar Kliničkog centra Kragujevac, udaljen 80 km. Zatim smo podigli rad na nacionalni nivo. Otvorili smo centar u Beogradu, povezali u Nacionalno stručno vijeće zdravstvene stručnjake iz KC Niš, KC Kragujevac, IORS-a i IO Vojvodine.

Organizirali smo online konsultacije s ovim stručnjacima, omogućavajući svakoj ženi u Srbiji pristup onkologu, hirurgu ili iskustvenu podršku.

Zajedno sa Stručnim vijećem pokrenuli smo dvije inicijative: Inicijativu za uvođenje inovativnih terapija za liječenje žena s HER2- i HR + metastatskim karcinomom dojke na Listu lijekova koji se izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i Inicijativu za stavljanje Pertuzumaba na Listu lijekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja (RFZO) u liječenju bolesnica s ranim stadijem HER2 + karcinoma dojke s visokim rizikom od recidiva. Istovremeno, provodimo kampanje informiranja javnosti o ovom problemu. Sada radimo na osnivanju Nacionalnog centra za podršku onkološkim bolesnicama s rakom dojke i ginekološkim karcinomom.