Prema podacima Catalyst Balkans, neprofitni sektor u Srbiji i regionu se sve više okreće zajednici kao izvoru sredstava za svoje aktivnosti. Do sada je bila praksa da građani i kompanije doniraju za humanitarne projekte (mahom za pokrivanje medicinskih troškova), ali sve više podržavaju i druge, razvojne programe.

Najlakši i najbrži način za doniranje je svakako online, zbog dostupnosti, smanjenja troškova i uštede vremena. Prema istraživanju globalnih trendova doniranja, 54% donatora na svetu najradije donira online. U Srbiji je online doniranje tek u povoju (doniranje putem SMS-a je najzastupljenije), ali nesumnjivo će se najviše isplatiti organizacijama koje na vreme implementiraju online donacije u svoju fundraising strategiju.
Od lokalnih mogućnosti, u Srbiji postoje 3 i po načina da dođete do online donacija.

PayPal

Ovaj, 3 i po načina?

Pa, da, pošto je PayPal u Srbiji u sivoj zoni i polovično je dostupan/legalan. Prema domaćoj regulativi i tumačenju Narodne banke Srbije, pravna lica u Srbiji mogu da koriste PayPal samo u poslovanju sa inostranstvom. Drugim rečima, legalno je primati uplate samo od stranih državljana, zabranjeno je primati uplate od državljana Srbije.

PayPal inače nema podatke o rezidentnosti svojih korisnika, tako da, ako implementirate ovaj metod doniranja, ne postoji način da tehnički onemogućite bilo koga da vam donira, uključujući I državljane Srbije, a kada se to desi, vi ste onda u prekršaju.

Iako do sada ne znamo za slučaj da je Poreska uprava kontrolisala bilo koju neprofitnu organizaciju zbog donacija od domaćih državljana preko PayPala, to ne čini ovaj način ništa legalnijim, i zato ga generalno ne preporučujemo, izuzev ako je vaša zajednica u inostranstvu.

Nadamo se da će Srbija izmeniti regulative kako bi bilo omogućeno svima da legalno doniraju putem PayPala i drugih stranih institucija elektronskog novca.

Funkcionalnosti

Kreiranje PayPal naloga za neprofitnu organizaciju je jednostavno i ne zahteva tehničko znanje. Dovoljno je da se prijavite za poslovni nalog i izabere kategoriju neprofitnih organizacija. Moraćete da unesete podatke o svom bankovnom računu da biste novac prenosili sa PayPala na vaš račun u banci. Nakon toga ćete moći da kreirate “Donate” dugme i da ga postavite na svoj sajt ili uključite u newsletter.

Troškovi

Trošak po donaciji preko PayPala za sve neprofitne organizacije van SAD-a iznose 3,7% plus 0,35 EUR ili 0,3 USD, u zavisnosti od valute u kojoj primate donaciju. Tako, na primer, ako neko želi da vam donira 10 EUR, vi ćete na kraju primiti 9,28 EUR, a PayPal će zadržati 72 centa.

Donacije.rs

Prošlog marta, Catalyst Balkans je relansirao domaću platformu za grupno finansiranje (crowdfunding) neprofitnih organizacija - Donacije.rs, koju je ranije vodio Fond B92. Za ovih 10 meseci, na platformi je lansirano 19 kampanja, koje su ukupno prikupile preko 6,7 miliona dinara za različite projekte.

Svaka neprofitna organizacija registrovana u Srbiji (udruženja i fondacije) može lako da pokrene svoju kampanju ukoliko ima ostvarivu ideju i zajednicu koja je podržava. Više o pokretanju kampanje, pročitajte u našem blogu 24 koraka za uspešnu crowdfunding kampanju na Donacije.rs ili pogledajte infografik.

Glavna prednost ovakvih crowdfunding platformi, koje podrazumevaju da imate ideju koja rešava konkretan problem/potrebu i sprovodite intenzivnu (online i offline) kampanju u zajednici, u vremenski ograničenom roku, jeste veća vidljivost i uticaj u društvu.

Takođe, donatori radije doniraju za konkretna rešenja u društvu, nego za načelne potrebe organizacije, zbog čega je ovo metod koji Catalyst promoviše.

Ovo je tehnički najjednostavniji način, jer dobijate kompletnu funkcionalnu platformu, i transparentno pokazujete napredak kampanje, čime gradite poverenje donatora. Ali sprovođenje kampanje takođe zahteva I veliku posvećenost, tako da morate da budete spremni na planiranje i intenzivan rad.

Funkcionalnosti

Ne samo da su Donacije.rs servis koji omogućava neprofitnim organizacijama da za svoje konkretne ideje prikupe donacije online, već i Catalyst Balkans pomaže i savetuje svaku organizaciju pojedinačno tokom celog procesa planiranja, pripremanja i vođenja kampanje. Praktično, organizacije stiču veštine koje i kasnije mogu da koriste za povezivanje sa zajednicom.

Vaši podržavaoci mogu da doniraju svojim platnim ili kreditnim karticama, a uskoro ćemo uvesti mogućnost doniranja i putem iPay sistema. Sav tehnički posao na sebe preuzima Catalyst Balkans.

Ovog leta ćemo lansirati potpuno novu platformu, sa unapređenim korisničkim iskustvom, koja će neprofitnim organizacijama nuditi i nove mogućnosti, kao što su kampanje koje nisu vremenski ograničene i ponavljajuće donacije (na mesečnom ili godišnjem nivou).

Troškovi

Catalyst Balkans ni na koji način ne naplaćuje ni organizacijama koje vode kampanje, ni donatorima, uslugu koju pruža na Donacije.rs. Na budućoj verziji platforme, uvešćemo mogućnost dobrovoljnih donacija za njeno dalje održavanje i razvoj.

Jedini troškovi koji se naplaćuju jesu u vezi sa upotrebom kartica, i oni trenutno iznose između 2,5 i 3% po transakciji, u zavisnosti od toga da li donatori koriste MasterCard, Visa ili Dina karticu. Dobra vest je da je 17. decembra prošle godine stupio na snagu novi Zakon o međubankarskim naknadama, koji predviđa smanjenje ovih troškova na 0,2 i 0,3% u narednom periodu.

Budi human

Za Fondaciju Budi human sigurno znate – njihov sajt je glavna tačka za lične fundraising kampanje (za koje je u 2018. godini prikupljeno preko 4 miliona evra), ali da li ste znali da i neprofitne organizacije mogu imaju svoje profile na sajtu i mogućnost da prikupe sredstva za rad?

Na sajtu budihuman.rs je trenutno dostupno 7 kampanja neprofitnih organizacija. Za razliku od kampanja na Donacije.rs, kampanje na Budi human platformi nisu ograničene vremenski i ne moraju da se odnose na konkretnu potrebu.

Funkcionalnosti

Najveća prednost Budi human platforme je u stvari mogućnost SMS donacija, a samo manji deo donacija dolazi online, upotrebom platnih I kreditnih kartica.

Troškovi

Troškovi online donacija na Budi human platformi su isti kao na Donacije.rs - svode se samo na troškove kartica, koji su trenutno između 2,5 i 3%, a uskoro će pasti na 0,2 – 0,3%. 

Vaš sajt

Sigurno ste do sada primetili na sajtovima globalnih organizacija da imaju “Donate Now” dugme postavljeno na vrlo vidno mesto? Ukoliko imate posećen i čitan sajt, i vi možete da uvedete mogućnost online donacije, kako bi oni koji vas čitaju i podržavaju, mogli da vas podrže i novčano u nekoliko klikova.

Ovaj metod zahteva i određena naprednija tehnička znanja, jer pored toga što posedujete sajt, morate da imate i:
•    Merchant account (račun trgovca) u banci,
•    Payment gateway, koji takođe dobijate od banke,
•    Payment processor, koji možete razviti sami ili dobiti od treće strane.

Postavljanje i testiranje payment processora može da potraje i nekoliko meseci. Da bismo olakšali neprofitnim organizacijama mogućnost dobijanja online donacije, razvili smo u okviru naše CRM platforme CiviCatalyst (platforma za upravljanje zajednicom), payment processing funkcionalnost za sve koji poseduju račun u Banci Inteza.

Funkcionalnosti

Ukoliko odaberete CiviCatalyst payment processor, tehnički posao obavlja Catalyst umesto vas. Vi samo treba da otvorite online merchant account u Intezi.

Tako možete u kratkom roku po otvaranju računa da postavite “Doniraj” dugme na svoj sajt i počnete da primate online donacije.

Dodatna praktičnost ovog rešenja je što se sve donacije automatski učitavaju u vaš CRM zajedno sa svim ostalim podacima koje prikuplja i čuva vaša organizacija. Tako, na primer, možete u nekoliko klikova saznati u kom periodu godine vam podržavaoci najviše doniraju, da biste znali kada je najbolje da im se obratite sa pozivom za donaciju.

Troškovi

CiviCatalyst payment processor je standardni deo ponude naprednih paketa CiviCatalyst CRM platforme, a organizacije koje žele da koriste samo ovu funkcionalnost, plaćaju 10 EUR mesečno za procesovanje transakcija, ukoliko mesečni iznos prikupljenih donacija iznosi manje od 1.000 EUR. Ukoliko je prihod veći, naknada je 1%.

Zašto Facebook (još uvek) nije opcija?

Do sada ste verovatno već videli da je Facebook uveo novu funkcionalnost za doniranje – Facebook Fundraisers, koja treba da omogući neprofitnim organizacijama i pojedincima da prikupljaju sredstva direktno na toj društvenoj mreži. Nažalost, ova opcija, još uvek nije dostupna u našem region, a nema ni najava da će se to desiti uskoro (za svaki slučaj, možete da kontrolišete ovu stranicu s vremena na vreme).

Zaključak

Rastom donacija iz zajednice, digitalnom transformacijom poslovnog sektora, kao i globalnim trendovima, nameće se potreba da se i domaći neprofitni sektor okrene novim načinima prikupljanja sredstava.
Opcije su da implementirate neki od metoda na svom sajtu (CiviCatalyst ili PayPal) ili iskoristete neku od specijalizovanih platformi (Donacije.rs ili Budi human). Naravno, uvek možete iskoristiti i neku od globalnih crowdfunding platformi, samo što su u tom slučaju troškovi veći, a glavno pitanje je gde je vaša zajednica – u inostranstvu ili u Srbiji.

Kakvi su vaši planovi za fundraising u 2019. godini? Hoćete li uključiti online donacije u svoj plan?