Aktuelna pandemija otvorila je nova vrata davanjima za opće dobro.

U samim počecima ovog globalnog fenomena donacije su se davale jednokratno, u obliku maski, dezinficijensa, ili u slučaju većih donacija, u obliku respiratora. Međutim, prošlo je dovoljno vremena da mnogi dobročinitelji osmisle nove načine podrške sistemu u kontinuiranoj borbi protiv posljedica virusa koji uzrokuje COVID-19.

Danas vam predstavljamo najnovije primjere koji govore o strateškom promišljanju, ali i implementaciji rješenja koja se mogu koristiti dugoročno.

Srpski filantropski forum i Fond B92 nedavno su pokrenuli interaktivnu platformu za prevenciju i borbu protiv virusa, a postoji i aplikacija Mreže za mentalno zdravlje “Naum” koja pruža podršku mentalnom zdravlju.

Detaljan uvid u nova digitalna rješenja u borbi protiv pandemije možete pročitati u nastavku.

Platforma Covid-19 potrebe: Lokacije na kojima postoje potrebe za medicinskom i drugom opremom i sredstvima u cilju prevencije i suzbijanja pandemije COVID-a 19

Potrebe.rs je jedinstvena baza podataka o potrebama i informacijama vezanim za pandemiju COVID-a 19. Ova informativna i interaktivna web platforma omogućuje brži i učinkovitiji odgovor i rješavanje hitnih problema uzrokovanih aktuelnom pandemijom, ali i drugim mogućim katastrofama u normalnim uvjetima.

Platformu su pokrenuli  Srpski filantropski forum / Serbian Philanthropy Forum i Fond B92 i namijenjena je zdravstvenim i drugim institucijama, lokalnim samoupravama, organizacijama civilnog društva i svima onima koji su u potrazi za sredstvima za ublažavanje krize izazvane pandemijom. Zamišljena je i kreirana tako da pored potreba vezanih za aktuelnu pandemiju, može prikazati i potrebe u uobičajenim, svakodnevnim uvjetima, ali i u uvjetima eventualnih drugih nepogoda.

Od početka krize uzrokovane pandemijom COVID-a 19, Srpski filantropski forum i Fond B92 prepoznati su kao relevantni posrednici između potreba zdravstvenih institucija i lokalnih organizacija i donatora. Uključivanjem i aktiviranjem članstva, ali i cjelokupne filantropske zajednice, Srpski filantropski forum i Fond B92 od marta 2020. godine prikupili su preko 200 miliona dinara u novcu i preko 10 miliona dinara u robi za podršku zdravstvenom sistemu Srbije u borbi protiv pandemije. Značajno je da ovaj iznos čini 10 % ukupnog iznosa doniranog u Srbiji od početka pandemije COVID-a 19.

 Sva iskustva stečena u periodu pandemije pokazala su da postoji potreba za jedinstvenim virtuelnim prostorom za informiranje, u obliku web platforme koja je mjesto za razmjenu informacija i iskustava, edukaciju o pandemiji, ali najvažnije, posredovanje, svojevrsnu berzu potreba i projekata o ublažavanju posljedica izazvanih pandemijom COVID-a 19. Iskustva u saradnji sa članicama Srpskog filantropskog foruma, uključujući fondacije, korporativne fondacije, kompanije i organizacije civilnog društva, kao i u saradnji sa širom filantropskom zajednicom Srbije govore nam da bi postojanje ovakve informativne i interaktivne web platforme omogućilo brže i učinkovitije reagiranje i rješavanje hitnih problema uzrokovanih aktuelnom pandemijom, s jedne strane, a s druge strane, omogućilo bi kompanijama i donatorima da sagledaju potrebe i tako uticalo na sistemski karakter ulaganja.

 Aplikacija “Krug zdravlja“  – praktična i direktna podrška vašem mentalnom zdravlju

Mreža za mentalno zdravlje “NaUm“ izradila je besplatnu aplikaciju za mobilne telefone “Krug zdravlja“ u okviru projekta “Svako može puknuti“, kako bi pružila dodatnu podršku u očuvanju mentalnog zdravlja, što je posebno važno u okolnostima pandemije COVID-a 19.

Zahvaljujući projektu “SVAKO MOŽE PUKNUTI“ koji provodi mreža mentalnog zdravlja “NaUm“ uz podršku ACT projekta i švicarske vlade, redizajnirana, poboljšana verzija besplatne mobilne aplikacije “Krug zdravlja“ ponovo je dostupna svima kojima je potrebna psihološka podrška.

„Krug zdravlja“ predstavlja jednostavan „alat“ koji ljudima pomaže da brzo i lako dođu to stručnih psiholoških savjeta i podrške, da se educiraju, informiraju, unaprijede svoje mentalno zdravlje, potraže i dobiju pomoć besplatno. Putem opcije Pitajte psihologa možete potpuno anonimno postaviti bilo koje pitanje psihološke prirode i iznijeti problem koji vas muči, a u roku od 48 sati dobićete odgovor od kliničkog psihologa – psihoterapeuta. Na taj način može se pomoći onima koji zbog prirode problema ne mogu potražiti pomoć (agorafobija - strah osobe da izađe sama iz kuće, da putuje i sl., zatim socijalna anksioznost - osoba se boji i neugodno joj da komunicira s ljudima), osobama koje zbog udaljenosti nemaju pristup stručnoj pomoći, kao i onima koji žele ostati anonimni. S obzirom na činjenicu da ljudi, a naročito mladi, većinu vremena provode s mobitelom u ruci, zašto telefon ne koristiti kao „alat“ za mentalno zdravlje?

Neke od opcija koje aplikacija sadrži su: Info box – tekstovi o najčešćim psihičkim poremećajima i informacije o dostupnoj podršci, Blog – tekstovi psihologa o raznim svakodnevnim temama i problemima koji nas muče, Psihološki testovi – omogućavaju osobi da uz stručne i standardizirane testove provjeri svoje mentalno stanje, Prepoznavanje simptoma, tehnike za prevazilaženje određenih stanja, opcija Pitajte psihologa, Video radionice – kratke radionice koje imaju za cilj pomoći osobama oko rješavanja nekih mentalnih tegoba, Informacije o tome gdje se mogu obratiti za pomoć, Kalendar događaja – najava raznih događaja koje organiziramo u okviru našeg projekta.

Kako SZO upozorava, predstoji nam pandemija mentalnih poremećaja kao posljedica krize s kojom se suočavamo, a prema nacionalnom istraživanju provedenom u okviru projekta CoV2Soul, broj osoba koje pate od depresije se udvostručio u odnosu na period prije pandemije. Zbog toga je izuzetno važno da ne zapostavimo svoje mentalno zdravlje i da iskoristimo sve moguće resurse kako bi ga sačuvali. 

Aplikaciju možete preuzeti besplatno na Apple Store i Play store. Sve informacije o projektu “SVAKO MOŽE PUKNUTI“ pratite  na Facebook stranici, kao i na Instagramu.

Mreža “NaUm“, jedina mreža za mentalno zdravlje u Srbiji, osnovana je 2015. godine u Beogradu u okviru projekta “PRO.ME.NE. – PROmocija MrežE za mentalNo zdravljE”, koji finansira Evropska unija, a nositelj projekta je Caritas Srbije. Mreža je formirana s ciljem učinkovitijeg rada na razbijanju stigme i umanjenju diskriminacije, a čine je 12 udruženja iz cijele Srbije koje zajedničkim snagama educiraju i informiraju javnosti o značaju očuvanja mentalnog zdravlja. Mreža “NaUm” je 2017. godine unaprijeđena u Mrežu branitelja ljudskih prava. Više informacija o radu mreže, ciljevima i vrijednostima možete pronaći ovdje.

Ovaj projekt dobio je podršku projekta  Vlade Švicarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji provode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je iznijeto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švicarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Svako od nas može biti dio velike priče o dobrim djelima, pa i kroz plasiranje vijesti s ciljevima za opće dobro. Stoga pošaljite link na ovaj tekst svom prijatelju ili članu porodice, koji bi mogao imati koristi od nekih od pomenutih rješenja koja su odnedavno dostupna svima.