Putem kampanje "Zaokruži račun" ("Barazo Faturën") kupci su u Meridian Express supermarketima imali priliku da svom računu dodaju novac za podršku SOS Dečijem selu.

Kampanja se sprovodi po 5. put, a ovoga puta prikupljeno je 3.622 EUR. Sa 5togodišnjom tradicijom, kampanja je dobro poznata kupcima Meridian Expressa, te su mnogi od njih rado podržali decu bez roditeljskog staranja koja žive u SOS Dečijim selima. 

“SOS Dečije selo na Kosovu zahvaljuje se Meridian Expressu i svim njihovim kupcima za podršku. Uz vašu podršku i pomoć nastavićemo da deci bez roditeljskog staranja pružamo tople porodice", rekla je Albana Zogu, fundraising šefica u SOS Dečijem selu. 

Novac je uručen SOS Dečijem selu u Prištini, odakle će biti prosleđen i drugim Dečijim selima na Kosovu. Ovaj projekat na Kosovu se sprovodi se od 1999. i od tada je zbrinuto preko 1.500 dece.