Organizacija “Osmijeh za osmijeh” od 2010. podržava decu i mlade na području Tuzle i kroz edukacije, neformalno obrazovanje, radionice i različite kreativne aktivnosti radi na njihovom osnaživanju i motiviše ih da postanu aktivan deo svoje zajednice.

Sa Lejlom Halilović, predsednicom ove organizacije, razgovarali smo o tome zašto je samoorganizovanje dece i mladih važno za zajednicu i kako ova organizacija radi na poboljšanju položaja dece i mladih i unošenju pozitivnih promena u društvo.

Kako je nastala organizacija „Osmijeh za osmijeh“? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Lejla: Organizacija za djecu i mlade “Osmijeh za Osmijeh” nastala je iz uspješnog projekta “Mali vođa u zajednici” koji je implementirala Fondacija tuzlanske zajednice, u saradnji sa partnerskom švedskom organizacijom “Unga Ornar”. Ideja samoorganizovanja djece i mladih u manjim zajednicama, posebno u onim gdje postoji potreba za većim brojem aktivnosti, i to za djecu uzrasta od 9-14 godina, bila je  vodilja da se realizacija ovog projekta veže za škole, a nakon toga za društvene domove ili centre u zajednicama u kojima djelujemo.

Organizacija je registrovana 18.12.2010. godine pod nazivom Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ Tuzla. Svoj rad temeljimo na principima demokratije, tolerancije i jednakopravnosti, a inspiraciju za rad sa djecom pronalazimo u UN Konvenciji o dječijim pravima.

Organizacija za djecu i mlade “Osmijeh za Osmijeh” od svog nastanka pa sve do danas veliku pažnju poklanja neformalnom obrazovanju, motivisanju ali i usmjeravanju mladih ljudi ka onim oblastima u kojima se isti i pronalaze, uz uvijek prisutnu dozu kreativnosti, ozbiljnosti i objektivnosti.

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Lejla: Motivacija nije nepresušni izvor. Sa vremenom, i sa novim idejama, novim ljudima, novim problemima i preprekama sa kojima se kao mladi ljudi susrećemo u nevladinom sektoru, potrebno je svakodnevno pronalaziti nove izvore motivacije. Potrebno je motivaciju pronaći u svemu što radimo.

Konkretno vezano za Organizaciju „Osmijeh za Osmijeh“, jedan od glavnih izvora motivacije mi je zapravo priča o jednoj maloj djevojčici koja se sa svojih 9 godina priključila ovoj organizaciji. Ta djevojčica sam davne 2009. godine bila ja. Jako mlada, povučena, stidna i nekomunikativna djevojčica koja je odlučila jednom sedmično odlaziti na interaktivne radionice koje je tada „Osmijeh za Osmijeh“ realizovao u mojoj osnovnoj školi. Sedmica za sedmicom, godina za godinom i postala sam osoba koja je bez stida smjela da iznese svoje mišljenje o različitim temama i problemima društva. Naučila sam funkcionisati u timu, targetirati probleme moje zajednice, te pronaći konkretna rješenja za iste.

Nakon određenog perioda, dobila sam priliku da budem jedna od mladih volonterki organizacije koja svoje stečeno znanje prenosi na mlađe, odnosno na djecu. To mi je bila prilika, ali i iskustvo života. Svakodnevni rad sa djecom i mladima nauči te da cijeniš i one najmanje sitnice, te ti pruži mogućnost sklapanja neraskidivih prijateljskih veza.

Prošle godine, postala sam i predsjednica Organizacije za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“. Iste one organizacije kojoj sam se priključila kao mala, povučena i stidna djevojčica. Iste one organizacije u kojoj sam izgradila sebe kao ličnost kakva sam danas.

I upravo zbog timskog duha, učenja kroz interakciju sa drugima, zbog osjećaja odgovornosti, zbog iskustava i zbog mogućnosti napredovanja, crpim motivaciju u svakom djeliću ove organizacije, u svakom njenom volonteru i volonterki, u svakom malom lideru.

Istinski želim da svako dijete i svaka mlada osoba, ima priliku osjetiti ovaj vid promjena i ovaj vid ličnog poboljšanja koji sam ja osjetila zahvaljujući ovoj organizaciji i ljudima koji je čine.

Na koji način „Osmijeh za osmijeh“ doprinosi razvoju filantropije u BiH?

Lejla: „Osmijeh za Osmijeh“ njeguje vrijednosti filantropije i ovaj koncept primjenjuje u radu sa djecom i mladima. Kroz edukativne, interaktivne radionice, naši članovi postaju filantropi, te počinju aktivno misliti o svjojoj zajednici i ulozi koju u njoj imaju, kao i o odnosima koji je održavaju.

Kako se finansira „Osmijeh za osmijeh“, sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način?

Lejla: “Osmijeh za Osmijeh” od svog osamostaljivanja i registriranja se nastoji samoodržati kroz izuzetno kvalitetne, kreativne i originalne ideje pružanja usluga.

Upravo iz želje da kreiramo stabilnu i samoodrživu organizaciju kreativni tim je osmislio i do detalja razradio niz kvalitetnih ideja kao što su organiziranje rođendanskih zabava, novogodišnjih zabava, sportskih aktivnosti, seminara i edukacija, a čija će implementacija između ostalog omogućiti osiguravanje novih prilika za djecu i mlade iz naših zajednica.

Od 2015. godine, tačnije 29. maja, otvorena je prva trening kuća za mlade u regiji sjeveroistočne Bosne i Hercegovine pod nazivom “Labirint”, jedinstvena po svojoj lepezi usluga i krakteristikama prostorija. U periodu kada je poduzetništvo postalo veliki trend u svijetu, a i metod za samozapošljavanje, “Labirint” je postao idealan primjer za socijalno poduzetništvo u praksi.

Na godišnjem nivou imamo i finansijsku, institucionalnu podršku naših partnera, prijatelja iz Fondacije tuzlanske zajednice, sa kojom smo i krenuli u proces osnivanja oragnizacije “Osmijeh za Osmijeh”.

Volonteri naše organizacije svake godine pišu i projekte koji se tiču poboljšanja položaja djece i mladih, te koji obuhvataju aktuelne teme i probleme sa kojima se naše ciljne grupe susreću.

Trenutno smo u fazi implementiranja jedno takvog projekta, pod nazivom “Omladinski rad za bolji grad”, koji je finansiran od strane Grada Tuzla, a koji za cilj ima jačanje kapaciteta mladih kao omladinskih lidera.

Da li uključujete zajednicu u svoj rad, na koji način i šta vam to donosi?

Lejla: Zajednica je jedan veoma važan dio Osmijehove slagalice. Kroz naš rad sa djecom i mladima, kroz naše radionice, trudimo se povezati djecu i mlade sa njihovom lokalnom zajednicom.

Do sada smo uspjeli implementirati niz aktivnosti kojima smo poboljšali određeni segmenat zajednica u kojim radimo.

Ono što je važno istaknuti, jeste činjenica da su u tom procesu učestvovali djeca i mladi, koji su prepoznali problem, kreirali plan za njegovo rješenje, te isti riješili.

Nama jako znači podrška lokalne zajednice, jer je to znak da su građani prepoznali našu organizaciju kao dobru priču koju vrijedi njegovati. Naravno, to nam donosi i veću dozu odgovornosti, jer želimo opravdati ukazano povjerenje i podršku naših zajednica u kojima djelujemo.

Šta mislite da izdvaja „Osmijeh za osmijeh“ u odnosu na druge organizacije u vašem okruženju?

Lejla: Definitivno je to prepoznatljiv i unikatan pristup i rad sa djecom i mladima. Konkretno, u Tuzli se ne možemo pohvaliti većim brojem nevladinih organizacija koje rade i sa djecom i sa mladima na način koji mi njegujemo.

Njegujemo jačanje kapaciteta na interaktivan i kreativan način, njegujemo pružanje prilika da se djeca i mladi uhvate u koštac sa problemima koji ih kao članove zajednice svakodnevno okružuju i da iste riješe, te da ih na taj način povežu sa lokalnom zajednicom.

Njegujemo toleranciju, demokratiju i jednakopravnost, njegujemo principe UN konvencije o pravima djeteta, ali i Zakon o mladima FBiH. Njegujemo potrebe i želje djece i mladih, a to je za nas ključ našeg uspjeha. I upravo iz tog razloga, često znamo reći da „Osmijeh za Osmijeh“ nije organizacija, već način života.

Da li sarađujete sa drugim organizacijama civilnog društva, kojim i na koji način?

Lejla: Naša organizacija je članica Vijeća Mladih Grada Tuzla, te kao takva surađuje sa ostalim članicama, nevladinim, omladinskim organizacijama. Iza nas su, do sada, itekako lijepe priče i saradnje koje planiramo njegovati i u budućnosti.

Koliko članova ima vaš tim i kako izgleda jedan prosečan radni dan?

Lejla: Trenutno naš tim broji oko 25 mladih Osmijehovih volontera i volonterki. To je tim mladih ljudi koji svakodnevno radi na programskom unapređenju organizacije, te na implementaciji naših redovnih aktivnosti.

Kancelarija naše organizacije, nalazi se u Prostoru za mlade, a koji je u sklopu JU „Doma kulture“ u Gradu Tuzla.

Jedan prosječni radni dan, izgleda tako što određena grupa volontera boravi u našim prostorijama, te obavljaju sve svoje poslove za taj dan i sedmicu. To može biti pisanje izvještaja sa ranije odrađenih aktivnosti, slanje mailova ili dopisa partnerskim organizacijama, osmišljavanje novih radionica za djecu, rad na novim projektima i još puno toga.

Jednom do dva puta sedmično, u zavisnosti od potrebe, organizujemo i timske sastanke. Timski sastanci su idealna prilika da sumiramo rad na sedmičnom i mjesečnom nivou, prilika za kreiranje novih planova i aktivnosti, te nam se definitivno pruža mogućnost uviđanja dobrih i loših strana ranije implementiranih aktivnosti, kako bi svaka naredna aktivnost bila još bolja i kvalitetnija.

Na koje sve načine podržavate decu i mlade i koliko je to važno za zajednicu u kojoj radite?

Lejla: Naš primarni zadatak jeste formirati sigurno okruženje za djecu i mlade, odnosno naše članove. Sigurno okruženje na način, da svako ima svoju priliku, priliku za pokretanje svoje ideje koja se uklapa u okvire rada organizacije, te ideje koja radi na poboljšanju položaja djece i mladih. Zatim, sigurno kruženje u smislu mogućnosti da svako iznese svoje mišljenje i stav, te da svako ima svoj prostor za napredovanje.

Rad koji je temeljen na tri ključna principa, principima demokratije, tolerancije i jednakopravnosti, je od izuzetne važnosti za zajednicu. Naš rad i programski sadržaj, temeljen na ovim principima i vrijednostima, doprinosi stvaranju većeg broja lidera i pokretača, odnosno veći broj djece i mladih koji postaju zanteresovaniji za svoju zajednicu.

Šta su najveći uspesi koje je organizacija ostvarila u dosadašnjem radu, a šta tek želite da ostvarite?

Lejla: Prije svega, treba istaknuti da uspjeh organizacije prije svega mjerimo našim volonterima. Možemo se pohvaliti izuzetno odgovornim i požrtvovanim timom mladih ljudi, koji je u svakom momentu spreman za rad i stvaranje boljeg okruženja za djecu i mlade.

Kada jednu organizaciju čini takav tim, onda je to uspjeh. Naročito, ukoliko od mladih dobijemo i povratnu informaciju da su njihove želje i potrebe u Osmijehu zadovoljene, te da oni iz tog razloga žive našu „Osmijeh za Osmijeh“ priču.

Pored toga, iza nas je definitivno jedan put pun uspona, padova, dolazaka i odlazaka ljudi, gubljenja motivacije i enegije za rad, ali sve to je doprinjelo da danas naš put bude popločan uspjesima. Od neiskorištenog potkrovlja JU Osnovne škole „Simin Han“, napravili smo prvu trening kuću za mlade u području svejeroistočne Bosne i Hercegovine, „Labirint“. Radi se o poduzetničkom podhvatu koji se do sada pokazao kao jako uspješan, s obzirom na to da su usluge naše trening kuće koristili ne samo mladi i omladinske organizacije sa područja Bosne i Hercegovine, već i naši prijatelji iz Srbije, Hrvatske, Švedske, Litvanije, Latvije, Njemačke...

Pored trening kuće, moramo se pohvaliti i da smo otvorili prvi Prostor za mlade u Gradu Tuzla. Radi se prostoru koji sve nevladine, omladinske, formalne ili neformalne grupe mladih ljudi mogu koristiti potpuno besplatno. U prostoru na raspolaganju imaju i radni materijal, te opremu koju mogu koristiti u svom zakazanom terminu.

Koji su najvažniji planovi i ciljevi koje planirate da realizujete u budućnosti?

Lejla: Potrebe djece i mladih se konstantno mijenjaju. Sa brzim protokom vremena i napredovanjem društva u mnogim oblastima, mijenjaju se i naši planovi ciljevi.

Jedan od možda najodgovornijih zadataka koje imamo, jeste zapravo očuvanje povjerenja koje nam je ukazano od strane građana Grada Tuzla i zajednica u kojima djelujemo, tako da se naši planovi za budućnost definitivno vezuju za nove projektne ideje koje se tiču jačanja kapaciteta djece i mladih kao omladinskih lidera, te uljepšavanje, ali i ono još bitnije, osnaživanje zajednica u kojima djelujemo, u smjeru kreiranja boljeg i sigurnijeg okruženja za djecu i mlade.