Fondacija Mozaik poziva sve zainteresovane predstavnice i predstavnike javnih ustanova, opština/općina i gradova, izvršne i zakonodavne vlasti, korporacija, društvenih preduzeća, malih i srednjih preduzeća, fondacija, humanitarnih organizacija, udruženja i strukovnih organizacija, na učešće na prvoj Filantropskoj konferenciji 18.05.2021. godine.

Konferencija će se održati u utorak, 18.5, od 9:30 do 14.00 časova, na Filantropskoj platformi.

Na konferenciji će biti predstavljena analiza zakonskog okvira koji uređuje oblast filantropije i analiza percepcija o institucionalno-pravnom okviru uz istaknute primere prepreka za davanja i primanja donacija za opšte dobro, sa kojima su se filantropski akteri u praksi susretali i sa kojima se susreću.

Učesnici će zajednički izabrati prioritete koji će biti temelj budućih zagovaračkih aktivnosti sa ciljem postizanja pozitivnih zakonskih promjena u oblasti filantropije, a od kojih će svi imati koristi.

Za učešće je potrebno da se registrujete klikom na link platforme.

Program “Pravni okvir za filantropiju” finansira USAID, a sprovodi Fondacija Mozaik sa partnerima (Fondacija Hastor, Mreža za izgradnju mira, Pomozi.ba, Fondacija Trag i Fondacija Katalist).

Izvor: lonac.pro