Fondacija „Mozaik“ od 2002. godine pruža mentorsku i savetodavnu podršku građanima širom BiH, sa ciljem razvoja aktivnih zajednica i filantropije u BiH. Poseban segment rada ove Fondacije posvećen je osnaživanju mladih, prvenstveno kroz razvoj preduzetništva.

Vesna Bašajski Agić, izvršna direktorica Fondacije „Mozaik“, Sejdefa Bašić Ćatić, direktorica za kolektivni impakt, Senka Bajramović, Community Manager i Željko Pauković, direktor programa Omladinske banke otkrili su nam na koji način Fondacija „Mozaik“ već 17 godina podržava razvoj lokalnih zajednica u BiH, ulaže u opšte dobro, podržava preduzetništvo mladih i radi na jačanju filantropije.

Kako je nastala Fondacija Mozaik? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Vesna: Fondacija Mozaik je osnovana 2002. godine sa ciljem jačanja društvenog kapitala u zajednicama, pružajući građanima i građankama finansijsku i mentorsku podršku da pokrenu svoje zajednice oko nekog zajedničkog interesa. Na svaku marku koju je „Mozaik“ donirao u zajednice, ljudi mobilišu još tri marke i tako jačaju individualnu i korporativnu filantropiju.

Danas je Fondacija Mozaik jedna od vodećih neprofitnih korporacija (social enterprise) u regiji. Naš inovativni koncept razvoja Bosne i Hercegovine zasnovan je na jačanju poduzetništva, a prvenstveno društvenog poduzetništva mladih.

Mozaikova misija je prepoznati, osnažiti i investirati u društveno odgovorne mlade ljude, kako bi oni postali uzor za druge mlade. Svoju misiju „Mozaik provodi“ kroz tri međupovezana programa – prepoznajemo mlade kroz on-/offline zajednicu LONAC.pro, osnažujemo ih kroz Omladinske banke, a investiramo u njih kroz Impakt inkubator.

Koja je bila vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Sejdefa: U neprofitnom sektoru sam od 1999. godine, znači tačno 20 godina. U njega sam ušla nakon kratkog boravka u profitnom sektoru gdje sam vrlo brzo shvatila da je neprofitni sektor svijet kojem pripadam i da motivaciju za rad i uspjeh ne mogu pronaći samo u pokazateljima prodaje, već i u rezultatima programa na kojima radim i širom vizijom razvoja zemlje koju volim.

Vesna: Moja motivacija za rad leži u dubokom uvjerenju da stvaranje nove ekonomske vrijednosti mora ići ruku pod ruku sa stvaranjem nove društvene vrijednosti. Profit se mora stvarati, ali mora biti dobar.

Željko: Ponosan na 22 godine učešća u razvoju omladinskog i NVO sektora u BiH i regionu, kreiranja strategija, fondova i prilika za mlade da budu aktivni nosioci promjena i kao dio tima Fondacije Mozaik već 11 godina razvijam i živim program koji, sa mladima i partnerima, čini sve nas boljim ljudima koji su uzor novim generacijama.

Senka: U neprofitnom sam sektoru još od studentskih dana (nekih pet godina), a jednom kad uđete, teško je izaći. Veliki sam idealista i mislim da svi u svojim mikro sredinama, vještinama i profesionalnim angažmanom možemo napraviti baš velike promjene. Volim dobre priče, slavljenje uspjeha mladih ljudi, promjene na bolje, ma koliko male bile, a pogotovo kad sam okružena ljudima koji s istim žarom stvarno vjeruju u ono što rade. Fondacija Mozaik i svakodnevna mogućnost da kroz LONAC pomognemo mladim ljudima je zbog toga bila odličan izbor za razvijanje moje karijere u tom smjeru.

Na koji način Fondacija Mozaik doprinosi razvoju filantropije u BiH?

Sejdefa: Mi vjerujemo da je filantropija vrlo važan pokretač razvoja svake zajednice, i još od 2004. godine provodimo metodologiju za razvoj zajednice u kojoj „Mozaik“ obezbijedi sredstva za realizaciju neke društveno odgovorne ideje, a onda obučavamo formalne i neformalne grupe kako da okupe pojedince i pojedinke, biznise, nevladine organizacije i vlasti oko te ideje i kako da ih motiviraju na filantropska davanja.

Samo u 2018. godini, kroz 324 projekta koja smo podržali, 139 insititucija je doniralo preko 36.000€, 115 organizacija skoro 30.000€, 146 preduzeća 22.000€ i 402 građana i građanke čak 46.000€.

Pored toga, kroz LONAC promovišemo i koncept filantropije u znanju, gdje kompanije, građani i građanke daju svoje vrijeme i znanje u proces mentorisanja mladih aktivista i preduzetnica.

Kako bismo dodatno promovirali filantropiju, svake druge godine organiziramo i dodjelu nagrade DOBRO za filantropiju. To sada radimo u okviru regionalne saradnje sa fondacijama iz regiona u mreži SIGN (Trag fondacija. fAkt, Horus, FIQ i Catalyst). DOBRO za filantropiju ima za cilj da istakne i prepozna osobe i kompanije koje su svojim radom i finansijskom podrškom značajno doprinijele razvoju zajednica. Osim toga, cilj je i da osnaži druge kompanije i pojedince da svojim doprinosom potaknu razvoj utječući tako na poboljšanje kvaliteta života u našoj zemlji.

Poznati ste po tome da vodite različite društvene biznise, od kojih su najpoznatiji EkoMozaik i Mašta. Recite nam nešto više o tim biznisima, kako su pokrenuti, koja je njihova misija i na koji način funkcionišu?

Vesna: U Mozaikovom portfoliju trenutno ima 23 društvena biznisa. Ovi biznisu su pokrenuti od mladih ljudi širom Bosne i Hercegovine, dobne skupine od 18-35 godina.

Mašta i EkoMozaik su bili prvi društveni biznisi koje smo pokrenuli i njihov ukupan profit se vraća u Mozaik.

Ostali biznisi u koje smo investirali svoju društvenu misiju ostvaruju na dva nivoa – društveni uticaj je sastavni dio njihovog poslovnog modela – radeći svoj posao, oni ostvaruju profit na tržištu, ali stvaraju i društvenu vrijednost. Drugi nivo je podjela dividende – svaki biznis daje 51% svoje dividende za rješavanje društvenih problema.

Ponosni smo što među društvenim biznisima imamo jedno lijepo šarenilo proizvoda i usluga, od pilećih nogica do solarne turbine.

Jedna od važnih komponenti kojima se bavite je osnaživanje mladih. Na koji način kroz projekat LONAC.pro pomažete osnaživanju mladih u BiH?

Senka: LONAC.pro je on-/offline zajednica - jedinstveni ekosistem za omladinski aktivizam, preduzetništvo i društveno preduzetništvo. LONAC pruža brojne i kolektivno izrađene profesionalne mogućnosti za svakog mladića ili djevojku, bez obzira na njen ili njegov identitet. To je zajednica koja osnažuje i ulaže u mlade žene i muškarce.

Ideja je da mlada osoba, u bilo kojem kutku BiH (Ili regiona) koja želi da uradi nešto dobro, u LONCU nađe ono šta joj treba – odgovor, investiciju, grant, vršnjake, suradnike, mentorice... kako bi mogla da uspije.

Osnovna ciljna grupa LONCA su mlade žene i muškarci od 17 do 35 godina – svi mladi koji žele da uče, razvijaju svoje profesionalne i poduzetničke vještine i započnu inovativni projekat ili društveni biznis. Oni u LONCU pronalaze prilike shodno svojim interesima.

Osim njih, u LONCU su i mnogi drugi koji žele da “poguraju” mlade – mentori i mentorice, savjetnici, mediji, investitorke, nevladine organizacije, javni i privatni sektor, akademske zajednice, donatore, građane i građake. Najveća prednost LONCA je što je zajednica u kojoj možete postaviti pitanje i u najkraćem roku doći do potrebne informacije.

Pored toga, mlade osnažujete i kroz program Omladinske banke. Kako on funkcioniše?

Željko: Omladinska banka je visoko participativni i transparentan program za osnaživanje mladih u koji Mozaik razvija u partnerstvu sa opštinama. Programom Omladinske banke (trenutno je u BiH aktivno 33, a do kraja godine potpisujemo još 10) upravljaju članovi i članice Odbora (svaka banka ima od 5 do 10 članova i članica koji volontiraju), mladi koji podstiču i razvijaju aktivizam i poduzetništvo i kroz LONAC.pro mentorišu i odobravaju projekte svojih vršnjaka.

Omladinska banka je mnogo više od projekta, Mozaik ih vodi još od 2008. godine i mnogo mladih ljudi je u OB-u preko 5 godina, spremni da volontiraju za dobrobit svoje zajednice. Ponosni smo na suradnju sa Fondacijom Divac u Srbiji, MladInfo u Makedoniji i Eurofoundation u Gruziji, kroz koju smo svoja iskustva u provođenju OB-a prenijeli u region i šire.

Prepoznatljivi ste i po Impakt Inkubatoru. Kakve promene želite da unesete relizacijom ovog projekta i na koji način, njegovim sprovođenjem, doprinosite zajednici?

Željko: Impakt inkubator obezbjeđuje investiciju do 20.000€ i mentorsku podršku do 10.000€  za svaku ideju za društveni biznis. Poslovne ideje mogu doći iz bilo kojeg sektora, sve dok stvaraju novu društvenu i ekonomsku vrijednost. Preko 200 mladih ljudi je prošlo kroz naš inkubator.

Koliko ljudi imate u svom timu i kako izgleda jedan uobičajeni dan u kancelariji?

Sejdefa: U Mozaikovom timu trenutno ima 26 uposlenika i 6 interna.

Radni dan počine u 8:00 zajedničkom kafom za one koji je piju, a većina su kafedžije. U kuhinji se okupljamo, najvještiji među nama prave kafu i kreće opušteno planiranje aktivnosti za taj dan i refleksija na dan koji je prošao.

To je prilika da jedni od drugih za kratko i vrlo opušteno vrijeme čujemo svježe informacije jer se oko 8:30 već razbježimo po kancelarijama.

U „Mozaiku“ se tokom dana rješavaju svakodnevni izazovi kroz koje prolaze novonastali društveni biznisi, kuhaju se ideje za nove aktivnosti, programe, mijenjaju se u hodu stvari za koje bilo ko od nas uoči da nisu dobre ili ne doprinose našoj misiji, dolaze nam mladi koji su u procesu inkubacije i trebaju konkretno mentorstvo naših stručnjaka i stručnjakinja iz oblasti društvenog poduzetništva.

Većina nas je ili na telefonu, laptopu ili komunicira preko vibera odgovarajući na stotine pitanja, nedoumica ili prijedloga ljudi iz omladinskih banaka, mikrobiznisa ili društvenih biznisa. Naravno, tu su i sastanci uživo sa raznim našim mladim ljudima i partnerima „Mozaika“ kao i stalni terenski rad po cijeloj BiH.

Kako se finansira Fondacija Mozaik – sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način?

Vesna: „Mozaik“ ima sreću da ima preko 50 finansijkih partnera, dva bilateralna, SDC (Švicarska agencija za razvoj i saradnju) i SIDA (Švedska agencija za međunarodni razvoj), privatne fondacije, uključujući Bosch fondaciju, Rockefeller Brothers Fund, Zeit fondaciju, Medicor i par drugih.

Imamo i investiciju od EFSE i individualnog impakt investitora iz USA.

Posebno smo ponosni na podršku od 33 opštine.

Naše regionalne aktivnosti podržava i Evropska unija i Balkanski fond za demokratiju, a program koji radimo u partnerstvu sa Eurofoundation u Gruziji podržava njihov USAID.

Šta mislite da izdvaja Fondaciju Mozaik u odnosu na ostale organizacije u vašem okruženju?

Željko: „Mozaik“ ima visoko razvijen inovativni pristup kroz sistematsko djelovanje, stalno preispitivanje i praćenje trendova u svijetu fondacija, kolektivnog impakta, filantropije i razvoja civilnog sektora.

„Mozaik“ vjeruje u kolektivni pristup rješavanju problema zajednice i kolektivni impakt. Izgradnja društvene kohezije, razvoj novih formi civilnog društva, poduzetničke filantropije i stalni fokus na regionalnu suradnju i razvoj su Mozaikova svakodnevnica.

Da li postoje organizacije neprofitnog sektora sa kojim sarađujete? Možete li nam reći nešto više o tome?

Vesna: Mozaik je članica nekoliko važnih mreža i inicijativa, u BiH, regionu i globalno. U BiH smo aktivna članica Mreže za izgradnju mira, u regionu smo jedna od fondacija koje su osnovale SIGN, kroz EFSE Entrepreneurship Academy surađujemo sa organizacijama koje se bave preduzetništvom u regionu, vodimo Techsoup program za Balkan i provodimo Social Impact Award u BiH.

Na globalnom nivou, redovna smo članica European Venture Philantrhopy Association i European Foundation Centre. U EFC-ju smo izglasani u rukovodsvto i upravni odbor. Zbog nagrade koju je Schwab fondacija dodijelila Zoranu Puljiću, Mozaikovom direktoru 2010. godine (Social Entrepreneuer of the year in CEE) imamo pristup ekonomskim forumima širom planete svake godine i tu stalno upoznajemo nove partnere i učimo nove stvari koje pokušavamo primijeniti u BiH i regionu. Tako smo upoznali i predstavnike US Deloitte-ovog programa D2i kroz koji dobijamo pro-bono konsutacije za važne strateške pravce koje želimo odabrati.

Mnogi uposlenici i uposlenice Mozaika su članovi upravnih odbora drugih organizacija u BiH i regionu, a često novonastalim organizacijama služimo i kao mentori i savjetnici, posebno u pravnim, strateškim i pitanjima održivosti organizacija.

Da li uključujete zajednicu u svoj rad i na koje načine?

Željko: Zajednica je uključena u svaki aspekt rada „Mozaika“, a naročito kroz Omladinske banke. Osim doprinosa zajednice u projekte koje podržavamo, zajednicu smo uključili i u odobravanje projekata. Nakon što odbor Omladinske banke odobri projekte koji zadovoljavaju kriterije, projekti idu na javno glasanje i svako može da učestvuje u procesu odlučivanja. Novac dobiju samo oni projekti koji dobiju najviše glasova iz zajednice.

U LONCU imamo preko 22.000 registrirovanih osoba i ustvari ti ljudi postaju zajednica bez koje „Mozaik“ ne može da ostvari svoju misiju. Pozivamo i vas da se priključite našoj zajednici na www.lonac.pro.

Kako osiguravate dobru komunikaciju sa korisnicima, donatorima, saradnicima, zajednicom?

Sejdefa: Dobru komunikaciju već godinama postižemo kroz jasno definiranje vidova suradnje, očekivanja jednih i drugih i kroz puno poštovanje integriteta svih partnera.

Ključ uspjeha naše dobre komunikacije je u kontinuiranoj komunikaciji baziranoj na brzom rješavanju problema i izazova, koristeći pravovremenu analizu potreba korisnika i korisnica i zajednice.

Od aprila 2018. godine, kada smo pokrenuli LONAC, naša komunikacija sa korisnicama, donatorima, saradnicima i zajednicom je došla na potpuno novi nivo. Dostupni smo 24/7 i spremni da odgovorimo na svako pitanje, a sam LONAC gradimo zajedno.

Da li sprovodite neke kampanje javnog zagovaranja i na koji način?

Senka: Mi radimo bottom up zagovaranje praveći uspješne prakse.

Na primjer, Zakon o društvenom preduzetništvu u Republici Srpskoj je usvojen nakon zajedničkog napora više zainteresiranih strana. Mozaikov doprinos je bio kroz konkretna iskustva, uspjehe i probleme 23 društvena biznisa iz svih sektora. Sretni smo što su svi naši prijedlozi ušli u končan nacrt Zakona.

Šta smatrate najvećim uspesima organizacije do sada, a šta su najveći problemi?

Željko: Program Omladinske banke - visoko participativni i transparentan program za osnaživanje mladih u Bosni i Hercegovini i regionu.

„Mozaik“ je jedan od osnivača Međunarodne mreže omladinskih banaka i u 24 zemalje u kojima je program prisutan, naša mreža omladinskih banaka u BiH premašuje sve rezultate – broj podržanih projekata, mobilnih lokalnih partnera i lokalnih resursa.

Odbori Omladinske banke su odobrili 1.735 projekata od 2008. godine, a u njihovoj implementaciji je učestvovalo 21.022 volontera i volonterki.

U LONAC.pro, našu zajednicu se registrovalo preko 22.000 članova i članica, iako se sav sadržaj može gledati i bez registracije. U suradnji sa preko 50 partnera iz različitih sektora, LONAC stvara bezštelne prilike za mlade ljude kako bi uradili nešto dobro za sebe i za svoju zajednicu.  Investirali smo u 23 društvena biznisa i 39 mikrobiznisa.

Problema imamo mnogo, mada volimo da ih gledamo kao izazov i priliku. Pokušavamo da njegujemo organizacijsku klimu i kulturu koja postoji u startupima – stalno gledamo šta se dešava u okruženju i mijenjamo naš pristup u skladu s tim.

Te stalne promjene kreiraju stalne konflikte, a onda pokušavamo da ti konflikti uvijek budu konstruktivni. Osim promjena, najveći izazov je naći prave ljude i staviti ih na pravo mjesto u organizaciji.

Šta želite da ostvarite u narednom periodu? Koji su najvažniji planovi, ciljevi i aktivnosti koje planirate da ostvarite i sprovedete?

Vesna: Mozaik trenutno provodi svoju 10-godišnju strategiju – 2016-2026. Naše obećanje za tih 10 godina je da ćemo predvoditi razvoj nove generacije mladih poštenih ljudi, koji kreiraju novu društvenu i ekonomsku vrijednost, otvaraju nove biznise i postaju uzori za druge mlade.

Do 2022. godine želimo da u LONCU imamo 30.000 ljudi, da finansiramo bar 2.000 projekata kroz Omladinske banke i investiramo u 125 društvenih biznisa i 125 mikrobiznisa.

Već ove godine, želimo da LONAC ponudimo i partnerima u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori kako bismo zajednički ponudilli što lakši način da svaka mlada osoba može da ostvari svoj potencijal i iskoristi postojeće prilike za svoj profesionalni razvoj.