Cilj konkursa je pružanje podrške lokalnim udruženjima i fondacijama kako bi realizovale lokalne kampanje sa ciljem promocije filantropije, kulture davanja i transparentnosti u lokalnoj zajednici, kao i razvoja filantropskih davanja, međusektorskih partnerstava na lokalu i podizanju nivoa transparentnosti i poverenja u organizacije civilnog društva. Prijave za konkurs mogu se slati do 20. januara.

Program nudi mogućnost udruženjima i fondacijama da realizuju svoje lokalne kampanje koje promovišu filantropiju, podstiču davanja, podižu nivo transparentnosti i poverenja u organizacije civilnog društva, a u realizaciju uključuju veliki broj građana i građanki, a posebno učenike, studente i mlade.

Kampanje treba da rešavaju neke od problema/izazova koji su identifikovani u istraživanju o stavovima javnog mnjenja o filantropiji koje je sprovela Trag fondacija u oktobru 2018. godine.

Šta učešće u programu podrazumeva?

Odobrene kampanje moraju se realizovati u februaru i martu 2019. a udruženja koja ih sprovode mogu dobiti do oko 1.800 EUR (200.000 RSD) za njihovu realizaciju. Projekat je oslobođen PDV-a u skladu sa međudržavnim ugovorom.

Fondacija Ana i Vlade Divac može odobriti i niži iznos sredstava od traženog i od aplikanta može zatražiti korekciju budžeta i aktivnosti.

Ko se može prijaviti?

Na učešće imaju pravo udruženja i fondacije čije je sedište registrovano na teritoriji Republike Srbije. Prednost imaju udruženja i fondacije čije je sedište van centalnih beogradskih gradskih opština.

Konkurs ne podržava:

  • Projekte političkih partija;

  • Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;

  • Projekte kojima nije primarni cilj unapređenje kulture davanja;

  • Projekte koji nisu fokusirani na konkretnu lokalnu zajednicu ili okrug;

  • Projekte koji su isključivo fokusirani na izradu web sajtova, mobilnih aplikacija, nabavke i sl.

Kako se prijaviti?

Za učešće na konkursu neophodno je da udruženje ili fondacija, u skladu sa Smernicama, popune prijavni formular koji mogu preuzeti na www.divac.com/slavimofilantropiju i pošalju ga elektronski, tako što će popuniti online formu uz eventualnu dodatnu dokumentaciju.

Konkurs je otvoren do 20. januara 2019. godine u ponoć a sve potrebne informacije možete pronaći ovde. Srećno!