Kampanja koju je sprovela organizacija Anibar, prikupila je preko 14.000 EUR. Iako ovo čini 56.28% prvobitnog cilja od 25.000 EUR, dovoljno novca je prikupljeno da bioskop ponovo postane funkcionalan. 

Bioskop Jusuf Gervala (Jusuf Gërvalla) izgrađen je 1955. godine a sve do 1998. bio je glavno mesto različitih kulturnih dešavanja u Peći, kao što su projekcije filmova, premijere, diskusije, koncerti, pozorište, i uopšte važno mesto okupljanja svih građana. Nakon rata, uz podršku donacija organizacije iz Italije, bioskop je rekonstruisan 2001.

U skorije vreme, u njemu je takođe počeo da se održava Međunarodni festival animacije, koji organizuje Anibar. Od 2015. kancelarije članova ove organizacije takođe su premeštene u bioskop.

Ubrzo nakon što su prostorije ustupljene Anibaru, Agencija za privatizaciju na Kosovu (KPA) stavila je zgradu i zemljište u proces likvidacije. Kako se ovaj proces najčešće završava sa privatizacijom zgrade, a potom i njenim rušenjem, Anibar je pokrenuo inicijativu kako bi se ovaj proces zaustavio i radi toga prikupio podršku 70 neprofitnih organizacija sa Kosova i potpise više od 6.000 ljudi iz Peći. Rezultat ove inicijative bio je da je proces privatizacije zamrznut odlukom suda.

Prošle godine, Anibar je pokrenuo i crowdfunding kampanju kako bi se finansiralo renoviranje bioskopa, da bi on još jednom postao potpuno funkcionalan prostor za održavanje različitih kulturnih događaja. Prikupljanje sredstava zaključeno je 29. decembra prošle godine a novac će biti iskorišćen da se poprave zidovi, podovi, fasada, svetla kao i da se zamene delovi zastarelog nameštaja i opreme.

Što se tiče platforme Kosova Ideas, 2018. je bila veoma uspešna godina, sa 12 kampanja koje su sprovedene putem ove platforme. Jedna od njih, inicijativa organizacije Moja kuća (Shtepia ime) takođe je završena krajem decembra, a putem nje je prikupljeno 7.040 EUR, odnosno 73% od zadatog cilja.

Kosova Ideas takođe je organizovala događaj u Cirihu 14. novembra, na kome je platforma predstavljena i promovisana članovima kosovske dijaspore u Švajcarskoj.