„Odvažne i hrabre, to ste vi!“ je nova kampanja kompanije Bingo i partnera za podršku ženskim organizacijama u Bosni i Hercegovini, koja se završava na Dan žena.

Kroz ovaj projekat, za najbolje ideje kompanija Bingo će u saradnji sa partnerima projekta Persil i Bambi, kao i prijateljima projekta Alma Ras i Milka, donirati 6000 EUR i to za tri organizacije u iznosima od 2.500, 2.000 i 1.500 EUR (5.000, 4.000 i 3.000 KM).

Potrošači mogu da učestvuju u kampanji tako što će u Bingo trgovinama kupiti označene proizvode, a ženske organizacije koje žele da se prijave na konkurs mogu to učiniti do 7. marta.