Građani i kompanije u Bosni i Hercegovini donirali su u 2021. godini više od 17 miliona eura za opće dobro, kroz 2.744 dobrotvorne akcije, podaci su istraživanja „Bosna i Hercegovina daruje“ koje je proveo Catalyst Balkans. Ove brojke predstavljaju blagi pad u odnosu na pandemijsku 2020. godinu, ali je to i dalje više nego pre korone.

„Najveći broj akcija doniranja bio je posvjećen podršci marginalizovanim grupama, zatim zdravstvu, i smanjenju siromaštva.“, rekao je Vuk Vuković, menadžer istraživanja Catalyst Balkans.

Vuk Vuković, Catalyst Balkans

Najveći broj dobrotvornih akcija organizovan је kroz kampanje u kojima su građani masovno učestvovali, dok je ipak najveću zabilježenu doniranu sumu u 2021. godini izdvojio poslovni sektor, sa 36 odsto učešća u ukupno doniranom iznosu. Posljednjih godina privatne fondacije sve češće figuriraju kao značajni donatori, pa tako i u prethodnoj godini sa 15 odsto ukupno donirane sume.

„Korporativni sektor očekuje od nas jedan vrlo ozbiljan pristup u trošenju sredstava koja su donirana i na drugačiji način se izveštava poslovnom sektoru u odnosu na individualne donatore. Kod SOS Dječijih sela podjednako su prisutni i individualni i korporativni donatori”, rekla je Una Mesić, viša fandrejzerka iz SOS Dječijih sela i dodala da je preporuka za kompanije da kod društveno odgovornih akcija krenu od svoje zajednice i rešavaju pitanje koje je važno u okviru te zajednice.

Una Mesić, SOS Dječja sela

„2021. godina ostaće zapamćena i po osnivanju Filantropskog foruma, prve institucionalne platforme u BiH za povezivanje kompanija, organizacija i individualnih filantropa u cilju stvaranja održive filantropske zajednice koja doprinosi pozitivnim društvenim promjenama. Ova platforma trebala bi ponuditi viziju za zajedničko djelovanje svih aktera u ovoj oblasti“, istakao je Nathan Koeshall, direktor Catalyst Balkans.

„Mi smo imali čast da postanemo prva kompanija članica Filantropskog foruma. Ono što je nas motivisalo je svesnost da kao individualna kompanija imamo dosta ograničenja, a ono što nam je Filantropski forum omogućio je povezivanje sa drugim akterima - da nas okupi na jednom mestu kako bismo mogli da nešto da promenimo. Najveći motiv bio je da pokušamo da unapredimo klimu za filantropiju u našoj zemlji”, dodala je Nina Kremenović, menadžerka korporativnih komunikacija u kompaniji Lanaco.

Nina Kremenović, Lanaco

Jedna od najvažnijih kampanja u kojima je Forum učestvovao, a koju je vodila Fondacija Mozaik, jeste „Niko gladan, niko sam“ za oslobađanje donacija hrane od plaćanja PDV-a i kreiranje lanca sigurnog doniranja hrane javnim kuhinjama.

„U BiH djeluje oko 60 javnih kuhinja koja adresiraju oko 17.000 korisnika. Sa druge strane, podaci Agencije za statistiku pokazuju da se u BiH se godišnje prosjeku baci oko 44 tone hrane po stanovniku iz maloprodaje i potrošnje izvan domaćinstava. Ova inicijativa bi trebala smanjiti i količine uništavanja hrane na deponijama, te time smanjiti i emisije staklenog gasa“, objasnila je Elma Demir, istraživačica.

Elma Demir, istraživačica

Podaci izvještaja „Bosna i Hercegovina daruje 2021“ pokazuju da iako ima prvenstveno socijalni karakter, odnosno usmjerena je ka pomoći osobama i porodicama u socijalnoj potrebi, filantropija može imati i razvojni efekat, i tako pozitivno doprineti budućnosti našeg društva.

Više informacija o stanju filantropije u BiH je dostupno na linku.